Chertok I.M.

Chertok I.M.

Соавторы: Belov A.V., Курт В.Г., Юшков Б.Ю., Akimov V.V., Bogod V.M., Leikov N.G., Magun A., Pereyaslova N.K., Vashenyuk E.V., Базилевская Г.А., Житник И.А., Зеленый Л.М., Ишков В.Н. показать полностью..., Кузин С.В., Кузнецов С.Н., Мирошниченко Л.И., Мягкова И.Н., Назарова М.Н., Панасюк М.И., Сладкова А.И., Ступишин А.Г., Chashei I.V., Gaidash S.P., Grechnev V.V., Ignat'ev A.P., Kanonidi K.D., Kudela K, Melnikov V.F., Sukhodrev N.K., Ul’yev V.A., Ul’yev V.A., Zastenker G.N., Веселовский И.С., Власов В.И., Гречнев В.В., Дмитриев А.В., Жуков А.Н., Кузнецов В.Д., Петрукович А.А., Akiniyan S.T., Altyntsev A.T., Ambroz P., Beletskii A.B., Beloglazov M.I., Berlicki A., Boldyrev S.I., Boyarchuk K.A., Chernigovskaya M.A., Chertok I/V/ 7 G A Bazilevskaya I.M., Danilin A.N., Dvornikov V.M., Eroshenko E.A., Eselevich M.V., Eselevich V.G., Gnezdilov A.A., Karlicky M., Kashapova L.K., Khisamov R.Z., Kolomiitsev O.P., Kotel'nikov V.S., Kotov Y.D., Leshchenko L.N., Litvak M.L., Markeev A.K., Meshalkina N.S., Mikhalev A.V., Minko-Wasilul A., Mitrofanov I.G., Nakajima H., Oparin N., Parkhomov V.A., Pereyaslova N.K., Pershakov L.A., Pertsov A.A., Pogodin I.E., Prestage N.P., Rompolt B., Rudenko G.V., Sdobnov V.E., Selemzin V.A., Shestov S.A., Shestov S.V., Sobolev D.E., Tokhchukova S.K., Uralov A.M., Vashenyuk E.V., Yanchukovski V.L., Yanke V.G., Yermolaev M.Y., Белов А.В., Богачёв С.А., Ишков В.Н., Клейменова Н.Г., Козырева О.В., Кравцова В.И., Кугаенко Ю.А., Лазутин Л.Л., Литвиненко Ю.Э., Муравьева Е.А., Сахаров Я.А., Слемзин В.А., Сомов Б.В., Яковчук О.С.

9 статей, 3 книги, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 235, Scopus: 254

IstinaResearcherID (IRID): 1153538

Деятельность