Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 д.ф.-м.н. Филаментация фемтосекундного лазерного излучения в прозрачных средах

Результаты деятельности

Соавторы: Панов Н.А., Шипило Д.Е., Савельев-Трофимов А.Б., Кандидов В.П., Урюпина Д.С., Пушкарев Д.В., Николаева И.А., Ушаков А.А., Макаров В.А., Шкуринов А.П., Волков Р.В., Андреева В.А., Митина Е.В., Букин В.В., Гарнов С.В., Чижов П.А., Селезнев Л.В., Мокроусова Д.В., Rizaev G.E., Карабутов А.А., Есаулков М.Н., Шленов С.А., Chin S.L., Курилова М.В., Жидовцев Н.А., Ионин А.А., Couairon A., Matoba M., Kanda N., Konishi K. Koribut A.V. Nemoto N. Yumoto J. Ларькин А.С. Солянкин П.М. Chin S.L. Дормидонов А.Е. Kuwata-Gonokami M. КАРПЕЕВ С.В. Khonina S.N. Бородин А.B. Салецкий А.М. Chizhov P.A. Grudtsyn Y.V. Morgner U. Балакин А.В. Бычков А.С. Панкратов В.В. Houard A. Liu W.W. Marceau C. Skryabin D.V. Yuan S. Ангелуц А.А. Врублевская Н.Р. Пережогин И.А. Сунчугашева Е.С. Федоров В.Ю. Berge L. Chang C.F. Nikolaeva I.A. Tzortzakis S. Wang T.C. Zeng H.P. Григорьев К.С. Chen Y.P. Cherepenina E. Chunyue C. Demircan A. Garnov S.V. Ihar B. Ionin A.A. Murzanev A.A. Polynkin P. Sergei D. Shkurinov A.P. Svetlana K. T-J W. Weiwei L. Zhang X.С. Волков М.В. Гейнц Ю.Э. Горгуца С.Р. Господинов Г.А. Компанец В.О. Мажорова А.В. Минаев Н.В. Назаров М.М. Потанин С.А. Степанов А.Н. Шишков Г.М. ризаев о.и. Agostini P. Akozbek N. Andrianov K.Y. Ayhan D. Baifei S. Bergé L. Bernhardt J. Bernier M. Bertolotti M. Berube J. Binpeng S. Bloemer M.J. Br´ee C. Centini M. Chekalin S.V. Chen S. Chen Y. Chen Y. Elena C. Ferland B. Fukang Y. Gapeyev A.B. González de Alaiza M.P. Gorymov M.I. Grigor'evskii A.V. Guo J. Haiyi S. Haus J.W. Hosseini S. Husakou A. J-F D. Jiansheng L. Jukna V. Kamali Y. Kanda N.N. Klimachev Y.M. Konishi K.N. Kuwata-Gonokami M. Kuznetsova M.I. Lee A. Leng Y. Lessard F. Mamaeva K. Mazhorova A. Mikhail V. Mityagin Y.A. Nemoto N.N. Nesa F. Pashovkin T.N. Peng-Fei Y. Pol'skikh S.D. Qinpei L. Reutov A.A. Reutov A. Roppo V. Roy G. Savinov S.A. Scalora M. Sharifi M. Shupei W. Sibilia C. Talebpour A. Tong Y.X. Ustinovskii N.N. Vallee R. Xinyu L. Yandulsky M.M. Yatskevitch M.S. Yihai W. Zhinan Z. Zhu Y. de Ceglia D. han Z. Авакянц Л.П. Аксенов В.Н. Андреев А.В. Асташкин Е.Ф. Бирюков А.А. Бродер А. Букин В.В. Бычков В.Л. Валуев В.В. Воронин А.А. Гейнц И.Ю. Глек П.Б. Головин Г.В. Долгих К.А. Желтиков А.М. Зворыкин В.Д. Илюшин П.Я. Ионин А.А. Ирошников Н.Г. КУВАТА-ГОНОКАМИ М. Карабутов А.А. Карговский А.В. Колесников С.В. Коновко А.А. Корниенко В.Н. Кувата-Гоноками М. Ланин А.А. Лапчик Д.Д. Ларичев А.В. Лу Я. Магницкий С.А. Матюнин С.Н. Митрофанов А.В. Никитов С.А. Ожередов И.А. Орлова Е.Е. Панов Ф.М. Панченко В.Я. Рожко М.В. Романовский Я.О. Саввин А.Д. Савицкий И.В. Серебрянников Е.Е. Сидоров-Бирюков Д.А. Слепков А.И. Степанов Е.А. Стремоухов С.Ю. Ургапов Д.А. Ушаков А.В. Федотов А.Б. Хонина С.Н. Чекалин С.В. Черепенин В.А. Черепецкая Е.Б. Черкасова О.П. Чижов П.А. Чижов П.С. Чучупал С.В. Яндульский М.М. ли л.