“ Mədəniyyətlərdə obyekt” 11-13 iyul 2016-cı il . Mədəniyyətlər Tarixi İnstitutu.Luneville .Fransada keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransсборник

Статьи, опубликованные в сборнике