Vashchenko V.V.

Vashchenko V.V.

Соавторы: Барбашов В.А., Gorobets N.Y., Krivoshey A., Krivoshey A.I., Kwok H.S., MARKOV V., Mikhailenko V., Mikhailenko V.V., Pozhidaev E., Shi L., Srivastava A.K., Zaliznaya E.V., Zubatyuk R.I. показать полностью..., Мазепа А.В., Пожидаев Е.П., Фарат О.К., Чигринов В.Г.

2 статьи, 1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 16, Scopus: 17

IstinaResearcherID (IRID): 7491609

Деятельность