Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2011 д.б.н. Структура аптамерных ДНК/РНК - как основа для создания лекарственных препаратов и регуляторных элементов

Результаты деятельности

Соавторы: Копылов А.М., Головин А.В., Новикова Т.М., Moryachkov R.V., Мельничук А.В., Юминова А.В., Dobrovolsky A., Rassokhin T.I., Titaeva E., Арутюнян А.М., Богданов А.А., Глинкина К.А., Заблуда В.Н., Исаева Л.В., Лузиков В.Н., Николаева П.А., Ротанова Т.В., Сизов В.А., Смирнова И.Г., Снигирев О.В., Щугорева И.А., Kichkailo A.S., Mazurov A., Peters G., Rog E.V., Russo K.I., Sica F., Анохина М.М., Баратова Л.А., Гайнутдинов А.А. Добров Е.Н. Куджаев А.М. Наумова Ю.О. Dugina T.N. Dukhovich V.F. Glaser E. Gribkova I.V. HUGOSSON M. Khaspekova S. Mansurova S.E. Napolitano V. Nierhaus K.H. Reshetnikov R. Saenger W. Surdina A.V. Tomilin F.N. WHELAN J. coli FEBS Lett Kopylov A.E. Адамова И.Ю. Алпеева И.С. Барта А. Бачева А.В. Белякова М.М. Берлина А.Н. Долинная Н.Г. Дьенге Л. Завьялова Е.Г. Каграманова В.К. Ковалева И.Е. Коломийцева Г.Я. Ксенофонтов А.Л. Левашов П.А. Мазуров А.В. Новикова Л.А. Овчинникова Е.Д. Олейниченко Е.А. Покровский С.Н. Родина Е.В. Соколов А.Е. Струкова С.М. Сумбатян Н.В. Ташлицкий В.Н. Черноголов А.А. Шашковская В.С. Akhmanova A. Artyushenko P. Beliakova M. Berezovski M.V. Bessonov S. Brosius J. C P.H. Denisov S.S. Dobrovolsky Y.A. Drygin D.Y. Egorov T.A. GYENGE L. Gainutdinov A. Golubkina E.V. Gorbatenko A. Kopke A.K. Kuzmenko E. Kwan-Hwa P. Lumovich D. Nikylina D. Orth P. Ovchinnikov S.G. Pahomova J.J. Pakhomova Y.Y. Petraccone L. Platunov M.I. Rozhdestvensky T. Safenkova I.V. Shashkovskaya B. Sinauridze E. Sponer J. Storojilova A. Tae-Jip K. Trizno N. Troisi R. Troisi R. Turchaninov T. Velandia A.E. Wittmann-Liebold B. YUSKOVICH A. Zamay G.S. Zamay T.N. Zamorskii I.I. Агуреев А.П. Анашкин В.А. Артюшенко П.В. Атауллаханов Ф.И. Атрохова А.В. Афанасьева М.И. Афанасьева О.И. Ахмедов Г.Я. Баландина Г.Н. Баринова К.В. Брозиус Ю. Вавилова Т.В. Василькова Д.П. Виттманн-Либольд Б. Глушкова Е.В. Громова Е.С. Дарий М.В. Дзантиев Б.Б. Донцова О.А. Дубовская Е.А. Дюкарев Г.А. Егоров А.М. Жарикова Е.Б. Жарикова Е.Н. Заболотских М.В. Замай С.С. Заморский И.И. К-Х П. Кирсанова О.В. Копосов С.Е. Кордюкова Л.В. Коршунова Г.А. Крааль Б. Кузьменко Е.О. Кулаев И.С. Лацис Р.В. Лугина А.С. Люмович Д. Манькин А.С. Марьясина С.С. Ниерхаус К.Х. Никулина Д.Д. Орецкая Т.С. Прасолов В.С. Радюхин В.А. Ралдугина В.Н. Расторгуев А.С. Рождественский Т.С. Романова Е.А. Сергиев П.В. Серебрякова М.В. Синауридзе Е.И. Смирнов И.В. Соколов А.Э. Соколов А.Ю. Терещенков А.Г. Тихонов А.Н. Усанов А.С. Федорова Н.В. Филиппова И.Ю. Хайруллина Г.А. Чекулаева Л.Н. Шишкина Т.А. Янушевич О.О.