Образование

Результаты деятельности

Всего: 41 статья, 6 тезисов докладов, 1 руководство диссертацией, 11 докладов на конференциях, 3 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 34, Scopus: 88

Просмотреть публикации »

Соавторы: Валиахметова Э.Ф., Папуша Л.И., Карачунский А.И., Пантелеев М.А., Друй А.Е., Свешникова А.Н., Maschan A., Игнатова А.А., Ясько Л.А., Мартьянов А.А., Масчан М.А., Пономаренко Е.А., Сальникова Е.А., Горелышев С.К., Жарков П.А., Федорова Д., Шишкина Л.В., Suntsova E.V., Zaytseva M., Быданов О.И., Hwang E.I., Obydenny S.I., Packer R.J., Polokhov D., Pshonkin A.V., Санакоева А.В., Тесаков И.П., Artemenko E.O., Ignatova A.A., Trubina N.M. Атауллаханов Ф.И. Варфоломеева С.Р. Киргизов К.И. Киреев И.И. Кривенцова Н.А. Куприянов Д.А. Румянцев А.Г. Филькова А.А. Хачатрян Л.А. An O.I. Fedorova D.V. Kotskaya N.N. Panteleev M. Serkova I.V. Shcherbina A. Shekhtman A. Supik Z.S. Usman N. Балашов Д.Н. Варламова А.В. Гамбарян С.К. Зайцева М.А. Кобалава Ж.Д. Коган С.А. Коробкина Ю.Д. Лазарева Л.А. Ломакина Г.Ю. Мазеркина Н.А. Мерай И.А. Морозова Д.С. Ольшанская Ю.В. Писарюк А.С. Свидельская Г.С. Серова Н.К. Тарасова Е.М. Терещенко Г.В. Терещенко Г.С. Трунин Ю.Ю. Угарова Н.Н. Шелихова Э. Эктова А.П. Abasov R. Abu Jabal M.I. Adamanskaya E.A. Akhaladze A.V. Alexenko M. Arnaudova K. Artemov A. Boldova A.E. Boldyreva A.A. Chervova A. Daria S. Demina I. Deordieva E.A. Dobrynina J. Eble J.A. Erdomaeva Y.A. Kalinin D.V. Khoreva A. Korobkin J.J. Korsantiya M.N. Lazutova D.P. Nikolaeva E.I. Orekhova E.V. Panferova A. Pankrashkina M.M. Pavlova A.V. Pershin D. Raykina E.V. Smetanina N.S. Stradomskaya T.V. Teleshova M.V. Uzueva S.S. Vilesova I. Voronin K. Zgoda V.G. Артёмов А.В. Ахаладзе Д.Г. Балашов Д.Н. Бирлюкова Д.В. Болдова А.Е. Бриль А.И. Бронин Г.О. Бутов К.Р. Вахонина Л.В. Вилесова И.Г. Воронин К.А. Воронин К.А. Галкина С.В. Гарсон Дасгупта А. Глуханюк Е.В. Гобадзе Д.А. Горонкова О.В. Грищенко Н.В. Демина И.М. Диникина Ю.В. Евстратов Д.А. Егорова А.В. Ердомаева Я.А. Жарикова Л.И. Зубаровская Л.С. Зуева С.Ю. Имянитов Е.Н. Казачонок А.М. Качанов Д.Ю. Кашпур А. Кисляков А.Н. Кожушная О.С. Кольцова Е.М. Кольцова Э.М. Коновалов А.Н. Коновалов Д.М. Кулагин А.Д. Кулаковская Е.А. Курдикова Е.Н. Мазуров А.В. Маркелов М.В. Медведева О.А. Михайлова Е.А. Музалевский И.Б. Муфтахова Г.М. Мякова Н.В. Нечипуренко Д.Ю. Нигматуллина Л.Р. Овсянникова Г.С. Паина О.В. Панферова А.В. Подоплелова Н.А. Птушкин В.В. Райкина Е.В. Райкина Е.Н. Рябых А.А. Сагоян Г.Б. Самарин А.Е. Северина Е.А. Серик Г.И. Скворцова Ю.Г. Скоробогатова Е.В. Сорокина М.А. Стефанов Д.Н. Стрелкова О.С. Талыпов С.Р. Троянова К.С. Тухсанбоев Ё.С. Тухсанбоев Е.С. Фечина Л.Г. Хисматуллин Р.Р. Чулкова С.В. Шелихова Л.Н. Шехтман А.П. Шиманская Е.В. Шутова О.А. Щербина А.А. попов а.л.