Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1991 д.х.н. Смешанные ангидриды органических и неорганических кислот: получение на основе триоксида серы и электрофильные свойства

Результаты деятельности

Соавторы: Белоглазкина Е.К., Мажуга А.Г., Зефиров Н.С., Бондаренко О.Б., Гаврилова А.Ю., Моисеева А.А., Скворцов Д.А., Вацадзе С.З., Антипин Р.Л., Кукушкин М.Е., Зефирова О.Н., Красновская О.О., Финько А.В., KUTATELADZE A., Тафеенко В.А., Березина А.В., Мачулкин А.Э., Ivanenkov Y.A., Белоглазкина А.А., Комаров А.И., Сагинова Л.Г., Теренин В.И., Барская Е.С., Романова Н.Н., Koteliansky V., Бутин К.П., Гук Д.А., Нуриева Е.В., Юдин И.В., Горелкин П.В., Рахимов Р.Д., Рудаковская П.Г., Мухина О.А., CITRI N., Длин Е.А., Петров С.А., Кузьменко Н.Е., Миронов А.В., Нечаев М.А., Сосонюк С.Е., Гаранина А.С., Еремин В.В., Ливанцова Л.И., Маклакова С.Ю., Петров Р.А., Тюрин В.С., Khlobystov A.N., LAPIN Y., Romashkina R.B., Аверочкин Г.М., Барашкин А.А., Ворожцов Н.И., Менделеева Е.А., Нуриев В.Н., Тиханушкина В.Н., Успенская А.А., KOLBASENKO S., Nesterov E.E., Зык Н.Ю., Осин С.Б., Тарасевич Б.Н., Kutateladze A.G., Nifant'ev E.E., Бер А.П., Ванеев А.Н., Котелянский В.Э., Нименко Е.А., Рыбалко И.И., Шафиков Р.Р., Швядас В.К., Belova M.A., Гудкова И.О., Ковалев С.В., Морозов И.В., Ромашкина Р.Б., Ямансаров Э.Ю., Potekhin K.A., Ананьева И.А., Гришин Ю.К., Донцова О.А., Ерофеев А.С., Клячко Н.Л., Манжелий Е.А., Муродов Д.С., Николаева С.Н., Новоторцев В.К., Обрезкова М.В., Путилин Ф.Н., Рыжова О.Н., Степанова С.П., Титанюк И.Д., Frolova N.A., NIKULIN A.V., Sereda G.A., UGRAK B., Архангельская О.В., Баранова Т., Гопко В.В., Ерофеев А.С., Каргов С.И., Каретников Г.Л., Киреев И.И., Кораблина Д.Д., Коротеев М.П., Мазо Г.Н., Пергушов В.И., Пичугина Д.А., Подругина Т.А., Покровский В.С., Рознятовский В.А., Свиридова Л.А., Филатов В.Е., Шпигун О.А., Алиева И.Б., Волкова Н.С., Воробьева Н.С., Выговский А.А., Гравис А.Г., Кабанова Е.В., Климочкин Ю.Н., Кудан П.В., Лысенко К.А., Малинников В.М., Манаенкова М.А., Мельников М.Я., Ржеутский А.В., Смирнова Г.Б., Соколов А.И., Трофимова Е.В., Чупров А.Д., Чураков А.В., Шишкина И.Н., Akasov R., Alabugin I.V., Aladinskaya A.V., Averina N.V., Borisenko A.A., Howard J.A., Kostochka M.L., Kuz’mina L.G., Leshcheva I.F., Lezina V.P., Moiseev F.S., Mukhina O.A., Shimorskiy A.V., Tikhanushkina V.N., Абрамович М.С., Власова К.Ю., Герасимов В.М., Евтеев С.А., Зацепин Т.С., Зефиров Н.А., Иваненков Я.А., Карпов Н.А., Кузнецова О.Ю., Ненайденко В.Г., Никитина В.Н., Плешкова А.П., Плотникова Е.А., Поляков В.С., Семкина А.С., Спектор Д.В., Талло Т.Г., Тищенко К.И., Чернышева А.Н., Шибанов Д.Е., Шипулин Г.А., Alexander G M., Chernysheva A.N., Chizhov A.O., DENISKO O., Dubinina N.S., KRYSIN M., Kalinina M.A., Kovalkina M.A., Manzheliy E.A., STRUCHKOV I., Saltykova I.V., Shilova O.V., Struchkov Y.T., Sumtsova E.A., Veselov M.S., Бутов Г.М., Елфимова Я.