Область научных интересов

Образование

  • 2000 д.ф.-м.н. Мессбауэровская спектроскопия локально неоднородных систем

Результаты деятельности

Соавторы: Чистякова Н.И., Пресняков И.А., Соболев А.В., Губайдулина Т.В., Мацнев М.Е., Гапочка А.М., Кадыржанов К.К., Заварзина Д.Г., Николаев В.И., Сигов А.С., Киселева Т.Ю., Илюшин А.С., Покатилов В.С., Баранов А.В., Соболева Я.С., Здоровец М., Козловский A., Седых В.Д., Урусов В.С., Антонова А.В., Волкова О.С., DEMAZEAU G., Комлева Д.И., Никанорова Е.А., Слепков А.И., Фадеев М.С., Бушина Т.А., Васильев А.Н., Никанорова И.А., Шапкин А.А. Ярославцев С.А. Грачева М.А. Жилина Т.Н. Кулова Т.Л. Лукьянова Е.Н. Belik A.A. Покатилов В.С. Скундин А.М. Демазо Ж. Комарова М.А. Алехина Ю.А. Ярославцев А.Б. Kozerenko S.V. Чуканов Н.В. Буханов В.М. Пеков И.В. Zhilina T.N. Гаврилов С.Н. Покатилов В.В. Похолок К.В. Черепанов В.М. Demazeau G. Аксенов С.М. Еремин Н.Н. Васильева О.Н. Ксенофонтов Д.А. Новикова С.А. Khramov D.A. Maкарова A.O. Быков А.В. Казаков А.П. Лукашева Е.В. Медвецкая И.Ю. Мельчакова Л.В. Терёшина И.С. Belik A.A. БАРАНОВ А. Вигасина М.Ф. Кокшаров Ю.А. Лёкина Ю.О. Манакова И.А. Николаев В.И. Огородова Л.П. Kanyukov E. Бычков А.М. Расцветаева Р.К. Alonso J.A. Kohout J. Ozernoy А.N. Востров Н.И. Козеренко С.В. Комаров А.Е. НИКАНОРОВА И. Умхаева З.С. Цвященко А.В. Целебровский А.Н. Швилкин Б.Н. Baranov A. Belik A.A. Moskvin A.S. Shapkin A.A. Shumskaya A.E. Turkebayev T.E. Гриценко Ю.Д. Жанботин А. Жанкадамова A.М. Жукарев А.С. Козловски А.С. Кулаков К.В. Никитин С.А. Пятаков А.П. Храмов Д.А. Якубович О.В. Япаскурт В.О. Egizbek K.B. Lančok A. Panikorovskii T.L. Sirazhdinov R.R. Бычков А.Ю. Верещак М.Ф. Гудилин Е.А. ИЛЬЮШИН А. Ирошников Н.Г. Макарова А.О. ПЕРСИКОВА И. Потехина (Щипалкина) Н.В. Пытьев Ю.П. СПАЖАКИН И. Фиров А.И. Dainyak L.G. Drits V.A. Fraisse B. Gorchakov D.S. Grenèche J.M. Sougrati M.T. Stievano L. Voronina E.V. Воловецкий М.В. Годовиков С.К. Гордиенко В.А. Евстигнеева Т.Л. Зверькова И.И. Комарова М.А. Комлев А.С. Корольков И.В. Корчажкин В.В. Митин И.В. Озерной А.Н. Перов Н.С. Перфильев Ю.Д. Рябченко О.Н. Сериков О.И. Терентьев Е.Н. Шипилин А.М. Шлимас Д.И. Chumakov A.I. Kleinerman N.M. Kolpakova N.N. Manakova I.А. Martinez-Lope M.J. Popkov V.I. Shilovskikh V.V. Vereshchak М.F. Vinogradova A.S. АВДЕЕВА И. Алонсо Ж. Белаковский Д.И. Брызгалов И.А. Веселова К.М. Глазкова М.А. Дубовицкий А.В. Дудникова В.Б. Елизаров И. Иванова О.С. Иванова Т.И. КУЛИКОВ Л.А. Кабалов Ю.К. Калинюк (Косова) Д.