Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1995 д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 150 статей, 47 тезисов докладов, 1 НИР, 80 докладов на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1733, Scopus: 2503

Просмотреть публикации »

Соавторы: Чумаченко А.Г., Тутельян А.В., Гапонов А.М., Костюк С.В., ГРИГОРЬЕВ Е.К., Ершова Е.С., Филев А.Д., Елисина Е.В., Кузовлев А.Н., Певницкий Л.А., Masolitin S., Фетлам Д.Л., Черпаков Р.А., Гречко А.В., Петрова М.В., Talmadge J.E., Veiko N.N., Калов А.Р., Magomedov M., Гребенчиков О.А., Умрюхин П.Е., Kim T., Голубев А.М., Малиновская Е.М., ALEKSANDROV I.A., Tutel’yan A.V., Zakharchenko V., Вейко Н.Н., Гапонов А.М., Ильичёв А.В. Кулабухов В.В. Петрова М.В. Шлыкова Д.С. Gabrilovich D. Kirnarsky L. Mosley R. Parajuli P. Yaralian A. Асанов Г.С. Захарченко В.Е. Игнатенко О.В. Кирпун Н.А. Кожина Е.А. Костюк С.В. Мороз В.В. Попов А.Ю. Редкин И.В. Тарлычева А.А. Шмарина Г.В. Chapoval A.I. Izhevskaya V.L. Kalov A. Tabakov V.J. Zhuravel S.V. Акимкин В.Г. Бабкина А.С. Бессонов И.В. Вязьмина М.Д. Голубев М.В. Долгих О.О. Каменев Л.В. Комкова М.С. Лапин К.Н. Меськов В.С. Пороховник Л.Н. Решетняк В.И. Рудакова Ю.А. Рыжков И.А. Силачёв Д.Н. Тюрин И.Н. Цыпандина Е.В. Шабанов А.К. Celis E. Chau N. Fetlam D.L. Gorbachevskaia N.L. Hollingsworth M.A. KABAKOV V. Kameneva L.V. Kim T. Maev I.V. NIKITINA O.V. Petrova M. Reshetnyak T.M. Robinson S.N. Sang H. Sherman S. Singh R.K. Talmadge C.B. Tyurin I.N. Zamiraylova A. Zanin Y. Басова А.Я. Бердников П.М. Калинин Э.В. Козлов И.Г. Коротенко Н.Е. Лихванцев В.В. Магомедов М.А. Мендибаев М.С. Мусатов Д.А. НАЗАРЕТЯН А.Ш. Никитина С.Г. Охинько Л.В. Подлесных С.В. Рой С.Ч. Стукалов С.В. Хасанова Г.М. Эдер В.Г. Afukov I.I. Aleksandrovich Alexei M. Altiok S. Amaravadi R.K. Andronova T.M. Antoni Atrazheva E.D. Bakulin A. Bakuridze A.D. Baldus S.E. Barney M. Bear T.T. Berdnikov G. Blonder J.M. Bunimovich-Mendrazitsky S. CASALE G.P. Chatchukhina A.B. Cheng P. Ciborowski P. Donthireddy L.R. DuBuske L.M. GILBERT E. Gendelman H. HEMSTREET III G.P. Hajami H.M. Hanisch F.G. Hanisch F. Hanisch F. Hatcher L. Haug N. Heimbach P. Helfner L. Hemstreet G.P. Kang L. Karakousis G. Kashdan E. Khalanskiĭ A. Kon’kova M.S. Kostjuk S.V. Kozhina E.P. Krotenko N. Kurtsikidze M.S. Kutsev S.I. Kutsev S.I. LaFace D. Laufek F. Leutzinger C. Makarik T.V. Martynov A.V. Marysheva A. Mendibaev M.S. Meyer C. Mitchell T.J. Morozov A.S. Muro-Cacho C. Nagaraj S. Nagaraj S. Nemachek C. Ninkovic T. Ohinko L.V. Ohinko L. Perrone S.V. Pevnitski L.A. Popov A. Porokhovnik L.N. Przedborski S. Pukhalskaya D.A. Rey S. Reynolds A.D. Robinson S.A. Rossi G. Rusa M. Salup R. Schieck J. Schuchter L.M. Schäffer T.E. Simon S.A. Solheim B. Sorokin A.B. Speicher D. Speiser D. Sublet J. Tangying L. Tcyganov E. Tennant L. Tsiperson V.P. Tsyganova O.Y. Tutel'ian A.V. Tutel\textquotesingleyan A.V. Tutel\textquotesingleyan A.V. Tutel\textquotesingleyan A.V. Umriukhin P.E. Vahanyan H.V. Verheijen R. Virginia P. Wang S. Winship D. Xu W.Z. Yaralian1 A. Youn J. Yu B. Zabelina T.S. Zimmermann D. von Mensdorff-Pouilly S. Абалина С.И. Агафонова О.Н. Бабахин А.А. Бакуридзе А.Д. Бердников Г.А. Борщикова Т.И. Брико Н.И. Брусина Е.Б. Бухарин О.В. Ведерников А.А. Вейко В.П. Воробьева Н.В. Восканян Ш.Л. Гилев А.С. Голубев А.М. Григорьев Е К Ч.А. Гурьянова С.В. ДЕМКИНА ЛОЙКО Е.В. Емшанов О.В. Зуева Л.В. Игнатов Д.А. Иноземцев В.А. Калиганов И.И. Кандрашина С.С. Карпун Н.А. Клименко М.П. Ковтун Т.Ю. Коротина Н.Ю. Костюк Э.В. Котенко Н.С. Курцер М.А. Курцикидзе М.Ш. Лапшин М.В. Лобакова Е.С. Магомедов М.А. Малиновская М.В. Мамохина У.А. Маркелова Н.Н. Маршева А.В. Моисеенко Д.А. Назаретян А.П. Никитина О.В. Никулин А.В. Нуждина А.В. Пинаева Н.М. Покровский В.И. Полетыкина К.В. РЕЙ С.И. Рожкова К.С. Рожкова Т.А. Румянцев С.А. Савкин А.Э. Сергунова В.А. Сивоклоков С.Ю. Синицын А.П. Спицын В.А. Стефаненко С.М. Тишков Е.А. Толордава Э.Р. Третьякова М.С. Хайдуков С.В. Халанский А.С. Цоколаева З.И. ЧАУ Н.Л. Чудакова Ю.М. Шапошникова А.Ф. Шерстюкова Е.А. Шестопалов А.В. Эль-Регистан Г.И. Юрищев М.А. Ян И.