А., Зеликман В.М., Кабанов А.В., Карпова Е.В., Кашаев А.С., Кузнецов С.А., Кучеров Ф.А., Лихоманова Т.И., Лопатухина Е.В., Мажуга М.П., Нестеров Е.Е., Нифантьев Э.Е., Ондар Е.Э., Польшаков В.И., Сахаров Д.А., Свириденкова Н.В., Семашко В.С., Стеклов М.Ю., Тарасов И.А., Чуранов С.С., Шишов Д.В., ABRAMOV V., BUTINA E., Chekhlov A.N., Chizhevskii A.A., Chudinov Y.B., Dubinskaya Y.A., Grigorkevich O., KICE J., KOZMIN A., Khudyakov A.D., Kondratyeva A.A., Kudan P.V., LAPIN I., Musin B.M., Osyanin V.A., Smirnov A.S., Smirnov V.V., Tselischeva N.A., Vinokurov V.G., Аксенов А.В., Архипенко С.Ю., Баскин И.И., Бауков Ю.И., Борисова Ю.А., Брель В.К., Буряк А.К., Василевский С.В., Васильева Л.А., Виноградов А.А., Воробьева Е.С., Гараев З.М., Головин Ю.И., Горовой А.Р., Дядченко В.П., Ефремова М.В., Загрибельный Б.А., Клецкий М.Е., Кляцкина С.Р., Котковский Г.Ю., Крутько Д.П., Кузнецова Ю.В., Кутателадзе А.Г., Лебедев Д.Н., Леменовский Д.А., Лопухов А.В., Мазур Д.М., Мандругин А.А., Маркова А.А., Масленникова В.И., Мохов В.М., Негребецкий В.В., Павлов К.Г., Панченко П.А., Путилова А.Д., Ризаев Э.Т., Русанов А.И., Савченко А.Г., Сагитуллина Г.П., Солодовникова Т.А., Травень В.Ф., Шикуть Н.Л., Шилина М.И., Шкиль Д.О., Юзабчук Д.А., Яминский И.В., ANOKHINA I., Abramkin E.V., BREEV A., Baimuratov M.R., Beloglazkin A.A., Beloglazkin E.K., Champness N.R., Chernikov A.V., Deyneka E., FADEEVA V., Frolov V.V., Garkusha I.A., Gazzaeva R., Gravis A.G., Holt T., IGNATCHENKO E., Jonusauskas G., KAMENEV V., KAZITSYNA L., KURKUTOVA E., KUTATELADZE T., Kazantseva M.A., Khazanova E.S., Klodt P.M., Kuznetsov S.A., Kuznetsov S.A., Lebedeva M., Levina O.I., MAGDEEVA R., MOYED H., Mironovich L.M., Murodov D.S., NIKULIN A., Naumov A.V., Nesterova E.E., Nyuchev A.V., Rasadkina E.N., Reznikov A.N., SAMUNI A., Sandulenko Y.B., Schroder M, Semkina A., Sypalov S.A., Tsepkov M.G., Vassiliev P.M., Volkov V.P., Vorobyeva N.S., Weiss D.G., Yakovlev D.S., ZAICHIKOVA L., ZALUKAEV L., ZHDANKIN V., Zatonskii S.V., Абакумов М.А., Аверина Е.Б., Алдошин С.М., Аль-Хазраджи А.S., Антипин М.Ю., Апаринов В.А., Балова И.А., Бачева А.В., Бегунов Р.С., Белецкая И.П., Березин Д.Б., Борисов Р.С., Борисова Г.С., Бреев А.В., Бурилов В.А., Василенко Д.А., Власова К.В., Воронкова Е.А., Воскресенский Л.Г., Гаврилова Г.В., Гаврилова Е.Л., Голубева Г.А., Грачев М.К., Дагаев Н.Д., Должикова В.Д., Дроздов А.А., Евстафьев И.В., Еремина Е.А., Жиркина И.В., Жиронкина О.А., Заверткина М.В., Захарова Л.Я., Зверева М.Э., Казанцева М.А., Казанцева М.С., Каленикова Е.И., Кисляков И.В., Ковальчук М.В., Колмогоров В.С., Косарев М.А., Кофанов Е.Р., Красавин М.Ю., Кузнецов Д.Н., Кузнецова Л.И., Кузнецова Т.И., Курбангалиева А.Р., Лайков Д.Н., Ланг Х., Лебедев А.Т., Лемке Х., Лисина С.В., Мадатли Н.М., Малеев А.В., Малошицкая О.А., Мамедов В.А., Медведева С.М., Молчанов А.П., Муратова М., Мусселиус С.Г., Назаренко А.Г., Немтарев А.