AVFilip отправить сообщение

Филиппов Анатолий Васильевич пользователь

доктор физико-математических наук

Акционерное общество «Государственный научный центр Российской федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), Центр теоретической физики и вычислительной математики, директор отделения до 02.12.2019 и ведущий инженер в н/в

Соавторы: Паль А.Ф., Starostin A.N., Серов А.О., Рябинкин А.Н., Zagorodny A.G., Momot A.I., Фортов В.Е., Babichev V.N., Starostin A.N., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Напартович А.П., Старостин А.Н. показать полностью..., Mazalov D.A., Манкелевич Ю.А., Рахимова Т.В., Суетин Н.В., Demco D.E., Petrov O.F., Rodin A.V., Taran M.D., Меллер М., Чжу С., иванов а.с., Adhikari S., Alaoui A.E., Amaryan M.J., Battaglieri M., Bedlinskiy I., Biselli A.S., Briscoe W.J., CLARK L.V., Carman D.S., Celentano A., Chetry T., Ciullo G., Cole P.L., Conradi O., Contalbrigo M., Crede V., Dashyan N., Defurne M., Dem'yanov A.V., Djalali C., Dupre R., Elouadrhiri L., Eugenio P., Fassi L.E., Fechete R., Gavrikov A.V., Gilfoyle G.P., Gothe R.W., Griffioen K.A., Guida M., Guo X.L., Hakobyan H., Hattawy M., Heddle D., Hicks K., Holtrop M., Ireland D.G., Jo H.S., Joo K., Khandaker M., Kubarovsky V., Lenisa P., Lim W., Livingston K., McKinnon B., Mirazita M., Niccolai S., Ostrovidov A.I., Pak K., Paolone M., Pappalardo L.L., Pichugin V.V., Pogorelko O., Poudel J., Prof Y.M., Raue B.A., Ripani M., Rizzo F., Rosner G., Rossi P., Salgado C., Schumacher R.A., Sharabian Y., Sparveris N., Strakovsky I.I., Strauch S., Ungaro M., Voutier E., wei x.0., Алиева Т.К., Барон Л.И., Буркерт В., Вайнштейн Ю.А., Доленко С.А., Исупов Е.Л., Келлер Д.С., Кун К.Е., Ланда Л.Н., Лопанцева Г.Б., Мокеев В.И., Олеванов М.А., Персианцев И.Г., Родэ С.В., Шугаев Ф.В., Adhikari K.P., Amosov V.N., Atac H., Avakian H., Belov I.A., Benmokhtar F., Bianconi A., Block J.H., Bosted P., Bulumulla D., Byler N., Bystrov S.A., Carvajal J.C., Chatagnon P., Cherkovets V.E., Choi S., D'Angelo A., Deur A., Egiyan H., Ehrhart M., Forrest M., Ghandilyan Y., Giovanetti K.L., Hafidi K., Hayward T.B., Hobara Y., Joosten S., KOROLEVA I., Kang H., Keith, Klein F., Leali M., Marsicano L., Mascagna V., Meekins D., Meshchaninov S.A., Nadel-Turonski P., Niculescu G., Paremuzyan R., Phelps W., Phillips S., Protopopescu D., Riehl S., Ritman J., Rodionov N.B., Sabatié F., Schmidt A., Shrestha U., Slifer K., Steve T., Sulkosky V., TARAN T., Venturelli L., Vinokur R.A., Voskanyan H., Watts J., Wood M., Zachariou N., Zhang J., Zhao Z., Баранов В.Ю., Бояринов С.Ю., Головач Е.Н., Грязнов В.К., Гуллер А.Е., Дерюгин А.А., Дроздов В.А., Ким Ч.Ы., Костромин С.А., Леонов А.