Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2011 д.х.н. Новый класс доноров монооксида азота : строение и свойства нитрозильных комплексов железа с функциональными серосодержащими лигандами

Результаты деятельности

Соавторы: Алдошин С.М., Емельянова Н.С., Покидова О.В., Psikha B.L., Руднева Т.Н., Котельников А.И., Нешев Н.И., Соколова Е.М., Шкондина Н.И., Акентьева Н.П., Шилов Г.В., Gizatulin A.R., Ованесян Н.С., Козуб Г.И., Кормухина А.Ю., Шматко Н.Ю., Корчагин В.П., Саратовских Е.А., Кондратьева Т.А., Моргунов Р.Б., Приходченко А.А., Боженко К.В., Syrtsova L.A., Терентьев А.А., Балакина А.А., Психа Б.Л., Ступина Т.С., Конюхова А.С., Куликов А.В., Татьяненко Л.В. Доброхотова О.В. Лужков В.Б. Шкондина Н.И. Крапивин В.Б. Куликов А.В. Шестаков А.Ф. Кривенко А.Г. Манжос Р.А. Мумятова В.А. Новикова В.О. Утенышев А.Н. Горячев Н.С. Сулименков И.В. Анохин Д.В. Занина А.А. Корчагин Д.В. Лысенко К.А. Мушенок Ф.Б. Черняк А.В. блохина с.в. дремова н.н. Cмолина А.В. Tat'yanenko L.V. Torbov V.I. Мартыненко В.М. Марьина А.В. Пирязев А.А. Полетаева Д.А. Поповичева К.А. Солдатова Ю.В. Таланцев А.Д. Файнгольд И.И. Шушанов С.С. Chernysheva A.N. Gutsev L.G. Kulikov A.V. Pikhteleva I.Y. Syrtsova L.A. Белев Н.Ф. Дмитриев А.И. Емельянова Н.С. Загайнова Е.А. Котельникова Р.А. Полетаева Д.А. Юрьева Е.А. Chudinova E.S. Poleshchuk O.K. Terentiev A.A. Tukhvatullin I.A. Антипин И.С. Емельянова Н.С. Климанова Е.Н. Курочкин С.А. Полещук В.А. Старостина А.А. Третьяков Б.А. Antipin M.Y. Knyaz’kina Е.А. Martynenko V.M. Shtefanets V.P. Баиров А.Л. Вахтерова Я.В. Гадомский С.Я. Дороватовский П.В. Иванов Д.А. Исаева Ю.А. Кабачков Е.Н. Кондратьева Т.А. Куликов А.В. Куликов А.В. Куницына Е.И. Палий А.В. Пихтелева И.Ю. Приходченко Т.Р. Савушкин М.А. Стрельцова Д.А. Терентьев А.А. Трошин П.А. Утенышев А.Н. Фролова Л.А. Шрам С.И. . .. Balalaeva I.V. Bazanov T.A. Burbaev D.S. Chazov E. Davidovich P.B. Davydov M.I. Dubikhin V.V. Emel\textquotesingleyanova N.S. Emel’yanova* N.S. Garabadzhiu A.V. Ivanov D.A. KULIKOV A. Kniazkina E.V. Kotel\textquotesinglenikov A.I. Kozyb G.I. Malkova E.S. OVANESYAN N. Ovanesyan N.S. Petrishchev M.S. Petrishcheva M.S. Prichodchenko T.R. SHILOV V. Saratovskikh Е.A. Shaposhnikova O.V. Shchukarev A.V. Sherstnev V.V. Shmatko N.Y. Shram S.I. Solov’eva S.E. Starostin A.N. Streltsova D.A. Susarova D.K. TIKHONOV V. Tat\textquotesingleyanenko L.V. Terentiev A.A. Tsukerblat B. Zhelev N. Zhukova O.C. and Blokhina S.V. Ананьев И.В. Антонова Н. Балалаева И.В. Барзилович П.Ю. Богданова Л.М. Ванин А.Ф. Васильева С.В. Владимир *.*. Гизатуллин А.Т. Голубкин И.А. Горевая С.К. Гостев Ф.Е. Грачев В.П. Гуржий В.В. Джардималиева Г.И. Дзубан А.В. Емельянова Н.Г. Жидков М.В. Жиленков А.В. Жукова О.С. Кondrat´eva T.A. Казаков А.И. Князькина Е.В. Коковина Т.С. Комлева Н.В. Конев Д.В. Коплак О.В. Коростей Ю.С. Костюк Г.В. Краюшкин М.М. Куликов А.В. Купчинская Н.Е. Кусяпкулова А.Б. Лазаренко В.А. Лазаренко В.А. Лозинский В.И. Локшин С.В. Лукьянов Б.С. Мазина Л.М. Махукова Н.А. Медведева Т.О. Мищенко Д.В. Надточенко В.А. Немирова Е.С. Нидер Я.Б. Пархоменко И.И. Пушкарев В.Е. Савчук О. Садков А.П. Саркисов О.М. Сень В.Д. Сереженков В.А. Сильвестр О. Смолина А.В. Соколова Е.А. Соловьев А.В. Соловьева С.Е. Сусленникова Н.Н. Телегина Д.И. Терентьев А.А. Толбин А.Ю. Томилова Л.Г. Трошин П.А. Федорова О.А. Хрусталев В.Н. Цыганов Д.В. Чалов В.И. Чудинова Е.С. Шапошникова О.С. Шелаев И.В. Шилов А.Е. Ширинян В.З. Шрам С.И. Шрам С.И. Штефанец В.П. Шушанов3 С.С. Юрьева Е.А. Юрьева Э.Л.