Larin A.K.

Larin A.K.

Соавторы: Alexeev D.B., Kostryukova E., Говорун В.М., Семашко Т.А., Karpova I.Y., Tyakht A.V., СЕЛЕЗНЕВА О.В., Abdulkhakov R.A., Abdulkhakov S.R., Archakov A.I., Babenko V.V., Cheremushkin S.V., Grigoryeva T.V. показать полностью..., Grinevich V.B., Ischenko D.S., Karalkin P.A., Kucheryavyy Y.A., Laikov A.V., Livzan M.A., Lyalyukova E.A., Maev I.V., Manolov A., Müller R., Ospanova E.A., Popenko A., Tsukanov V.V., Vakhrushev I.V., Горбачев А.Ю., Ильина Е.Н.

3 статьи

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 166

IstinaResearcherID (IRID): 9280929

Деятельность