Г., Марков Н.С., Мовсесян А.К., Осипенко М.В., Пичугин В.В., Рахимов А.Т., Скородумина Ю.А., Старостин А.Н., Степанян А.Х., Субан А.В., Хана Аль М., Хонг Е.Ю., ALEKSANDROV N., Akbar Z., Angelini G., Ashkenazi A., Baiadze K.V., Balossino I., Bashashin M.V., Beck A., Beck S.M., Betancourt M., Bill J., Blümich B., Bondì M., Bossu F., Bossù F., Bültmann S., Camacho C.M., Charles G., Clary B.A., Cohen E.O., Coloma P., Cruz-Torres R., D'yachenko P.P., Denniston A., Der A, Dodge G.E., Dolan S., Duer M., D’Angelo A., Eide N.E., Fegan S.J., Gardiner S., Gavalian G., Girod F.X., Graichen A., Gubin S.P., Hanretty C., Harrison N., Hauenstein F., Hen O., Holmstrom T., Hrnjic A., Hyde C.E., Ivanov D.A., Ivanov Е.В., Jenkins D.L., Johnston S., KONCHAKOV A., Kabir M., Kashko D.A., Kekelidze D.V., Khachatryan M., Konczykowski P., Kononenko N.V., Korover I., Kovács K., Kuniaev S.V., Kurkin S.A., LOPANTSEVA G., LUSHCHIKOVA A., Loboiko A.I., Ma R., MacGregor I.J., MacGregor I.J., MacGregor I.J., Mahn K., Marchand D., Mayer M., Megias G.D., Meyer C., Munoz C., Müller C., Nadel-Turonski P., Nambrath A., Osipenko M., P P.;., Papadopoulou A., Pasyuk E., Payette D., Petrushevich Y.V., Piasetzky E., Pierre B., Popova T.E., Potrebenikov Y.K., Price J.N., Pybus J., ROWLEY J.T., Rasskazova V.V., Rerikh V.K., Rogachev V.G., Rykov A., Sabati F., Seely M., Segarra E.P., Shaporenko A.M., Shigeyuki T., Sivokhin D.V., Smith G., Sokhan D., Soto O., Stepanyan S., Taiuti M., Thanh T.D., Tuzikov A.V., Tyson R., Uklein A.V., Utiu L., Vasil'ev M.N., Vetsko V.M., Wang S., Zhang J., Zhao C., Zheng X., Širca S., Алексеев С.В., Андреев С.Е., Бабичев В.Н., Белов И.А., Богачев Н.В., Винокур Р.А., Володихин Д.М., Гавриков А.В., Гусейн-заде Н.Г., Данилин П.В., Демьянов А.В., Дербенев И.Н., Дицман С.А., Дятко Н.А., Дятко Н.А., Дёмин В.С., Елисеев Г.А., Журавлев Б.В., Иванников В.А., Иванов А.С., Ишханов Б.С., Калинин А.Е., Катаева Н.А., Кашко Д.А., Кириллов А.А., Козлов О.В., Кореньков В.В., Кошкарев А.В., Л Ф., Лезов А.В., Львов Ю.М., Мазалов Д.А., Марков Н.М., Минеева Т.Н., Нигматулин Р.И., Перевознов А.Ф., Петров О.Ф., Петрова Д.А., Петрушевич Ю.В., Попов Н.А., Пустовалов А.А., Рерих В.К., Саркаров Н.Э., Семененко И.С., Скрипко А.Л., Спиридонов В.В., Талызина Н.Ф., Тан Ц., Таран М.Д., Тимофеев М.А., Топчиева И.Н., Трубников Г.В., Федотов Г.П., Федотов Г.В., ХИСМАТУЛЛИН А.С., Хачатрян Г.К., Черковец В.Е., Чесноков В.В., Шадрин А.Ю., пп

96 статей, 2 книги, 21 доклад на конференциях, 7 тезисов докладов, 4 НИР, 2 патента, 2 свидетельства о регистрации прав на ПО, 4 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 578, Scopus: 571

IstinaResearcherID (IRID): 103265016

Деятельность