В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
СНОВСКАЯ М.А.

СНОВСКАЯ М.А.

Соавторы: Макарова С.Г., Вишнева Е.А., Чумбадзе Т.Р., Исаков Д.А., Мурашкин Н.Н., Namazova-Baranova L., Valentí R., Ерешко О.А., Кожевникова О., Фисенко А.П., Ясаков Д.С., Ereshko O., Turki A. показать полностью..., Айламазян А.К., Алимова А.А., БОМБАРДИРОВА Е.П., Вашакмадзе Н.Д., Жукова Н.В., ИВАРДАВА М.И., Куличенко Т.В., Лис Д.А., Маргиева Т.В., НОВИК Г.А., Намазова-Баранова Л.С., Ревуненков Г.В., Таточенко В.К., ШАХТАХТИНСКАЯ Ф.Ч., Anikin A.V., Anushenko A., Barannik A.A., Blokhin A.I., Efendiev M., Emelyashenkov E.E., Epishev R., Golubova M.A., Gordeeva I.G., Kargin V., Levina J.V., Lupinek C., Lupinek S., Namazova- B.L., Namazova-Baranova L., Namazova-Baranova L., Namazova-Baranova L., Ryazanov M., Savostyanov K., Severskiy I., Tsimbalova E., gusarova t.p., АЛЬБИЦКИЙ В.Ю., АМБАРЧЯН Э.Т., Абашидзе А.Х., Алексеев А.Д., Алексеева А.А., Алексеева А.С., Алексеева А.А., Алексеева Е.И., Алтунин В.В., Анисимов М.В., Артемова И.В., Ахмад В., БИДЖИЕВ А.Р., БУРСАГОВА Б.И., Бабайкина М.А., Бакрадзе Д.З., Баранов А.А., Басаргина Е.Н., Боровик А.С., Булгакова В.А., Бушуев Д.А., ВАШУРИНА Т.В., ВЫСОЦКАЯ Л.М., Валиева С.М., Валялов К.А., Волков К.Н., Вржесинская О.А., ГУНДОБИНА О.С., ГУТНОВ С.Р., Геворкян А.К., Глоба Р.Н., Гогберашвили Т.Ю., Гордеева О.Б., ДВОРЯКОВСКИЙ И.В., ДУБОНОСОВА Е.Ю., Давыдова И.В., Денисов Р.В., Добрынина Е.А., Емельяшенков Е.Е., Епишев Р.В., ЖЕРДЕВ К.В., ЗОКИРОВА З.Ф., ЗРОБОК О.А., Зимина Е.П., Зубанова С.Г., ИГНАТОВИЧ О.Н., ИСАЕВА К.Б., Ильин А.Г., Исаков Д.В., Исхаков С.М., КАРАГУЛЯН Н.А., КАРКАШАДЗЕ Г.А., КОМАРОВА О.В., КОНДАКОВА О.Б., КУЗЕНКОВА Л.М., КУРГУЛИЕВ А.С., КУСТОВА О.В., Калиниченко Н.В., Калугин В.В., Карамышева Н.Н., Каримова А.Б., Коденцова В.М., Кожевникова О.В., Кожевникова О.В., Козлова И.В., Комарова Е.Ю., Кондратова У.М., Константиниди А.В., ЛИТВИЦКИЙ П.Ф., Лазуренко С.Б., Левина Ю.В., Лысак В.О., Лямасова В.А., М М.В., МАЗУРИНА Е.М., МАЛАХОВ О.А., МАРКОВА Т.Г., МИТЕНКО Е.В., МОРЕВ С.Ю., Маврикиди Е.Ф., Макарова С.В., Мамедьяров А.М., Маслова О.И., Маслова О.А., Матерухин А.В., Миргазов Р.Р., НЕЛЮБИНА О.В., Наумова И.В., ОДИНАЕВА Н.Д., ОПРЯТИН Л.А., Опрятин Л.А., ПАК Л.А., ПАХОМОВСКАЯ Н.Л., ПИНСКАЯ Ю.Р., ПОЛУНИНА Т.А., ПОЛЯКОВА С.И., ПОТАПОВ А.С., Панкова А.Р., Пашлов А.В., Петровская М.В., Подклетнова Т.В., Привалова А.Д., РОВЕНСКАЯ Ю.В., Рисник Д.В., Руднева Е.Г., Русанова Д.В., Рыкунова А.А., САВЕРСКАЯ С.А., САЖНИКОВ О.В., СЕЛЬВЯН А.М., СЕРГЕЕВА Т.В., СУРКОВ А.Н., Савелова А.А., Сакович Е.А., Свиридова Т.В., Селимзянова Л.Р., Семикина Е.Л., Сергиенко Н.В., Симонова О.В., Суханова Н.В., ТАБЕ Е.Э., ТОРОПОВА Н.П., ТРАВИНА М.Л., ТУМАНОВА Е.Л., Терлецкая Я., Толстов С.В., Томилова А.В., Торопчина Е.А., Устинова Н.А., ФИРУМЯНЦ А.И., Федорова Н.В., Федосеенко М.В., Фролов Е.Б., Цыгин А.Н., ЧЕЛПАЧЕНКО О.Б., ЧЕРНАВИНА Е.Г., ЧЕТКИНА Т.С., ЧИСТЯКОВА Е.Г., Чуманова О.В., Шер С.Г., Шипка М.З., Щукина О.В., Эфендиева Л.Р., Яхъяева Г.Э., конов о.в.

9 статей, 3 книги, 2 тезисов докладов

IstinaResearcherID (IRID): 251418204

Деятельность