Образование

Результаты деятельности

Всего: 7 статей, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 15, Scopus: 20

Просмотреть публикации »

Соавторы: Avrorin A.V., Bannasch R., Belolaptikov I.A., Bogorodsky D., Brudanin V.B., Danilchenko I.A., Doroshenko A.A., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Gress T., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Konischev K., Koshechkin A.P., Koshel F.K., Kulepov V.F., Kuleshov D.A., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Rjabov E.V., Shaibonov B.A., Sheifler A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Аврорин А.Д., Миргазов Р.Р., Осипова Э.А., Скурихин А.В., Domogatsky G.V. Lyashuk V. Milenin M.B. Panfilov A.I. Смагина Т.И. Honz Z. Tarashanky B. Zagorodnikov A.V. ЗУРБАНОВ В.Л. Коробченко А.В. Ainutdinov V.M. Budnev N.M. Zhukov V.A. Кочин А.В. Яковлев С.А. Aynutdinov V.M. Golubkov K. Rozanov M.I. Яковлев С.А. Dzhilkibaev Z.A. Gaponenko O.N. Honz Z. Rozinov M. Tarashanski B.A. Буднев Н.М. Кожин В.А. Перевалов А.А. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Z.A. Dzhilkibaev Zh A.M. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. Gaponenko K V Golubkov O.N. M I.R. Rubzov V.Y. Yu R.V.