Образование

Результаты деятельности

Всего: 8 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 137, Scopus: 155

Просмотреть публикации »

Соавторы: Fujimoto Y., Манагадзе А.К., Ракобольская И.В., Роганова Т.М., Свешникова Л.Г., Kopenkin V.V., Hasegawa S., Yokoi K., ARISAWA T., Ito H., Fujiwara H., Izaki K., Ohsawa A., Augusto C.R., Navia C.E., Semba H., Strogova O.P., Иваненко И.П., Попова Е.Г., Федорова Г.Ф., AMATO N., AZIMOV Z., BARADZEI L., BELLANDI J., BIELAWSKA H., BOBODZHANOV I., BORISOV A., CASTRO F., CHADRANYAN L., CHERDYNTSEVA K. CHINELLATO J. DENISOVA V. DOBRIGKEIT C. DOBROTIN N. DOROSHENKO O. DUNAEVSKII A. EMELYANOV Y. FAUTH A. FUNAYAMA Y. GUBAR N. GULOV Y. GUSEVA Z. Ikehira S. KANEVSKAYA E. KHALILOV D. KHIZANISHVILI L. KUMANO H. LATTES C. Lai E. MACIASZCZYK J. MALDONADO R. MALINOVSKII Y. MENON M. MULLAZHANOV E. MYRTOJIEVA S. Maximenko V. Miyachi M.M. Mukhamedshin R.A. NAM R. NORMURATOV F. NOSOV A. NURITDINOV K. Nikolaeva L. Nishihara H. Nishiori D. Puchkov V.S. ROINISHVILI N. SAWAYANAGI K. SMORODIN Y. SUKHOV L. SVANIDZE M. Shibata T. Shibuya E.H. Slavatinsky S.A. Smirnova M. TURTELLI A. Tomo T. Uryson A.V. V Kopenkin V.A. WLODARCZYK Z. YAMASHITA S. YULDASHBAEV T. Yamanoi Y. Zelevinskaya N. Zhdanov G.B. Аллахвердиев С.И. Аминева Т.П. Зацепин Г.Т. Ильина Н.П. Михайлова И.А.