Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1996 д.м.н. Пластическая и реконструктивная микрохирургия в лечении транссексуализма

Результаты деятельности

Соавторы: Миланов Н.О., Старцева О.И., Истранов А.Л., Липский К.Б., Зелянин А.С., ШИМБИРЕВА О.Ю., Гуляев И.В., Камалов А.А., Сидоренков Д.А., Карибеков Т.С., Трофимов Е.И., Гилёва К.С., ВАСИЛЬЕВА Е.Е., Верзин А.В., Матевосян А.В., Эхоян М.М., мельников д.в., ЮРШЕВИЧ Э.Н., Алешина О.Н., Жуманов А.Р., Караян А.С., Назарян Д.Н., Апанасевич В.И., Бесова Н.С., Будько Е.А., Ермощенкова М.В., Зикиряходжаев А.Д., Зоркин С.Н., Иманова Х.З., Казарян Т.В. Кузьмичев В.А. Литвицкая Т.П. ПЕТРОСЯН К.А. Синельников М.Е. Bozek P. Артамонова Е.В. Буров В.Н. ГРИНЕВИЧ В.Н. Григорян В.А. Золотарева А.С. Калядина В.А. Константинова М.В. Корытов Л.И. Криворотько П.В. МИТОЯН Р.Е. Мартикайнен Е.А. Нерсисян А.К. ПАШИНЦЕВА Н.Н. Поляков В.Ю. Саратовцев Д.М. Семиглазов В.Ф. Щекотуров И.О. Shekhter A.B. Аляев Ю.Г. Арутюнов А.В. Бахтиозин Р.Ф. Березовская Н.Ю. Блбулян А.К. ГОДИ Х.Ф. Горбань С.Д. Горбунова В.А. Гуляев И.В. ДАШТОЯН Г.Э. Довгополая М.А. Зоркин С.А. Кучба Н.Д. Палтуев Р.М. Пятов Г.В. Решетов И.В. САФРОНОВ В.В. Санюк В.И. Свирщевский Е.Б. Суворов Н.А. ХРУСТАЛЕВА И.Э. ЧИНЁНОВ Д.В. Чарчян Э.Р. Щербо Е.Ц. ЮРШЕВИЧ Э.Ю. Abdeeva E.I. Andrew I.B. Arora V.K. Ashrafyan L.A. Bedzhanyan A.L. Berger F. Breshenkov D.G. Brovkin V. Charles B. Frölicher T.L. GWARY D. Gasparov B. Gogokhiya M.R. Grabuzdov A.M. HOWDEN M. Hajime M. Istranov A.L. Jones C. Jörg W. Kaehne T. Khiar B. Lednev P.V. MacDougall A.H. Marusich E. Mengis N. Menviel L. Michon Perfilov S.A. Rogelj J. Salagaev G.I. Shanygina T.E. Sukhanov R. Séférian R. Tachiiri K. Tjiputra J. Urshevich E.N. Zickfeld K. АРАКЕЛЯН Г.Г. Аганесов Г.А. Адамян А.В. Адрианов С.О. Акиншин Р.Н. Амосов Ф.З. Антропова О.А. Архиереев Н.Л. Аурих Й. Аушева А.А. БЕЛЫШЕВА Е.С. БЕРЕЗОВСКАЯ Н.Ю. БЖАССО Д.М. БРЕШЕНКОВ Д.Г. Базова М.М. Барканова Е.А. Баскаков А.В. Беджанян А.Л. Бельцевич Д.Г. Бирюков А.М. Ботоев С.Р. Быкова А.Е. ВЕЛИХАНОВ Р.Р. Валиев Р.З. Ванушко В.Э. Вербицкий В.П. Водоватов А.В. ГАЗИЗОВА Д.О. Гардина Д.В. Гарелик Е.И. Герасименко О.А. Глыбочко П.В. Горбунова В.А. Горбунова В.А. Григорьев А.И. Гриневич В.Н. ДЖУГАНОВА В.О. Даштоян М.Т. Дедов И.И. Демакова И.Д. Дыдкин С.С. Елисеев А.В. Еникеев М.Р. Еремин А.Н. Ефремов Е.А. Желнова А.М. Жидков И.Л. Зайцев И.Д. Ибрегимова М.Р. Иванищева А.А. Ивлева М.Г. Истратов А.В. КАСИТЕРИДИ И.Г. Калинин С.С. Калинченко С.Ю. Карпов В.К. Карпухина С.П. Качер Д.А. Кирпатовский В.И. Киселева М.В. Клиге Р.К. Ковалева Г.В. Ковалева Д.Р. Колин К.К. Кочемасова Л.А. Крамарь К.А. Кремень С.А. Кремень Ф.М. Кудайбергенова А.И. Кялов Г.Г. Левин Р.Е. Левунина О.А. Лосев В.Н. Лубков А.В. Лысенко А.В. МАКАДЖАНОВ М.А. МАРКОСЯН К.М. МОЛАШЕНКО Н.В. Макажанов М.А. Мамедов В.Н. Маркина Л.А. Матевосян О.А. Меськов В.С. Михайленко О.Э. Мицкевич В.А. Молодцова А.А. Мохов И.И. Муратшина Ю.Р. Невдобенко О.И. Нерушай С.А. Нестерова О.Ю. Нуралиев М.Х. ПЕТРОСЯН А.О. Пароконная А.А. Пеньков П.Л. Перфилова Е.В. Петросян А.Г. Пожарев Т. РОГОВАЯ О.С. РОЖИНСКАЯ Л.Я. РОНКИН К.З. Рапопорт Л.М. Решетняк О.П. Римонди Д. СНЕГИРЕВ Л.А. СУРОВА С.А. Скворцов А.А. Скворцова Е.Б. Сморщок В.Н. Соболева П.И. Соколов А.Л. Степаненко М.И. Сударева С.С. ТАГАБИЛЕВ Д.Г. ТЕВОСЯН А.А. Тахирзаде Т.Б. Терновой С.К. Фадеев В.В. Федяков Р.П. Фесенко Е.К. Филиппов В.В. ХАЧАТРЯН Ш.В. ХОВРИНА Е.С. ХОХЛАЧЕВ В. Хачатрян А.А. Чарчян Э.Р. Чернигина А.Н. Шиллер А.В. Шувалова М.А. Щедрин М.А. Щеплев П.А. пак л.и.