Shevlyakov A.A.

Shevlyakov A.A.

Соавторы: Akhmetzianov A.V., Lychagin V.V., Кушнер А.Г.

1 статья, 1 доклад на конференции

IstinaResearcherID (IRID): 83962760

Деятельность