Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1988 д.г.н. Космическое картографирование при географических исследованиях

Результаты деятельности

Соавторы: Михайлов В.Н., Книжников Ю.Ф., Чалова Е.Р., Лурье И.К., Тутубалина О.В., Магрицкий Д.В., Вахнина О.В., Володичева Н.А., Mikhailova M.V., Трошкина Е.С., Балдина Е.А., Голубева Е.И., Лабутина И.А., Лукьянова С.А., Ушакова Л.А., Тарасенко Т.В., Харьковец Е.Г., Пижанкова Е.И., Акифьева К.В., Гаврилов А.В., Инюшин А.Н., Кондакова Н.Л., Тикунов В.С., Исупова М.В., Котова Т.В., Крыленко В.В., Лошкарева А.Р., Перов В.Ф., Тушинский Г.К., Зимин М.В. Ильясов А.К. Капралов Е.Г. Рыльский И.А. Фалалеева А.А. Барталев С.А. Другов М.Д. Митькиных Н.С. Чалов Р.С. Шипилова Л.М. Губанов М.Н. Железный О.М. Игнатов Е.И. Капица А.П. Кизяков А.И. Константинова Г.С. Краснушкин А.В. Кузьмина И.С. Проворова И.А. Сафьянов Г.А. Быстрова А.Г. Воробьева Т.А. Герасимова М.И. Гуров Ф.Н. Денисов А.К. Егоров В.А. Ерлич В.А. Золотарев Е.А. Инюшин А.Н. Лебедева С.В. Леонтьев О.К. Митенко Г.В. Мягков С.М. Ракита С.А. Рессле А.И. Рис У.Г. Родионова Е.А. Родионова Т.В. Самохин М.А. Сирин А.А. Солдатов М.С. Тюкавина А.Ю. Январева Л.Ф. Asarin A.E. Isupova M.V. Kucheryavenkova I. Аджиев А.Х. Бабурин В.Л. Беккиев М.Ю. Битюкова В.Р. Богданова М.Д. Божилина Е.А. Бронникова В.К. Вергун А.П. Волошина А.П. Вомперский С.Э. Воскресенский С.С. Гаврилова И.П. Глазов Д.М. Глазовская М.А. Глазовская Т.Г. Глушко Е.В. Добролюбов С.А. Евтеев А.О. Емельянова Л.Г. Ефремова О.Н. Жулева Е.В. Золотова Т.И. Кадетов Н.Г. Карпович Л.Л. Касимов Н.С. Кидяева В.М. Киселева Н.М. Кондратова Ю.И. Конфектов М.Н. Корытный Л.М. Костяной А.Г. Крыленко М.В. Курбатова И.Е. Кучменова И.И. Лосева В.Г. Малышев В.С. Маркова (Котова) О.И. Мартынюк К.Н. Мудря Т.М. Никитин Е.Д. Никифорова Е.М. Нокелайнен Т.С. Огородов С.А. Осетров А.Е. Пиковский Ю.И. Присяжная А.А. Разумова Н.В. Романенко Ф.А. Рубанов И.Н. Салищев К.А. Сваткова Т.Г. Скарятин В.Д. Сорокина В.Н. Степанов И.В. Третьякова Р.В. Тульская Н.И. Тумель Н.В. Фатхи М.О. Хрисанов В.Р. Цыпина Э.М. Чабан Л.Н. Чайкина Н.Ф. Черноморец С.С. Чубарова Н.Е. Шагин С.И. Шуматиев В.В. Andreev A. Armand N.A. Babain V.A. Beloglazov M.I. Belov A.V. Bogod V.M. Chashei I.V. Chertok I.M. Chipizubov A.V. Deyev M.G. Dvornikov V.M. Eroshenko E.A. Eselevich M.V. Eselevich V.G. Gaidash S.P. Ginzburg A.G. Hofgaard A. Ignat'ev A.P. Kanonidi K.D. Kapitsa A.P. Kashubin S. Khisamov R.Z. Kotel'nikov V.S. Kotkin A.S. Kudela K Mamykina A. Mikhailov V.O. Mikhailova Y.M. Myasnikov V.P. Parkhomov V.A. Pershakov L.A. Rees G. Rudenko G.V. Sdobnov V.E. Sheremet N.A. Shestov S.A. Shmalenyuk A.S. Sukhodrev N.K. Yanchukovski V.L. Yanke V.G. Yermolaev M.Y. Zastenker G.N. Агафонова С.А. Айбулатов Д.Н. Алексеевский Н.И. Алексеевский Н.И. Алексеевский Н.И. Аляутдинов А.Р. Антонова С.Ю. Архипкин В.С. Бадина С.В. Баранская А.В. Берлянт А.М. Бирюков М.В. Бобылев С.Н. Бойко Е.