Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2017 к.г.н. Peльeфooбpaзoвaние и литогенез в зоне хозяйственного освоения Станового нагорья

Результаты деятельности

Соавторы: Беляев В.Р., Гаранкина Е.В., Беляев Ю.Р., Иванов М.М., Романенко Ф.А., Луговой Н.Н., Репкина Т.Ю., Рудинская А.И., Кузьменкова Н.В., Туляков Е.Д., Кублицкий Ю.А., Леонтьев П.А., Захаров А.Л., Jansen J.D., Margold M., Codilean A.T., Константинов Е.А., Preusser F., Гарова Е.С., Голосов В.Н., Бричева С.С., Еременко Е.А., Иванова Н.Н., Карпухина Н.В., Лосюк Г.Н., Рогов В.В., Сёмочкина А.Е., Харченко С.В., Zelenin E.A., Болысов С.И. Бредихин А.В. Вахрамеева Е.А. Лисова А.Д. Маккавеев А.Н. Стрелецкая И.Д. Туляков Е.Д. Халяпин А.А. Цыпленков А.С. Шварев С.В. Шеремецкая Е.Д. Шилова О.С. Fink D. Reznichenko N.V. Александровский А.Л. Белоусова А.В. Белякова П.А. Бондарь А.И. Борисова О.К. Добрыднева Л.В. Жданова Е.Ю. Иванов М. Караваев В.А. Кобыльченко (Куксина) Л.В. Лобачева Д.М. Лукашов А.А. Нарышкина Н.Н. Панин А.В. Перетрухина А.О. Сурков В.В. Фузеина Ю.Н. Черноморец Л.С. Шишкина Ю.В. Шоркунов И.Г. Яковлева А.П. Antoniuk A. Charles M. Dirksen O. Fink D. Fujioka T. Garipova S. Garipova S.T. Gromova A.V. Jung-Hyun K. Krekhov A.K. Nam S.I. Nanba Orlov A.V. Serdyukov A.G. Shchukin I. Slukovskaya M.V. Son Y. Stroeven A.P. Vyatkin E.D. Wada M. Walling D.E. Whitbread K. and E.T. Абдуллаева И.В. Антонов С.И. Беличенко А.Е. Бондарь И.В. Брусиловская Е.О. Буркова А.А. Вахрамеева Е.А. Ворошилов Е.В. Вяткин Е.Д. Гендлин Н.В. Глухов А.И. Грибова Д.А. Дворников Ю.А. Деркач А.А. Дудоркин Е.С. Еремеева А.П. Ефимова Л.Е. Зарецкая Н.Е. Иванов К.Ю. Иванов М.А. Ильясов А.К. Козлов Д.Н. Коноплев А.В. Коноплёв А.В. Королева А.О. Крехов А.К. Крыленко Д.В. Кублицкий Ю.А. Кузнецов М.А. Кузнецова Е.П. Курчатова А.Н. Лапонина Г.В. Лебедева Е.В. Лебедева М.П. Леонтьев П.А. Мазнева Е.А. Максименко Д.Д. Матасов В.М. Матлахова Е.Ю. Мишуринский Д.В. Мухаметшина Е.О. Назаров В.П. Обыденная Е.П. Орлов А.В. Парамонова Т.А. Писцова М.А. Пономарева В.В. Пономарева В.В. Портнягин М.В. Родионова П.М. Рожкова А.К. Саянов А.А. Сердюков А.Г. Сорокина Е.А. Субетто Д.А. Сычев Н.В. Терская Е.В. Терский П.Н. Ткач А.А. Толстоган А.Д. Федоров Г.Б. Чайковская И.В. Шарапова А.В. Шашерина Л.В. Шишкин В.С. Яковенко А.К. Яровая С.К.