Область научных интересов

Образование

  • 1988 к.б.н. Взаимодействие локальных и общеколониальных процессов в росте колонии Obelia loveni (Allm.) (Hydrozoa, Campanulariidae)

Результаты деятельности

Соавторы: Лавров А.И., Марфенин Н.Н., Лобакова Е.С., Пятаева С.В., Баулина О.И., Горелова О.А., Краус Ю.А., Большаков Ф.В., Майорова Т.Д., Саидов Д.М., Темерева Е.Н., Болотецкий Н.М., Кодолова О.П., Осадченко Б.В., Становова М.В., Ерохов П.А., Жуковская Е.А., Михайлов В.С., Орлова Т.Д., Правдухина О.Ю., Федоренко Т.А., Lyupina Y.V., Багаева Т.С., Бурмистрова Ю.А., Кремнёв С.В., Рогаев Е.И., Григоренко А.П., Исаева М.А., Кондратьева И.А., Купаева Д.М. Abaturova S.B. Berking S. Erofeeva T.V. Gusev F.E. Herrmann K. Mostovshchikova P.S. Андреев А.Г. Ветрова А.А. Люпина Ю.В. Панчин Ю.В. Попова Л.Б. Савина Е.М. Федосов А.Э. Шарова Н.П. Burmistrova Y.A. Абатурова С.Б. Бочарова Е.С. Бурыкин Ю.Б. Валовая М.А. Воронов Д.А. Горин С.А. Киташов А.В. Киташова А.А. Кокшарова О.А. Кравцова Т.Р. Кравчук О.И. Малышева С.В. Малютин О.И. Мелехова О.П. Мостовщикова П.С. Никишин Д.А. Павлова Н.В. Прудковский А.А. Смуров А.В. Трувеллер К.А. Adameyko K.I. Dudko N.A. Dulin N. Gazizova G.R. Golovko V.A. Gonotkov M.A. Gronostaev N. Gusev F. Kach J. ORLOVA T. PATRIKEEV A. Patrikev A.D. Plotnikova M.Y. Riabov V.B. Shagimardanova E.I. Torshkhoeva A.Z. Азовский А.И. Андреев Г.А. Батурин А.Л. Белоусов Л.В. Богомолова Е.В. Ведрова А.А. Ворцепнева Е.В. Георгиев А.А. Гиченок Л.А. Гордеев И.И. Горностаев Н.Г. Григоренко А.П. Гусев О.А. Гусев Ф.Е. Дольникова Г.А. Дудко Н.А. Ересковский А.В. Ерофеева Т.В. Ерофеева Т.И. Жадан А.Э. Казакова Н.И. Кокорин А.И. Кособокова К.Н. Кравчук О.И. Краснова Е.Д. Криксунов Е.А. Лазебная И.В. Ланге М.А. Леонтович А.А. Майер Е.М. Михайлов К.В. Михлина А.Л. Мокиевский В.О. Неретин Н.Ю. Нефедов Г.Н. Никулина Е.А. Остроумова Т.В. Певзнер И.Б. Плотникова М.Ю. Путилова Э.В. Ремизова А.А. Римская-Корсакова Н.Н. Рябов В.Б. Саванина Я.В. Сахарова Н.В. Семенова М.Л. Слободов С.А. Спиридонов С.Э. Тетерина А.А. Тишина Ю.В. Торшхоева А.З. Финошин А.Д. Хоменко Т.Н. Храмова Ю.В. Цетлин А.Б. Чернева И.А. Чудаков Л.И. Шабалин Н.В. Эпельбаум А.Б.