Zherebchevski V.I.

Zherebchevski V.I.

Соавторы: Belyaeva T.L., Demyanova A.S., Khlebnikov S.V., Trzaska W.H., Гончаров С.А., Оглоблин А.А., Тюрин Г.П., Maslov V., Revenko R.V., Safonenko M.V., Пенионжкевич Ю.Э., Соболев Ю.Г., Danilov А.N. показать полностью..., Dmitriev S.V., Heikkinen P., Julin R., Maslov V.A., Penionzhkevich Y.E., Буров Ю.В., Буртебаев Н.Т.

2 статьи, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 2822975

Деятельность