Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1990 д.ф.-м.н. Динамика химически реагирующих многофазных сред в объемах с подвижными границами

Результаты деятельности

Соавторы: Никитин В.Ф., Киселев А.Б., Тюренкова В.В., Стамов Л.И., Смирнова М.Н., Душин В.Р., Скрылева Е.И., Бетелин В.Б., Михальченко Е.В., Филиппов Ю.Г., Звягин А.В., Нерченко В.А., Пестов Д.А., Малашин А.А., Рыбакин Б.П., Legros J.C., Zuojin Z., Захаров П.П., Зверев Н.И., Юмашев М.В., Шамина А.А., Богданова А.И., Дьяков П.А., Кокорева А.В., Маненкова А.С., Fujita O., Legros G., Демьянов Ю.а., Ли К., Лужин А.А. Назаренко А.И. Панфилов И.И. Bogdanova A.I. Torero J.L. Tóth B. T’ien J.S. Yongqiang Y. Тюрников М.В. Eigenbrod C. Ivashnyov O.E. Jomaas G. Kulchitskiy A.V. Penyazkov O.G. Rouvreau S. Sevrouk K.L. Бойченко А.П. Вайсман Ю.Г. Гендугов В.М. Зверев И.Н. Кравченко М.Н. Фахретдинова Р.Р. Chengzhi Q. Istasse E. Kushnirenko A.G. Legros J.C. Olson S. Акулич А.В. Кушниренко А.Г. Натяганов В.Л. Шемякин Е.И. Fernandez-Pello A.C. Jaye K. Laban D.E. Pushkin V.N. Алтухов Д.И. ГОРЯЧЕВ В.Д. Логвинов О.А. Тагирова В.Р. Azatyan V.V. Cowlard A.J. Easmon J. Fernandez-Pello C. Gary R. Kazakova A.E. Manzini G. Shevtsova V.M. Zhu Z.J. hgff Галкин В.А. Голубятников А.Н. Зеленский А.С. Калугин А.Г. Легро Ж. Макеева М.Н. Могилевский Е.И. Тюлина И.А. Adam C. Alyari S.S. Andreini P. Azatyan V. Grunde J. Jose T. Khadem J. Klammer J. Klemens R. Kolenkina(Skryleva) E.I. Koltermann K. Kondratyev K.A. Liao H. Min S. Mingfang M. Minster O. Norkin A.V. Olivier M. Osamu F. Sebastien R. Shugan I.V. Silnikov M.V. Thiercelin M. Viviani A. Ya-Qing B. Zejing H. Zhongmin H. Арафайлов С.И. Беднова В.Б. Беляков И.М. Бухаринская Д.М. Вергазов М.М. Газизова Д.Р. Гольдштейн Р.В. Давид Я.У. Евланова В.А. Ивашнев О.Е. Ильюшина Е.А. Карандашев Я.М. Кудрявцева О.В. Курников С.А. Манахова А.В. Назаров Н.В. Нехаева О.В. Нечунаев А.Ф. Панфилов Д.И. Плотников С.А. Прошкин В.А. Рахматулин Х.А. Саитгареев А.Р. Сафаргулова С.И. Тьерсилен М. Усовик И.В. Цюпаченко С.Е. Черкасов О.Ю. Якушев А.Г. Янков Я.Д. Alyari-Shourekhdeli S. Anz-Meador P.D. BRYUKVINA O.Y. Berdyugin A. Bi J. Boseret N. Carlos F. Chen F. Chengyao L. Christian E.R. Citerne J.M. Consalvi J.L. Dekhtyarenko L.A. Deryuguin Y.N. Douguinova K.I. Dushin Berdyugin V.R. Eaton J. F W. Gendugov V.M. Gibaud A. Grønne J. Guillaume L. Hairui L. Huang Z. James T. Joarui B. Jung-Sun A. Kailasanath K. Kazantseva N.E. Korchazhkin D.A. Kozharinov A.V. Kryzhanovsky B.V. Li Zhengming Maa J. Malishevsky D.D. Malsagov M.Y. Manenkova A.C. Markevich G.N. Meng Y. Mikhailiuk M.V. Mingyang W. Moiseenko S.G. Muratov R.V. Nazarenko А.I. Nienhaus J. Osadchaya E.S. Owens R.J. Park S. Park S. PhylippovYu G. Piloyan A.A. Qi C. Ruff G.A. Saikova G.R. Schramm L. Seo C. Shagaliev R.M. Shpilman A.A. Silnikov M.V. Simakova A.N. Sytchev A.E. Szatan B. Timokhin P.Y. Volanski P. Volpin S. Zejing H. Zhang Y. Zhanga Y. Zhengming L. Zolkin S.N. li k. Абрамов С.К. Азатян В.В. Аксенов А.В. Аксенов С.А. Акулич А.В. Алиари Ш.Ш. Беккер Е.И. Белякова Т.А. Гувернюк С.В. Гук И.В. Дашевский А.Е. Демьянов А.Ю. Дехтяренко Л.А. Диева Н.Н. Дода Л.Н. Жаров А.Э. Зезин Ю.П. Извекова Э.И. Исаев В.И. Китаев Л.Е. Климовский А.И. Ковалев В.Л. Козлов И.В. Колпаков В.П. Корнева Д.А. Коровчинский Н.М. Котов А.А. Крыжановский Б.В. Куксенко Б.В. Кушниренко А.Г. Лапко В.В. Левшин Н.Л. Липендин А.А. Ломакин Е.В. Максименко А.В. Мальсагов М.Ю. Манахова А.Н. Маненкова А.C. Маркова А.К. Михайлюк М.В. Моисеенко С.Г. Налетова В.А. Нигматулин Р.И. Никитин Л.В. Пак С. Попеленский М.Ю. Прокопенко В.М. Райко Г.О. Рябых В.Ю. Синев А.Ю. Степанов И.В. Тимохин П.Ю. Турков В.А. Тычинин П.Н. Удалов А.С. Формальский А.М. Хадем Д. Шамин А.Ю. Шепель К.Ю. Шимукович П.Н. Щепотьев Н.А. Якубович Д.М. Янушкевич В.Н.