А. Кривовичев С.В. Кубланов И.В. Купин Ю.Г. Лазарева Е.В. Максимочкин В.И. Мосунов А.В. Мушников Н.В. Никитин С.Ю. Панкратов Д.А. Погожев В.А. Полякова М.С. Свешников А.Г. Семенов В.В. Старокуров Ю.В. Трифонова В.К. Турчкова А.Г. Уpусов В.С. Утенкова Т.С. Фомичева Л.Н. Чернов М.С. Чесноков С.С. Шатохин М.С. Шульгин В.И. Юдинцев С.В. ALONSO J. Alkhatib K. Belakovskiy D.I. Bessas D. Demazeau G. Erdybaeva N.K. FURET N. Fedorenko I.V. Fernandez-Diaz M.T. GUSEINOV M. Gainanov R.R. Gorkov V. Graudin'sh É.Y. Grin Y. Göttlicher J. Ivanyuk G.Y. Jančev S. Jazdzewska M. Kamnev A.A. Katerinopulos A. Kenzhina I.E. Kmječ T. Kulakov V.I. Ludzik K. Martinson K.D. Mazur A.S. OVANESYAN N. Oleinikov N.N. Polekhovsky Y.S. Scholz R. Sergueev I. Sharygin V.V. Tuleushev Y.Z. Vagizov F.G. Voudouris P. Zviagina B.B. Абросимова Г.Е. Андрианов А.В. Андрианов В.А. Андрющенко Н.Д. Афанасов М.И. Барабанов С.И. Боровикова Е.Ю. Вишнякова Е.А. Владыкин Н.В. Вяткин С.В. Гервиц Н.Е. Гиппиус А.А. Граменицкий Е.Н. Грачев А.В. Громалова Н.А. Гуссейнов М.М. Жолудев С.И. Земцов А.Н. Зубкова Н.В. Каргальцев А.А. Кведер В.В. Козлов А.А. Колпакова Н.Н. Короленко М.В. Котельников А.Р. Котельникова А.А. Кошлякова Н.Н. Кравцов В.В. Кулаков В.И. Куражковская В.С. Курицына И.Е. Левин Э.Е. Мальцев В.В. Манцев М.Е. Меркель А.Ю. Наумов С.Ф. Никонорова Н.И. Новакова А.А. Панкратов Н.Ю. Пацаева С.В. Поляков П.А. Пузин В.Б. Пущаровский Д.Ю. Ромашкина И.Л. Салецкий А.М. Сангаа Д. Селиверстов А.В. Селина А.Ю. Стефанович С.Ю. Терешонок В.А. Толмачев Т.Д. Трубицин Б.В. Трухин В.И. Туpкебаев Т.Э. Фабричный П.Б. Хисина Н.Р. ШВИЛКИН Б. Шумская Е.Е. Щекина Т.И. ANFISOV A. Agakhanov A.A. Andre G. Arnold G. Avdontseva E.Y. Baither D. Basilevsky A.T. Bushina Т.А. CORDEIRO M. Cesnek M. Chekannikov A.A. Chumakov A.I. Danilionok M.M. Dub S.N. Elsukov E.P. Evstigneeva S.A. FEDINA G. Fadeev V.V. Fadeev V.V. Fadeev V.V. Fisenko A.V. Gavrilicheva K. Gimaev R. Giuseppina B. Hirazawa H. Hiroi T. Ibragimova M.A. Ibraimov N.S. Isobe M. Kapaev R.R. Kirik G.V. Kmječ T. Kobayashi S. Kohout Y. Kontek R. Kopecek J. Korolev A.V. Koroleva E.A. Korolyov A.V. Korshiyev B.O. Krivoshapkin P.V. Krzhizhanovskaya M.G. Kubániová D. LEONYUK L. Langer K. Larisa N. Lazarenko V.A. Lebedinsky A.V. Likasz K. Lorenz J.A. MASHAEV S. Magganas A. Malikov E.V. Manjanna J. Marciniak B. Martinson K. Maslennikova A.E. Medvedskaya I.Y. Moroz L.V. Möhn G. NAGY V. NIKOLAEV V. Nazarova L.S. Nigmatulita E.N. Nikolayev V.I. Panzner T. Pieters C.M. Pietsch