Tomilin I.;.

Tomilin I.;.

Соавторы: (Schetinin I., Zadorozhnyy M.Y., Zadorozhnyy V.Y., Zheleznyi M.V., Абдулаев А.Р., Базлов А.И., Бердоносова Е.А., Клямкин С.Н., Миловзоров Г.С.

2 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 53609222

Деятельность