Образование

Результаты деятельности

Всего: 14 статей, 5 тезисов докладов, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 197, Scopus: 263

Просмотреть публикации »

Соавторы: Пантелеев М.А., Атауллаханов Ф.И., Свешникова А.Н., Нечипуренко Д.Ю., Киреев И.И., Artemenko E.O., Новичкова Г.А., Беляев А.В., Abaeva A.A., Eckly A., Gachet C., Receveur N., Варламова А.В., Гамбарян С.К., Игнатова А.А., Коробкина Ю.Д., Ломакина Г.Ю., Мазуров А.В., Масчан М.А., Морозова Д.С., Подоплелова Н.А., Угарова Н.Н., Якименко А.О., Якушева А.А., Alessi M., Canault M., Chambost H., Demina I., Dovlatovaa N., Fedyanina O. Foxa S.C. Gaponova T. Grishchuk E.L. Gudich I.G. Ignatova A.A. Khvastunova A. Kolyadko V.N. Kotova Y.N. Léon C. Maksimov S.V. Mangin P. Mangin P.H. Maschan A. Pankrashkina M.M. Panteleev M. Panteleev M.А. Podoplelova N.A. Polokhov D. Posypanova G. Shcherbina A. Shibeko A.M. Sokolov A.V. Stepanov G.V. Yabbarov N.G. Zakirova A. Абзаева А.А. Баландина А.Н. Балацкая М.Н. Балацкий А.В. Бурдин А.М. Владимиров Ю.А. Горудко И.В. Демьянова А.С. Депутатова А.А. Джатдоева А.А. Дубинкин И.В. Корнейчук А.Д. Котова Н.Г. Котова Я.Н. Мартьянов А.А. Мегалинский А.Д. Нестерова А.М. Проскурнина Е.В. Птушкин В.В. Рябых А.А. Северин Е.С. Северина Е.А. Сметанин Ю.Г. Стрелкова О.С. Тесаков И.П. Троянова К.С. Филькова А.А. Хабибуллин В.Р. Холмухамедов Э.Л. Четыркина М.Р. Шамова Е.В. Шепелюк Т.О. Штыков С.Н. Шутова О.А. Щербина А.А.