С. Болысов С.И. Боровик Э.С. Бочарников М.В. Бредихин А.В. Брушков А.В. Брюханов А.В. Брюханов А.В. Бурый О.В. Варенцова Н.А. Веселовский И.С. Викулина М.А. Власов В.И. Власов Д.В. Вологжанина Е.В. Воробьева Л.В. Востокова А.В. Гангнус И.А. Гельман Р.Н. Геннадиев А.Н. Гиппиус Ф.Н. Гладкевич Г.И. Глазов П.М. Глазовский Н.Ф. Глазунов Б.Б. Глухова Е.В. Головлев П.П. Голубчиков Ю.Н. Гончаров А.В. Горбунова и.А. Горелиц О.В. Горячко М.Д. Гребенец В.И. Гречушникова М.Г. Гриб Н.Н. Грибок М.В. Гуня А.Н. Даньшин А.И. Демидов А.Н. Дикарева Т.В. Дмитриев А.В. Дмитриева Т.А. Доронина М.С. Дроздов Д.С. Евсеев А.В. Евстигнеев В.М. Еременко Е.А. Ерина О.Н. Ермакова Г.С. Жданова Е.Ю. Жирин В.М. Житник И.А. Жуков А.Н. Жуков А.Н. Зеленый Л.М. Землянов И.В. Зинчук Н.Н. Иванов В.В. Иванов М.Н. Илюхина Ю.А. Илюшина (Михайлюкова) П.Г. Исупова М.В. Ишков В.Н. КАГАНСКИЙ В.Л. Казьмин М.А. Кенжебаева А.Ж. Кирпиченков С.Я. Кислов А.В. Клейменова Н.Г. Князева С.В. Кожухарь А.Ю. Козлова Е.К. Козырева О.В. Козюхина А.С. Константинова Н.С. Корниенко С.Г. Королев М.Ю. Королев Н.А. Коротаев В.Н. Косицкий А.Г. Кособокова К.Н. Коцеруба А.Д. Кошелева Н.Е. Красникова О.А. Краснушкин А.В. Красовская Т.М. Круглова С.А. Кугаенко Ю.А. Кудашев Е.Б. Кузин С.В. Кузнецов В.Д. Кузнецов С.Н. Куклев И.Ю. Курбаниязов А.К. Лаптева Е.М. Луговой Н.Н. Лычагин М.Ю. Максимова Т.Н. Макшаев Р.Р. Малев-Ланецкий Д.В. Малхазова С.М. Малышев В.Б. Мартышев А.П. Маскевич А.С. Масленникова В.В. Микляева И.М. Миронова В.А. Михайлов В.Н. Михайлов Н.В. Морозов В.Н. Муравьева Е.А. Мягкова И.Н. Мяло Е.Г. Неуромов И.И. Никишин А.М. Никонова Р.Е. Никулин Ф.В. Огуреева Г.Н. Олейников А.Д. Орлов Д.С. Остроумова Л.П. Панасюк М.И. Панов В.Д. Парамонова А.А. Пахомова О.М. Петраков Д.А. Петрукович А.А. Петрушина М.Н. Плигина С.Ф. Повалишникова Е.С. Полонский В.Ф. Полонский В.Ф. Пономарев Д.В. Поплавский Р.О. Попов А.Б. Поставик П.В. Правикова Н.В. Притворов А.Л. Радионова Е.В. Ревякин В.С. Реймов П.Р. Ретеюм К.Ф. Рис Г.У. Румянцев В.Ю. Рыжков В.М. Рычагов Г.И. Савернюк Е.А. Сакина Н.Л. Салахетдинова Е.Р. Сальников С.Е. Самборский Т.В. Селиверстов Ю.Г. Семин В.Н. Серапинас Б.Б. Середа И.И. Симакин В.В. Симонов Д.А. Синенко Л.Г. Слемзин В.А. Смекалин О.П. Смиренникова Е.В. Смирнов В.В. Смульский И.И. Снакин В.В. Соколов Д.И. Соколовский И.И. Соромотин А.В. Стасюк Н.В. Стрелков М.А. Суркова Г.В. Сффьянов Г.А. Тагаев А.А. Тарбеева А.М. Терский П.Н. Торопов П.А. Трошко К.А. Фивенский Ю.И. Фивенский Ю.И. Фрейман С.И. Фролова Н.Л. Хилимонюк В.З. Ховгард А.Э. Хомутова Т.А. Хофгаард А.Э. Хропов А.Г. Царев Б.К. Ципина Э.М. Цыпина З.М. Чекалина Т.И. Черепанова Е.В. Черепанова Е. Черешня О.Ю. Чжан А.А. Чуженькова В.А. Чурюлин Е.В. Шаров А.М. Шартова Н.В. Швергунова Л.В. Шестернев Д.М. Широков Д.Д. Школьный Д.И. Шлейните О.А. Шокарев С.Ю. Эйдлина С.П. Эхр П.В. Юшков Б.Ю. Яблоков В.М. Яковчук О.С. Янина Т.А. др Характеристика лавиноопасных районов К.Г.