Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2016 к.т.н. Разработка технологии многоканальных сейсмоакустических исследований с заглубленными системами на мелководных акваториях

Результаты деятельности

Соавторы: Терёхина Я.Е., Старовойтов А.В., Рыбалко А.Е., Пирогова А.С., Росляков А.Г., Миронюк С.Г., Алёшин М.И., Соловьева М.А., Гайнанов В.Г., Rybalko A., Потемка А.К., Колюбакин А.А., Беляев П.Ю., Владов М.Л., Полудеткина Е.Н., Замотина З.С., Loktev A.S., Ахманов Г.Г., Шалаева Н.В., Корост Д.В., Репкина Т.Ю., Субетто Д.А., Исаченко А.И., Кульницкий Л.М., Барымова А.А., Бирюков Е.А., Горбачев С.В., Миринец А.К., Субетто Д.А., Буланова И.А. Хлебникова О.А. Хлыстов О.М. Золотая Л.А. Илюшина (Михайлюкова) П.Г. Рыбалко А.Е. Савельева Л.А. Ампилов Ю.П. Галаев В.Е. Иванова А.А. Корост С.Р. Мокиевский В.О. Певзнер Р.Л. Юмашева А.К. Гончарова А.М. Исаенков Р.И. Середа И.И. Цетлин А.Б. Шабалин Н.В. Шматков А.А. Rybin N. Кузуб Н.А. Рыбин Н.А. Страховенко В.Д. Токарев А.М. Щуплов П.А. Kolubakin A.A. Kuznetsov V.Y. Ponimaskin A.I. Shcherbakov V.A. Аксенов А.О. Басова Е.Д. Белов М.В. Бирюк М.А. Глубоковских С. Козупица Н.А. Нурмухамедов Т.В. Ошкин А.Н. Стручков В.А. Сучкова А.В. Тихоцкий С.А. Яковенко А.Д. Birukov E. Kiskina A. Kozlovsky V. Анур А. Бабушкина К.В. Баскакова Г.В. Белкина Н.А. Бричева С.С. Зарецкая Н.Е. Иванова А.А. Киль А.О. Кишанков А.В. Ковачев С.А. Костромина Н.А. Кудинов А.А. Маев П.А. Марченко А.Л. Монтелли А.И. Романовская М.А. Сорокин В.М. Тимофеев Е.М. Хмелевской В.К. Шиндина Н.Е. Bona A. Cубетто Д.А. Kleshchin S. Kubishkina H.N. Myatchin O.M. Poort J. Starkov K. Tolmacheva T.Y. Trifonov A. Verzhbitsky V.E. Zakharov M.S. Арутюнян Д.А. Балакин И.С. Бобачев А.А. Гафурова (Гилязетдинова) Д.Р. Головко А.Н. Григорьев А.Г. Губарева (Голенок) О.А. Дамянович Д.И. Данилкин С.М. Делия С.В. Дубиня Н.В. Дудков И.Ю. Егоров А.А. Жамойда В.А. Жуков К.С. Зверев А.С. Иванова В.В. Калмыков Д.Г. Керусов И.Н. Кокорин А.И. Комиссаров Д.К. Костромина Н.В. Котов С.В. Крылов А.А. Кузнецов К.М. Куликова Д.С. Лыгин И.В. Малышев Н.А. Мартын А.А. Митрофанов Г.М. Мятчин О.М. Никишин А.М. Петров О.В. Потахин М.С. Приезжев И.И. Прищепенко Д.В. Репкина Т.Ю. Рыбалко А.Е. Рябчук Д.В. Семенова А.А. Соколова Т.Б. Строева А.Р. Талденкова Е.Е. Томасенко С.В. Уголькова Е.А. Фадеев А.А. Хабуев А.В. Хоштария В.Н. Чувилин Е.М. Шматкова А.А. Adriano M. Aksenov A. Aliyev M.M. Aliyev T.R. Aliyev Y.N. Anastasia F. Azevedo S. Babayev G.R. Babkin A. Bashirova L. Ben-Avraham Z. Bouriak S.V. Budanov L. Chambers D. Chensky A. Cакерин С.