Область научных интересов

Образование

  • 2023 стажировка ПАО "Газпром" (Россия)
  • 2018 стажировка университет Загреба (Хорватия)
  • 2017 стажировка Отдел географии, факультет Наук, университет Загреба (Хорватия)
  • 2001 к.г.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Пилясов А.Н., Замятин Д.Н., Гончаров Р.В., Никитин Б.В., Потураева А.В., Яшунский А.Д., Dmitry S., Митин И.И., Шамало И.А., Даньшин А.И., Наумов А.С., Suter L., Ловягин К.Д., Лопатников Д.Л., Петрова А.Н., Поляченко А.Е., Бабурин В.Л., Горохов С.А., Калуцков В.Н., Климанов В.В., Медведков А.А., Стрелецкий В.Н., Чернецкий Ф.М., Юлина Л., Nikolay S., Агафошин М.М., Алов И.Н., Арутюнян К.М., Белаш Е.Ю., Бирулина П.Ю. Бурцева А.В. Веденин Ю.А. Величко Е.С. Горкин А.П. Гребенец В.И. Гриценко А.А. Данькин М.А. Дмитриев Р.В. Дохов Р.А. Елманова Д.С. Захарова М.Ю. Заяц Д.В. Ивлиева О. Кириллов П.Л. Клюева В.П. Ключникова Н.М. Козополянская М.В. Койнов И.В. Колосов В.А. Котов Е.А. Криворотов А.К. Кульчицкий Ю.В. Купцова М.А. Левинтов А.Е. Лобжанидзе А.А. Мельникова В.М. Мироненко К.В. Миронова М.Д. Молодов В.А. Молодцова В.А. Носова Е.А. Павлюк С.Г. Панин А.В. Пикаев К.А. Родоман Б.Б. Романова Е.В. Ростислав К.В. Саксон В.Б. Смирнягин Л.В. Стариков Н.А. Ткаченко Т.Х. Фетисов А.С. Хохлов А.В. Хусаинова А.С. Чеснокова Е.С. Шипугин А. Ямолдин А.П. Ясеновский В.С. (Составители) Heleniak T. Kopteva A.V. Leikov N.G. Orttung R. Tsykalov A.G. Vovchenko Агапов М.Г. Агирречу А.А. Акимова В.В. Акимова О.А. Аксенов К.А. Аксёнова Л.А. Александрова А.Ю. Алексеев А.И. Анисимова Нефедова Т.И. Ачкасова Т.А. Бабич И.Л. Байдуж М.И. Белаш Н.Ю. Богданова В.А. Болысов С.И. Бондаренко Д.А. Бригам Л. Вардомский Л.Б. Васильева В.А. Вахин Н.Б. Вдовкин Е.И. Волков М.С. Гаврилова К.А. Герасименко Т.И. Гладкевич Г.И. Гладкий Ю.Н. Гнатюк А.М. Голубева Е.И. Гончарова А.А. Горкина Т.И. Горлов В.Н. Грехов А.М. Губергриц Т.А. Давыдов В.Ю. Демидова Е.Е. Денисенко Е.А. Дружинин А.Г. Емелина М. Зайцев А.А. Замятин Д.Н. Зверева А.А. Золотова О.А. КАГАНСКИЙ В.Л. Калита Карасева А. Карсонова Д.Д. Катровский А.П. Киселёв И.В. Климанова О.А. Клоков К.Б. Корандей Ф.С. Корандей Ф.С. Котов А.В. Котов Е.А. Котов Е.А. Крылов М.П. Кубенко В.Д. Кузнецова О.В. Куричев Н.К. Ларская Е.С. Ледовских И.Н. Лейзерович Е.Е. Лузанов А.Н. Лукьянов А.И. Лухманов Д.Н. Любичанковский А.В. Лярская Е.В. Макар С.В. Малинин В.Н. Манаков А.Г. Маслаков А.А. Махрова А.Г. Мацур В.А. Мельникова Е.А. Мироненко Н.С. Миронова Б.А. Митин И.И. Нененко А.В. Парамзина Е.А. Петров А.А. Пешехонов Ю.О. Пименова Р.А. Плеханов И.В. Подгрушный Г.П. Полин А.Н. Попов Ф.А. Порутчик Е.С. Проскуряков В.И. Прямицын А.А. Пузанов К.А. Путилова Е.С. Розанова С.А. Росатом Г. Русаков Д.С. Рябова Л.А. Ряпухина В.Н. Савинов М.В. Савоскул М.С. Самбурова Е.Н. Саркисян С.С. Саркисян С.С. Семенов А.А. Сивицкий А.В. Сивицкий П.Ю. Сивоброва И.А. Сидорова Д.А. Синцеров Л.М. Смирнов С.А. Сокольский В.М. Стась И. Стегниенко А.С. Стрелецкий Д.А. Стрепетилова О.С. Суспицын Г.Н. Сухинин С.А. Сущий С.Я. Сёмина М.В. Тархов С.А. Титова О.В. Ткаченко А.А. Токарев А.Н. Туров Н.Л. Умнова Т.Н. Утков П.Ю. Федорко В.Н. Федорченко А.В. Филин П. Фоломейкина Л.Н. Фоменко В.Г. Фомина Г.Е. Фомичев П.Ю. Хатанзейский Ю.А. Чупров Д.Г. Шадрин В.В. Шерстнева А.Р. Шмыд П.Я. Шмыд П.Я. Шувалов В.Е. Шупер В.А.