U. Pigalev P.A. Pogrebnjak A.D. Politova E.D. REDKO S. RUIZ E. Rout S.S. Rüffer R. SEMENOV S. SHPINEL V. SOLODCHENKOVA T. STEELE I.M. Sangaa D. Semjonova L.F. Shabalkin I.D. Shatkhin M. Shatokhin M.S. Shipilenko A.P. Shkurenko A.V. Shypylenko A.P. Stenina I.A. Tyapkin P.Y. Tyapkin P. VVEDENSKY B. Vershinin A.V. Veselova K.M. Yakovlev O.I. Yaroslavtsev A. Yurisheva A.A. Zhubaev A.K. Zubavichus Y.V. Zukovski P.V. van_der_Boget C.H. Алероева Т.А. Антонюк В.И. Арзамасцев А.П. Асландукова (Акуленко) А.А. Баринов А.Ю. Белик А.А. Благов М.А. Бонч-Осмоловская Е.А. Боргеков Д. Бритвин С.Н. Булатов М.Ф. Бурханов Г.С. Бусарев В.В. ВИНОГРАДОВА А. Ван К.В. Варламов Д.А. Возчикова С.А. Воронина Е.В. Вудурис П. Гаврилов С.Н. Гаврилов С.И. Галускин Е.В. Гаранин В.К. Голубко Н.В. Гонтарев И.Ю. Горбунова Л.Ю. Горохова Т.В. Горчаков Д.Е. Горьков В.П. Дедушенко С.К. Дудкин Д.С. Елсуков Е.П. Еремина Т.А. Ермолаев Н.А. Ермолаева В.Н. Жанкадамова А.М. Жаргалан Н. Заварзин Г.А. Засимов В.С. Зверев В.И. Зиновьева Н.Г. Золотухин O.А. Зорина Л.В. Зотеев А.В. Иванов С.А. Илюшин А.А. Калева Г.М. Карпенко В.Ю. Карпенков А.Ю. Карпенков А.Ю. Касаткин А.В. Катеринопулос А. Киселёва Т.М. Клейнерман Н.М. Клещев А.А. Ключкина А.А. Кнотько А.В. Ковальчук Р.В. Козеpенко С.В. Козин М.А. Козин М.Г. Козлов С.Н. Комаров Ф.Ф. Коновко А.А. Коренчук А.Ф. Корженков А.А. Кудрявцева Г.П. Курганская А.А. Кыдралиева К.А. Левитин Р.З. Левшин Н.Л. Лепендина О.Л. Листов С.А. Лукашева Е.В. Магганас А. Макарова А.О. Максимова (Реукова) О.В. Маньяна Д. Мартинсон K.Д. Маслов А.А. Москва МГУ им М.В. Мостафа М.А. НИКАНОРОВА И. Нагорский Н.М. Нелюбина Ю.В. Нетребко Н.В. Николаев И.П. Новикова С.В. Олейников Н.Н. Органова Н.И. Парфенов К.В. Перепонова М.А. Петрова Т.Г. Погребняк А.Д. Подымова Н.Б. Политова Е.Д. Посухова Т.В. Раганян Г.В. Разави А. Родионов И.Д. Ромашка М.Ю. Сангаа Д. Светогоров Р.Д. Семенов М.В. Семенов С.И. Сергеев В.В. Сергеева Л.С. Сираждинов Р.Р. Склянкин А.А. Слободкин А.И. Соболев А.Н. Соколова Т.Г. Солодов Е.В. Спицына Н.Г. Стенина И.А. Стил Я. Сухоруков А.П. Сухоруков И.А. Телюк А.В. Тишин А.М. Тощаков С.В. Тулеушев Ю.Ж. Тяпкин П.Ю. Уваров А.С. Усвалиев А.Д. ФИРСОВ А. Фадеев В.В. Федоренко И.В. Фесенко О.П. Филимонов А.В. Фортальнова Е.А. Хpамов Д.А. Хованский Г.С. Червонный А.Д. Чжан В.Б. Чумаков А.И. Чуппин А.В. Шведов О.Ю. Швилкин Б.Н. Шкуренков А.В. Шленов С.А. Шляхтин О.А. Шпинель В.С. Щеголихина О.И. Ягубский Э.Б. Якимчук В.И. Яковенчук В.Н. Якута А.А. Ярославцев A.Б. Яскевич В.И.