Makhmutov V.S.

Makhmutov V.S.

Соавторы: Krainev M.B., Svirzhevskaya A.K., Svirzhevsky N.S., Гвоздевский Б.Б., Bazilevskaya G.A., Bazilevskaya G.A., Kvashnin A.N., Stozhkova Y.I., Stozkov Y.I., Балабин Ю.В., Калинин М.С.

2 статьи, 1 доклад на конференции

IstinaResearcherID (IRID): 76429111

Деятельность