М. Daudina D.A. Denisenko S. Dowdeswell J.A. Duncan R. Duric N. Elkina N.A. Ganapathy P. Gasimov E.E. Gofman P. Gofman P. Goncharova A.M. H A.К. Holsapple E. Iakushkin O.O. Jeffrey P. Karapetian R.N. Kharitonov A. Kil A.O. Kudinov A.A. Kuznetsov V.Y. Littrup P. Malovichko M.S. Mazzini A. Muradi I.B. Myasoedov N.K. Navarro F. Nikitin D. Nurmukhamedov T.V. Pagel B.E. Polina D. Rama O. Ryazantsev P. Strahovenko V. Strakhovenko V. Tibor G. Woodside J. Y e.I. and C.T. Аббасов Е.Я. Аббасов Э.Я. Абгарян Г.В. Агаева Л.А. Агатова А.И. Агафонова Е.А. Адищева О.С. Акатова К.Н. Акулова В.В. Акшаяков З.Т. Аминзода П. Анаев М.Т. Андреев О.Ю. Аптикаев Ф.Ф. Аптикаева О.И. Арамян Ш.А. Арашкевич Е.Г. Аристов К.А. Ахмедов А.С. Б Багиров Э.М. Бадмажапов Б.Б. Бадоев А.С. Батчаев И.И. Башкова Е.И. Беккиев М.Ю. Билый П.С. Бирюлин С.В. Болотаева А.Г. Бондаренко С.А. Бондарь И.В. Бубнова Е.Н. Буданов Л.М. Будько Д.Ф. Булатова И.В. Булохов А.В. Булычев А.А. Бунин И.А. Буренков В.И. Вазюля С.В. Валиева Э.И. Василевская Я.А. Василенко Е.В. Вербицкая О.М. Верхняцкий А.А. Вершинин А.В. Видищева О.Н. Вишнякова А.А. Водопьянов С.С. Волков Н.Г. Воронов Д.А. ГОРЕЯВЧЕВ Н.А. Габараев А.Ф. Гараева Т.Д. Гаранина С.А. Гатальская Е.В. Геворгян А.Г. Гегиев К.А. Гедуева М.М. Геодакян Э.Г. Георгиева М.Л. Гинзбург Н.А. Глазовский А.Ф. Глазырин Е.А. Гогичев Р.Р. Голобокова Л.П. Голосной А.С. Голосов В.Н. Громыко П.В. Гукасян О.Г. Гурвиц Л.И. Гуревич Б.Я. Гуров С.А. Данилова Т.И. Дара О.М. Денисенко Н.В. Дзобелова Л.В. Докукин М.Д. Дорошенко С.В. Дробышев В.Н. Думанская И.О. Елкина Н.С. Еременко Н.А. Ефремов В.Н. Жукова Е.Д. Журавлев В.А. Загретдинова Д.Р. Закусин С.В. Заманова А. Здоровеннов Р.Э. Здоровеннова Г.Э. Зобков М.Б. Зубков Е.А. Иванов М.К. Иванова В.В. Иванова В.В. Иванова Е.В. Идрисов И.А. Исаева О.И. Исаков С.И. Исаченко С.М. Исмаилова А.Т. Кабанов Д.М. Казанин А.А. Калашников А.Ю. Калениченко В.О. Калов Р.Х. Камнев А.Н. Канониди К.Х. Кануков А.С. Карапетян Д.К. Карташов А.Н. Кедич А.И. Керимов А.М. Кирсанова А.А. Кискина А.Р. Клещин С.М. Клювиткин А.А. Клюкина А.А. Кобина Н.В. Коваленко Н.В. Кодрян К.В. Козыкин Д.В. Комекова Т. Копелевич О.В. Корбесова К.В. Корсакова О.П. Корчагин П.Г. Косевич Н.И. Косме П.С. Костенков Н.А. Котова Е.И. Котова О.В. Кочеткова А.И. Кравчишина М.Д. Краснова Е.Д. Краснова М.А. Кривенцова И.Л. Крупская В.В. Крючков Н.Р. Ксенофонтова М.А. Кублицкий Ю.А. Кубышкина А.И. Кузнецов В.Ю. Кузнецов В.А. Кулаков А.П. Курбанов М.М. Кюль Е.В. Лаврова Н.Б. Лаломов Д.А. Лапина Н.М. Левин В.А. Леин А.Ю. Лейбов М.Б. Лимонов А.Ф. Лисейкин А.В. Лисицын А.П. Локтев А.С. Локтев А.С. Локтев А.