Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013 д.х.н. Палладий-катализируемое аминирование в синтезе азотсодержащих макроциклов и полимакроциклов

Результаты деятельности

Соавторы: Белецкая И.П., Абель А.С., Орлинсон Б.С., Буряк А.К., Малошицкая О.А., Анохин М.В., Якушев А.А., Denat F., Guilard R., Лукашев Н.В., Новаков И.А., Savelyev E.N., Григорова О.К., Черниченко Н.М., Bessmertnykh-Lemeune A., Кулюхина Д.С., Ranyuk E.R., Малышева А.С., Харламова А.Д., Uglov A.N., Бутов Г.М., Kobelev S.M., Борисенко А.А., Мурашкина А.В., Панченко С.П., Bessmertnykh A.G., Kazankova M.A., Рознятовский В.А., Koifman O.I., Зеньков И.С. Митрофанов А.Ю. Савельев Е.Н. Lemeune B.A. Novakov I.A. Морозков Г.В. Чепраков А.В. Borisenko A.A. Shukhaev A.V. Syrbu S.A. Гусев Д.И. Ионова В.А. Ковалев В.В. Латышев Г.В. Фоменко В.И. Shaferov A.V. Улановская M.A. KUKHAR V.P. Panchenko S.P. Savel'ev E.N. VOVK O. Гиляр Р. Казанцев А.В. Кобелев С.М. Лысенко К.А. Ляхович М.С. Феофанов М.Н. Bessmertnykh Lemeune A.G. Golub S.L. KAZANKOVA M. Mukhaiimana P. Novakov I.A. Вацуро И.М. Глориозов И.П. Ерзунов Д.А. Зубриенко Г.А. Койфман О.И. Курашов И.А. Ламати Ф. Лемен А.Г. Ненайденко В.Г. Серебрякова М.В. Сырбу В.А. Углов А.Н. Шевчук В.Н. Bonneviot L. Burmistrov V.V. Denat A.K. Donets P.A. Filatov M.A. Guryev A.A. Meyer M. Michalak J. Savelev E.N. Stéphane B. Ulanovskaya O.A. Авакян Н.А. Анаников В.П. Баранов М.С. Баранова Т. Будникова Ю.Е. Гончаренко В.Е. Довбня Д. Котовщиков Ю.Н. Лемпорт П.С. Михалицына Е.А. Музафаров А.М. Ранюк Е.Р. Рыбаков В.Б. Устынюк Ю.А. Хомутов С.М. Ageeva T. Ahn D. Aleksandriiskii V.V. Beletskaya Eds Attanasi O.A. Bessmertnykh-Lemeune A.G. Bessmertnykh-Lemeune A.G. Blaudeck T. Bragina N.A. Brizet B. Bryliakov K.P. Colacino E. Dereven’kov I.A. Dolengovski E.L. Dvornikova I.A. EGOROV M. Fedotenko I.A. Frolova L.L. Gorbatov S.A. Gordeev E.G. Grabovyi G.A. Guillard R. Gusarova N.K. Hammock B.D. Ikonen S. Izmest'ev E.S. Khasanov S.S. Khavrienko D.I. Kiselev A.N. Kiselev A.N. Kolehmainen E. Kolotyrkina N.G. Kositov S.V. Kustov A.V. Kutchin A.V. Kuzmina N.S. Lahtinen M. Lyashenko A.V. Lyubovskaya R.N. Mamardashvili N.Z. Mironov A.F. Morisseau C. Morkos-Douaihy C. Nefedov S.E. Nyuchev A.V. Otvagin V.F. Pakhomov G.L. Panchenko S.P. Pleshkova N.A. Rigolet S. Roger G. Rousselin Y. Rudakova N.V. Safronenko O.I. Semenishyn N.N. Shcherbakova G.I. Shutov A.A. Sievanen E. Sinyashin O.G. Smola S.S. Solovieva A.B. Sorokoumov V.N. Spinelli D. Storozhenko P.A. Surby S.A. Suvorov N.V. Syrbu S. Syroeshkin M.A. Tanchuk V.Y. Trofimov B.A. Tscherbul T.V. Uvarov D.Y. Valkonen A. Varaksin M.V. Yoann R. Yurina E.S. Zenkevich E.I. Zhdanova K.A. Zhichkin P.E. Zubrienko G.A. von Borczyskowski C. Абакумов Г.А. Аверина Е.Б. Аксенова С.А. Акулов А.А. Амосова С.В. Андреев М.В. Анисимов А.А. Арзуманян А.В. Балова И.А. Белоглазкина Е.К. Белых Д.В. Березин Д.Б. Бессмертных Л.А. Бессмертных-Лемён А.Г. Бондаренко Г.Н. Борисова Д.М. Бочкарев М.Н. Бурилов А.Р. Вашурин А.С. Веремеева П.Н. Верещагин А.Н. Видерский К.С. Вокуев М.Ф. Волкова Ю.А. Гафуров З.С. Герасимов М.А. Горбунова Ю.Г. Грачева Ю.А. Грин М.А. Гришин Ю.К. Гришина И.В. Гук Д.А. Гулевская С.А. Гулюкина Н.С. Джемилев У.М. Додохова М.А. Донова М.В. Донова М.В. Дороватовский П.В. Дубинина Т.В. Дьяконов В.Ю. Евко Г.С. Евсюнина М.В. Егорова О.В. Ежов А.В. Еремин Д.Б. Ермакова Е.В. Жуликов В.В. Заборова О.В. Заварзин И.В. Злотин С.Г. Исаковская К.Л. Казанкова М.А. Калинина А.А. Кантюков Р.А. Карасик А.А. Качала В.В. Кодан С.В. Козлов М.А. Колачино Э. Коллеров В.В. Комова Т.А. Кононевич Ю.Н. Кулюхина Д.С. Куртикян Т.С. Кустов Л.М. Леменовский Д.А. Лобастова Т.Г. Ложкин Б.А. Макаров С.В. Мартиросян Г.М. Мартынов О.С. Мартынов А.Г. Матвеев П.И. Милаева Е.Р. Нелюбина Ю.В. Нестеров Н.С. Николаева В.М. Новаков И.А. Новиков И.В. Палюлин В.А. Парфенюк В.И. Перфильев П.Д. Петров В.Г. Пискунов А.В. Подъячева Е.С. Попов О.А. Потапов В.А. Притьмов Д.А. Родин И.А. Рыжикова О.В. Савинова Т.С. Сакович М.В. Седенкова К.Н. Степанова С.А. Стужин П.А. Суходольская Г.В. Тарасевич Б.Н. Тарасенко Е.А. Темников М.Н. Тимашев П.С. Томилова Л.Г. Трифонов А.А. Троицкий А.А. Федоров А.Б. Федюшкин И.Л. Фокина В.В. Хрусталев В.Н. Цивадзе А.Ю. Цыганков А.А. Черкасов В.К. Чибиряев А.М. Ш Л.Д. Шевчук М.А. Шестеркина А.А. Шпаковский Д.Б. Шутов А.А. Элинсон М.Н.