В., Нестеренко П.Н., Ольшанова А.С., Офицеров Е.Н., Панкратов А.А., Панфилова А.В., Пасанаев Е.А., Петровская Л.М., Петросян В.С., Полякова М.Н., Проскурнин М.А., Проскуряков С.Я., Прядченко А.С., Родина Л.Л., Рубцова М.П., Салтыков Е.Г., Солдатов А.В., Софронова А.А., Сташ А.И., Стужин П.А., Субоч Г.А., Суконников М.А., Сумцова Е.А., Суханов Д.А., Тимошенко Р.В., Товбис М.С., Тоневицкий А.Г., Трещалина Е.М., Тригуб А.Л., Троянов С.И., Турсина А.И., Ульяновский Н.В., Федосеев В.М., Филимонов В.Д., Фисюк А.С., Хазанова Е.С., Хлебников А.Ф., Хлобыстов А.Н., Цапкова Ю.В., Целищева Н.А., Чертков В.А., Чижевский А.А., Чорбу А.А., Чураков A.В., Шаповалов В.В., Шаповалова Е.Н., Шорохов В.В., Штиль А.А., Щекотихин А.Е., Якубовская Р.И., Aladinskiy V.A., Antipin M.Y., Aparshov D.A., Averochkin G.M., Azibek D., BEKKER A., BLAGOVESHCHENSKII V., BOGANOV A., BRIUKHOVA E., Barnhurst L.A., Belov A.V., Belova T.A., Belsky V.K., Bezverkhniaia E., Birgit W., Blake A.J., Boyarskikh V.V., Burmistrov V.V., CHAN E., Chauzov V.A., Chijevskii I.N., Chufarova N.V., Chupakhin O.N., Danilov P.А., Davies E.S., Denisov D.A., Diikov A.G., Dozhikova V.D., Drebenkova L.V., Egorov M.V., Fedorov A.Y., Fedorov Y.V., Filatov A.S., Filkov G.I., Fuchs F., GALKIN G., GOMERSAL M., Gavrilov A.A., Golikov A.G., Hass J.R., Hrytseniuk Y.S., IAKOVLEVA O., ITKIN E., Ivan V Y., KALKSTEI A., KALKSTEIN A., KIRPICHENOK M., KITRON N., Kashaev A., Kashaev A.S., Kiryukhin V., Kiselev G.A., Klak V.N., Kleva I.A., Klyatskina S.R., Kobrakov K.I., Korlyukov А.А., Kotovsky G., Kovalev S.V., Kovalev S.S., Krainova Y.V., Krasnokutskaya E.A., Kriven'ko A.P., Kuandykov D.M., Kuznetsov A., Kuznetsova O.V., LINDEMAN S., Lalov A.V., Lapshina O.A., Lemcke H., Lemcke H., Lykholay A.N., MORRILL T.S., Mamaeva A.V., Mamed-Nabizade V.V., Marina S., Maxim V.S., Moseicheva A.A., Mukhin A.G., Mukhin D.S., Myannik K.A., NEVSKII N., OKHANOV V., Orlov I.S., PETROVA I., PUCHNINA E., Panfilova A.V., Parchinskii V.Z., Polunina V.V., RAEVSKII A., Rezekin I.G., Rogachev A.Y., Rybalko I.I., Ryzhov A.N., SCHESTAKOVA T., SEDOV B., SERGEYEVA M., SHESTAKOVA T.G., SHESTAKOVA T., SOROKIN V., Saltykova I.V., Samoshin V.V., Savel’ev O.Y., Semeikin A.S., Shikhaliev K.S., Shikholina I.A., Shmigol’ T.A., Shroeder F., Shtark O.Y., Skadchenko B.O., Skvotvortsov D.A., Sokolsky-Papkov M., Solov’eva S.E., Stoikov I.I., Sviridova L.A., TAI P., Tkachenko S.E., Tonevitsky A.G., Touchin A.I., Tretyakova N.Y., Ul’yanovskiy N.V., Ul’yanovskiy N.V., VOLFKOVICH S., Vanzcool A., Vatsadze I.A., Vetokhina N.Y., Volkov K.V., Volkova N.S., WOLFE S., Weiss D.G., Wobith B., YUFIT D., Yamidanov R.S., Yudin L.V., ZLOTSKII S.S., ZMIEVSKAYA O., Zavodnik V.E., and Nikolai S.Z., vv k.n., Аrtem K., Абрамов А.А., Аверина Н.В., Автомонов Е.В., Айгинин А.А., Аксенов Н.А., Анохин М.В., Антипин И.С., Антипов Е.В., Аргон Л.А., Аскерка М.С., Атаева А.Н., Бакланова Т.И., Безрук И.