BUTIN

BUTIN

Соавторы: Нечипай А.М., Коржева И.Ю., Бекин В.В., Комиссаров Д.Ю., Чернявская Н.А., Чернявский А.И., Аметов А.С., Голодников И.И., Чернов М.В., STANKO V., Белецкая И.П., Бурдюков М.С., André N. показать полностью..., BANACH M., BB, Bedin V.V., Campione M., Christiansen B.C., Conradson S.D., Doyle F.I., FELEA S., Forrester T.E., Goetz M., Habeck M., Hogg R.C., Huang T.H., JIMENEZ M., Jiang Z.K., Johnson R., Johnston S., Kaufmann P., Martin M., Muñoz M., Platt D., ROOM R., Rastogi P., Sane P.V., Sohn J., Tosi M., Wardle D.A., Xiao N., Yu L.D., Zaręba J.K., chen h., shao z.z., Александр С.Ш., Амикишиева К.А., Бор К.А., Вайц Д., Волков Н.Г., Копорулина Е.В., Корлюков А.А., Лим Е.М., Макшиев А.Э., Нго Т.Н., Павлова З.Ш., Попков В.В., Самара Н.А., Тавабилов М.М., Тест Т.Т., Трякин А.А., AA; S., ANOROVA G., Akhaladze G.G., Antipin M.Y., Antonio B.S., Antonio B.S., BRYLYAKOV Y.E., Babushkin I., Barriga S., Barriga S., Beburishvili A., Berzoy O., Berzoy O., Bykov M., CHANTURIA V.A., Chalasani P., Chalasani P., Coccia-Portugal M., Coccia-Portugal M., Cortés J., Cortés J., Eigeliene N., Eigeliene N., Ettl J., Ettl J., Fasching P.A., Fasching P.A., Gabriel C., Gokmen E., Gokmen E., Granov D.A., Grigorev Y., Guarneri V., Guarneri V., Hamilton E., Hamilton E., Harputluoglu H., Harputluoglu H., Huober J., Huober J., Jaliffe G.G., Jaliffe G.G., KHABAROVA I.A., KHASANOV A., KP; I., Klimov V.V., Kononenko A.A., Kreipe H., Kreipe H., LAZAROVA R., Martin-Babau J., Martin-Babau J., Mastro L.D., Mastro L.D., Matukhina E.V., Mavroudis D., Mavroudis D., Moscetti L., Moscetti L., Nabinger S.C., Nabinger S.C., Nagarkar R., Nagarkar R., OSIPENKO A., O’Shaughnessy J., O’Shaughnessy J., Paluch-Shimon S., Paluch-Shimon S., Pogrebnyakov V.Y., Ratnikov V.A., Schenker M., Schenker M., Senkus E., Senkus E., Sherwood S., Sherwood S., Shimizu C., Shimizu C., Sáenz J.Á., Sáenz J.Á., Tamara K., Tedesco K., Tedesco K., Tjan-Heijnen V., Tjan-Heijnen V., Tolaney S.M., Tolaney S.M., Tolaney S.M., Tolaney S.M., VN, VOVK O., Virshke E.G., Zavalishin D.A., АНАШКИНА Н.Е., Аванесян Р.Г., Айсин Р.Р., Андропова У.С., Араблинский А.В., БАРБАШИНА Н.С., БЕРКОВА М.Д., Багателия З.А., Бочарников Д.С., Букалов С.С., Бушланов В.П., Бушмаринов И.С., Венгеров В.Ю., Воронина Е.Н., Галаева Е.В., Госневская И.В., Даркин В.Ф., Дарсигова М.Н., Долгушин Б.И., Елов А.А., Ерошенко Е.А., Ефанов М.Г., Иванова В.О., Камалов А.А., Кашин А.Н., Колотильщиков А.А., Комиссаров В.С., Кононова Е.Г., Коржева И Ю., Кормнова Н.В., Коробков В.И., Королев М.Э., Кост А.Н., Кулабухов В.В., Кулезнева Ю.В., Лейтес Л.А., Лукин А.Ю., МЕЛЕХИНА О.В., Майстренко Е.С., Макарцев М.М., Недолужко И.Ю., Новиков Л.С., Орлова Я.А., Охотников О.И., Папков В.С., Парфенов И.П., Пашкова Е.Ю., Пашкова Е.Ю., Предков И.В., Прудникова М.А., Пьяных О.П., РЯЗАНЦЕВА М.В., Рамазанова Э.б., Рязанцева М.В., Сазонов В.В., Сапожников Д.А., Саямов Ю.Н., Серенко О.А., Сиднева С.А., Солодинина Е.Н., Степанова Ю.А., Тавобилов М.М., Тебенева Н.А., Теселько Н.В., Титова М.А., Федоров Е.Д., Хатьков И.Е., Хугаева З.Ш., ЧАНТУРИЯ В.А., Чекунова Н.В., Черник В.Н., Чжао А.В., Шаповальянц С.Г., Шилин К.И., Шулутко А.М., Ю, Юдин Л.Г., ЯНЧУКОВСКИЙ В.Л., Янке В.Г.

30 статей, 2 книги, 6 докладов на конференциях, 4 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 58, Scopus: 73

IstinaResearcherID (IRID): 1534800

Деятельность