Боровик А.С.

Боровик А.С.

Соавторы: Тарасова О.С., Виноградова О.Л., Родионов И.М., Golubinskaya V., Бравый Я.Р., Попов Д.В., Голубинская В.О., Цвиркун Д.В., Шарова А.П., Андреев-Андриевский А.А., КАЛЕНЧУК В.У., Кузьмин И.В., Борзых А.А. показать полностью..., Нетреба А.И., Иомдина Е.Н., Мочалов С.В., Негуляев В.О., Большакова А.В., Кузнецов С.Ю., Лукошкова Е.В., Орлова Е.А., Солуянова И.А., Яминский И.В., Figurina I.B., Kalenchuk V.U., Zotov A., Буравков С.В., Гайнуллина Д.К., Зотов А.В., Лебедев В.П., Миллер Т.Ф., Миссина С.С., Сторожевых T., Тарасова Н.В., Харченко И.Б., Шарапова О.Н., Aalkjaer C., Abushinova N.N., Borzykh A.A., Ermishkin V.V., Kosiakov A.N., Krassioukov A., Nilsson H., Rogoza A.N., Sharova A.P., Steeves J., Болеева Г.С., Бычкова Е.Ю., Виноходова А.Г., Гущин В.И., Кошелев В.Б., Обрезчикова М.Н., Орлов О.И., Пинелис В.Г., Попова А.С., Сорокина Е.Г., Фадин В.Г., Фигурина И.Б., Харченко В.Б., Хаспеков Л.Г., Швалев В.Н., Anikin A.V., Aubry P., Belkina L.M., Bersenev E.I., Borzykh A.A., Bytchkova E., Custaud M.A., Evgenia O., Gauquelin-Koch G., Gharib C., Gołuński G., Ilyin E., Jean-Christophe C., Kalenchuk V.U., Kirillina T.N., Lebedev V., Mikhaleva I.I., Olga V., Orlova E.A., Piosik J., Popkova E.V., Prylutskyy Y.I., Puzdrova V.A., Ritter U., Rudolf S., Ryazanov M., Tarasova N., Tian B., Tsimbalova E., Turki A., Vlasova M.A., Woziwodzka A., Абрамочкин Д.В., Айламазян А.К., Алексеева А.А., Алексеева Е.И., Алтунин В.В., Анисимов М.В., БОМБАРДИРОВА Е.П., БУРСАГОВА Б.И., Бакрадзе Д.З., Баранов А.А., Басаргина Е.Н., Бачинин А.В., Болеева Г.С., ВАШУРИНА Т.В., ВЫСОЦКАЯ Л.М., Валиева С.М., Вартанова Е.Л., Вашакмадзе Н.Д., Виноградова О.Ю., Вишнева Е.А., Власова Е.А., Воротников А.В., ГУНДОБИНА О.С., ГУТНОВ С.Р., Гарманов М.Е., Геворкян А.К., Глоба Р.Н., Григорьев А.И., ДВОРЯКОВСКИЙ И.В., ДОЛГОВ О.Н., Давыдова И.В., Денисов Р.В., Евстигнеев М.П., ЖЕРДЕВ К.В., Жукова Н.В., ЗОКИРОВА З.Ф., ЗРОБОК О.А., Засурский Я.Н., Зимина Е.П., ИВАРДАВА М.И., ИСАЕВА К.Б., Ильин А.Г., КАРАГУЛЯН Н.А., КОМАРОВА О.В., КОНДАКОВА О.Б., КУЗЕНКОВА Л.М., КУРГУЛИЕВ А.С., КУСТОВА О.В., Карамышева Н.Н., Касаткин В.Э., Кизима О.А., Кожевникова О.В., Кругликов С.С., Кудряшова Т.В., Кузнецов Д.Ю., Куличенко Т.В., Курочкина Н.С., ЛИТВИЦКИЙ П.Ф., Ларина И.М., Лемешева Ю.С., Лукошкова Е.В., Лысенко Е.А., Любаева Е.В., МАЗУРИНА Е.М., МАЛАХОВ О.А., МАРКОВА Т.Г., МИТЕНКО Е.В., МОРЕВ С.Ю., Мамедьяров А.М., Маргиева Т.В., Маслова О.И., Махновский Д.А., НЕЛЮБИНА О.В., НОВИК Г.А., Намазова-Баранова Л.С., Новожилова Р.А., ОДИНАЕВА Н.Д., ПАК Л.А., ПАХОМОВСКАЯ Н.Л., ПОЛУНИНА Т.А., ПОЛЯКОВА С.И., ПОТАПОВ А.С., Пашкова А.В., Подклетнова Т.В., Полтавская М.Г., Пуздрова В.А., РОВЕНСКАЯ Ю.В., Ревуненков Г.В., САЖНИКОВ О.В., СЕРГЕЕВА Т.В., СНОВСКАЯ М.А., СУРКОВ А.Н., Савостьянов А.С., Сакович Е.А., Салтыкова М.М., Симонова О.В., Сонькин В.Д., ТАБЕ Е.Э., ТОРОПОВА Н.П., ТРАВИНА М.Л., ТУМАНОВА Е.Л., Таточенко В.К., Торопчина Е.А., Тянь Б., Цыгин А.Н., ЧЕЛПАЧЕНКО О.Б., ЧЕРНАВИНА Е.Г., ЧЕТКИНА Т.С., ЧИСТЯКОВА Е.Г., ШАХТАХТИНСКАЯ Ф.Ч., Шарова А.П., Шенкман Б.С., ЯРЛЫКОВ М.М., конов о.в.

68 статей, 1 книга, 15 докладов на конференциях, 54 тезисов докладов, 1 патент, 1 награда

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 79, Scopus: 128

IstinaResearcherID (IRID): 1483825

Деятельность