Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 61 статья, 2 тезисов докладов, 1 диссертация, 2 НИР, 3 доклада на конференциях, 3 патента, 1 награда.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 7, Scopus: 25

Просмотреть публикации »

Соавторы: Мисюрин А.В., Финашутина Ю.П., Барышникова М.А., Мисюрина А.Е., Касаткина Н.Н., Солопова О.Н., Бурова О.С., Лыжко Н.А., Рудакова А.А., Кесаева Л.А., Пономарев А.В., Турба А.А., Ахлынина Т.В., Brylev V.A., Korshun V.A., Алиев Т.К., Калиниченко Д.А., Кравченко С.К., Ларина М.В., Марин Д., Мусаева Л., Сапожникова К.А., Солодовник А.А., Ширин А.Д., Алферова В.А., Антипова А.С., ВОТЯКОВА О.М., Голубцова Н.В., Заводнова И.З., Кирпичников М.П. Коломейцев О.А. Колотаев А.В. Лысенко М.А. Матевосян К.Р. Османов Д.Ш. ХАЧАТРЯН Д.С. Якимович О.Ю. Gulyak E.L. Ryazantsev D.Y. Ustinov A.V. Беспалова А.Е. Вартанян А.А. Великанов А.Н. Зборовский С.С. Кичигина М.Ю. Клинушкина Е.Ф. Лукина А.Е. Медведовская Е.Г. Михайлова И.Н. Морозова Л.Ф. Орешков С.Д. Пономарёв А.В. Рябая О.О. Рябухина Ю.Е. Симонова М.А. Солдатова И.Б. Шпрах З.С. Янков К.В. Akhlynina T.V. Alexeeva A.V. Arakelian G.R. Arkhipova N. Balabashin D.S. Baryshnikov A.Y. Chen H. Chen Q. Ganzhula E.P. Ivanov I.A. Kocharovskaya M.V. Kokin E.A. Li Jing-quan Penskaja E. Pestov N.A. Ryazantsev D.Y. Song H. Tikhonova N.A. Tolkachev O.N. Xu J. Zhang J. Алиева Т.А. Аракелян Г.Р. Афанасьева Д.А. БЕЛУСЬ С.К. Балаев А.Н. Бармашов А.Е. Барышников А.Ю. Барях Е.А. Бедрина Е.Н. Белоусов К.А. Буланов А.Ю. Булычева Т.И. Бушланов В.П. Вартанян А.А. Вишнякова Х.С. Володина О.М. Володина О.В. Гуренкова Ю.С. Дмитриева М.В. Долгих Д.А. Жданова Н.Г. Иванова В.Л. Иньшаков А.Н. Китова О.В. Кондратьева Т.Т. Краснюк И.И. Лапин В.А. Лесная Ю.А. Масляков В.Ю. Медведовская А.Д. Мелешкина Е.Г. Мисюрин С.Ю. Мкртчян А.С. Мойсенович А.М. Нестерова Е.А. Новоселецкий В.Н. Осипов В.Н. ПУШКОВА Е.Н. Пенская Е.Н. Пинюгина М.В. Покровский В.С. Приезжев А.В. Рудакова А.А. Рукавицын О.А. Самойленко И.В. Сасов С.А. Семенов А.Н. ТИХОНОВА В.В. Тихонова Н.А. Токтоева Т.Э. Толкачев В.М. Толстокорая Т.М. Устинов А.В. Устинов В.Д. Ушкова Е.В. Фабричнова А.А. Фадеев Н.Б. Хасигова Б.Б. Хоченков Д.А. Хуажева Н.К. Чевкина Е.М. Чкадуа Г.З. Чуксина Ю.Ю. Шарунов Н.В. Шестакова Е.А. Ширшин Е.А. магомедова а.г.