С. Лолаев А.Б. Лохов А.С. Лукша В.Л. Любицкая А.В. Магомедов Р.А. Мазманян Л.В. Майсурадзе М.В. Макарян А.Г. Макеев В.М. Макиев В.Д. Мальцева (Юрченко) А.Ю. Мамаев С.А. Мамедов Т.Э. Мамедова Д.Н. Мардашова М.В. Маринин А.В. Мачерет Ю.Я. Медведева Н.С. Мельков Д.А. Мельник А.Д. Мерзликин Т.И. Меркель А.Ю. Мерклин Л.Р. Минами Х. Мирзоева Н.Ю. Мирошниченко Д.Е. Мирошниченко О.Н. Мкртчян М.Б. Музаев Н.И. МузаевИ Д. Мурашка А.Л. Мурашка А.П. Мурдмаа И.О. Мусаев В.К. Мусатов А. Мухаметов Л.М. Назаренко Е.А. Назаретян С.Н. Неевин И.А. Немировская И.А. Никольская А.Г. Никонов А.А. Новигатский А.Н. Новичкова Е.А. Новоявчев А.В. Новрузов З.А. Носевич Е.С. Овсюченко А.Н. Оганесян А.Р. Оганесян С.Р. Оганесян С.Ю. Пантюлин А.Н. Панченко М.В. Параскив А.А. Паутова Л.А. Пегушин Б.Н. Перетокин С.А. Персаева З.В. Петраков Д.А. Петров Е.И. Петров Е.И. Петровский К.А. Петросян К.К. Писарев С.В. Плешков А.А. Политова Н.В. Половков В.В. Полякова Е.И. Понимаскин А.И. Понимаскин А.О. Понимаскин А.И. Пономаренко Е.П. Попов М.Г. Попов С.К. Почевалова А.В. Пушина З.В. Пятилова А.М. Рахманова М.С. Ревазов М.О. Резников Д.С. Рекант П.В. Романенко Ф.А. Руденко О.В. Рыбалко А.Е. Рыбалко А.Е. Рыбалко А.Е. Рябчук Д.В. Саакян Б.В. Саввичев А.С. Савернюк Е.А. Салинг И.В. Самсонов Т.Е. Сапелко Т.В. Саргсян Г.В. Сафонов М.В. Севастова И.А. Селезнев В.С. Семенова Л.Р. Сергеев А.Ю. Серых И.В. Сим Л.А. Синицын М.Н. Скрылёв Н.А. Слабунов А.И. Сличенков В.И. Смирнов К.В. Смольянинова Е.И. Соколов И.С. Соколовский Е.И. Соломатина А.С. Соснин А.В. Спиридонов В.А. Спиридонов М.А. Старовойтов А.В. Стародымова Д.П. Степанова А.Ю. Стогний В.В. Стогний Г.А. Судакова М.С. Сулейманов В.К. Сухоногова Е.С. Сычкова Г.И. Татарян В.О. Татоян С.С. Тваури И.В. Тверитинова Т.Ю. Терентьева Е.Б. Терехина Я.Е. Тлявлина Г.В. Торгунова Н.И. Тригубович Г.М. Тулышева Е.В. Турчанинова А.С. Тюлькина А.С. Уголькова Е.А. Федорова Н.И. Фидарова М.И. Фрих-Хар А.Ю. Фролова Н.Л. Ханг Т. Харебов К.С. Харитонов А.В. Харченко С.В. Хацаева Ф.М. Хлебникова О.А. Ходжер Т.В. Хубулов А.И. Цвецинский А.С. Чава В.А. Чегодаева А.Е. Ченский А.Г. Ченский Д.А. Черкашин В.И. Черников Д.И. Чернов Ю.К. Черноморец С.С. Чернышева М.Л. Чешев В.Г. Чигирова Л.Б. Чуксина Е.А. Чульцова А.Л. Шагин С.И. Шапкин А.А. Шапоренко С.И. Шахвердов В.А. Шахвердова М.В. Шварев С.В. Шевченко В.П. Шевченко Н.В. Шелехова Т.С. Шельтинг С.К. Шепелев В.Д. Шилова М.А. Шипилов Э.В. Широкова Т.П. Шкарубо С.И. Шклярук А.Д. Шманатов Г.В. Штейн Я.И. Шурекова О.В. Щербаков В.А. Эртелева О.О. Юдахин А.С. Юсупов З.А. Ярославцев Н.А. пп участники T. участники п.C.