А., Безруков Д.С., Белоусов М.В., Белоусова М.Е., Бодренко И.В., Бондаренко Г.Н., Борисенко А.А., Борисенков В.И., Борисенков К.В., Борисов Ю.А., Брель А.К., Бублей А.А., Буланов М.Н., Бурлуцкий Р.О., Буров О.Н., Бутина Е.К., Васильев А.В., Веселов М.М., Виноградов А.А., Власова Н.К., Вобит Б., Водопьянов С.С., Волкова Н.В., Волкова Н.Н., Володина Ю.Л., Глазун С.А., Годовиков И.А., Голубина Е.В., Голубчиков О.А., Григорьев Г.П., Гришин Д.А., Гришина И.В., Громов О.И., Громов С.П., Гурбатов С.Н., Гуторова С.В., Давыдов Д.В., Дегтярев А.В., Дребенкова Л.В., Дубинина Н.С., Евтушенко Е.Г., Егоров М.П., Егорова А.Ю., Заводник В.Е., Замятнин А.А., Засурская Л.А., Зацман А.И., Зельчан Р.В., Зенкевич И.Г., Злотский С.С., Зубков Ф.И., Иванишин Т.В., Иванов А.И., Иванов А.Г., Иванов А.С., Иванов Д.А., Иванов С.М., Игнатов П.А., Ипатова Д.А., Казанков Г.М., Калмыков С.Н., Каршиева С.Ш., Ковальчук М.В., Кодина Г.Е., Колбасенко С.И., Колобов А.В., Комаров А.И., Комлев А.С., Коновалов А.И., Корлюков А.А., Костюков А.А., Косяков Д.С., Красников П.А., Краснокутская Е.А., Кузнецов М.А., Кузнецов С.А., Кузнецов С.Н., Кузнецова И.М., Кузнецова Л.И., Кузьмин В.А., Кукушкина А.В., Курбатов С.В., Курзеев С.А., Курова А.В., Кутузова А.В., Кутузова А.В., Лаврушкина С.В., Лапин Ю.А., Ларенков А.А., Ларькина М.С., Ле-Дейген И.М., Легков С.А., Лукьянов Д.А., Маджидов Т.И., Мажуга ���� А.Г., Макаров М.М., Макаров М.М., Маклаков С.А., Максимов А.Л., Малышев А.С., Мамаева А.В., Маслаков К.И., Махмудова Б.В., Медведовская Н.И., Медведько А.В., Метелкина О.Н., Моисеев Ф.С., Мянник К.А., Науменко В.А., Нестеров Е.В., Нечаев М.А., Нижников А.И., Николаев В.А., Нифантьев И.Э., Новиков М.С., Новоторцев В.М., Олейников H.Н., Олейников Н.Н., Орлов В.Ю., Осипов А.О., Остерман И.А., Павлей Ю.Р., Павлова М.А., Палюлин В.А., Панов В.И., Петкова А.И., Петрова А.С., Пиковской И.И., Плодухин А.Ю., Плотников Е.В., Полунина В.В., Полякова М.Е., Потехин К.А., Пчелинцева Н.Ф., Решитько Г.С., Родин И.А., Русанов А.Л., Рыбаков В.Б., Рябая О.О., Рябчук П.Г., Саакян А.С., Семейкин А.С., Сергиев П.В., Середа Г.А., Синяшин О.Г., Смирнов В.В., Солдатов А.А., Солдатов М.А., Сорокин И.Д., Спасов А.А., Старикова З.А., Стасюк Н.В., Стойков И.И., Стомахин А.А., Стручков Ю.Т., Сулацкая А.И., Сулацкий М.И., Тавторкин А.Н., Тактарова Ю.В., Тихомиров А.С., Тлегенов Р.Т., Толмачев В.Г., Третьякова М., Тригуб А.Г., Трофименко А.В., Трофимова Т.П., Трушков И.В., Туроверов К.К., Тюрин В.Н., Федоров Ю.В., Федорова О.А., Федотенков Ф.А., Федотова О.В., Федотова О.А., Филатова Л.Ю., Филькина М.Е., Фролов В.В., Фролова Н.А., Фролова Н.А., Фуч Ф., Хайдуков Е.В., Хан И.И., Худякова Е.В., Хуторненко А.А., Чарушин В.Н., Чепикова О.Е., Чернышев И.В., Чмелюк Н.С., Чудинов Ю.Б., Шаповалова Е.Н., Шевельков А.В., Ширяева Е.С., Шматова О.И., Шмиголь Т.А., Шредер Ф., Шубернецкая О.С., Юдина Э.С., Юлдашева Ш.Ш., Юсубов М.С., моисеева а.а.