Брико Н.И.

Брико Н.И.

Соавторы: Герасимов А.Н., Kosinov M., Брусина Е.Б., Зуева Л.В., Лобзин Ю.В., Миндлина А.Я., Kozlov A., Акимкин В.Г., Андрющенко А.В., Бражников А.Ю., Вишнева Е.А., Дмитриева Н.Ф., Каира А.Н. показать полностью..., Королева И.С., Кудрявцев В.В., Намазова-Баранова Л.С., Поздняков А.А., Полибин Р.В., Романов Д.В., Рудакова А.В., Салтыкова Т.С., Смулевич А.Б., Суранова Т.Г., Chestikova A.U., Danilenko, Dmitrieva T.V., Eshchina A.S., Gaponova T., Iavelov I., Jacob H., KONDRAKOVA O.A., Kochanova N.A., Lioznov D., Livzan M.A., M, M, Nepomnyashchikh, Pozdnyakov O., Protzenko G.A., Pushkar D.Y., Savchenko V.G., Serebrova S., Shelyakov M.A., Stasenko V., Tkacheva O., Tutel’yan A.V., VOVCHENKO G.D., Zyuzya, Адамян Л.В., Аксенов Л.А., Алексеева Е.И., Аметов Н.Ч., Бабин В.Н., Бабура Е.А., Багненко С.Ф., Бакулин И.Г., Белкин А.А., Белобородов В.Б., Белоцерковцова Л.Д., Беляевский А., Бирюков Е.А., Бодрова Р.А., Буклова Т.В., Васильева И.А., Веселова Е.И., Волкова Е.В., Гамбарян М.Г., Гиляревский С.Р., Годков М.А., Голованова Е.И., Голубкова А.А., Готье С.В., Груничева Т.П., ДОЛГАЛЁВ И.В., ДРАПКИНА О.М., Дегтярев Д.Н., Дубинин А.В., Ежлова Е.Б., Ежов М.В., Жигарловский Б.А., Жукова О.В., Загребнева А.И., Зайратьянц О.В., Иванова Г.Н., Иванова Д.О., Ивонина Е.О., Игнатова Г.Л., Кабанов А.В., Калинкина В.А., Каминский Г.Д., Каракулина Е.В., Кириллов М.Ю., Климов В.А., Клячко Н.Л., Ковалишина О.В., Колесников С.И., Конева Т.Г., Костенко Н.А., Краевой С.А., Крылов В.С., Лазебник Л.Б., Лапина Е.Д., Лебединский К.М., Лунин В.В., Лысенко М.А., Любимова А.В., Лялюкова Е.А., М Ю., МАЛЛИНИКОВА Е.Ю., МИРОНЧЕВ О.В., Мамонтова Н.А., Мамонтова Н.А., Меликпашаян А.Э., Мельникова Е.Е., Митьков В.В., Мишина И.А., Молчанов И.В., Найговзина Н.В., Невзоров В.А., Никитин И.Г., Никифоров В.Н., Николаева А.В., Омельяновский В.В., Онучина Е.В., ПЕШЕХОНОВ С.Г., Панина Е.А., Панова А., Панченко Е.П., Петрова М.А., Пименов Н.В., Писарев В.М., Плоскирев А.Е., Покровский В.И., Потекаев Н.Н., Пушкарев Д.Ф., Пшеничная Н.Ю., Пырегов А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Рошаль Л.М., Русских А.С., Ряпис Л.А., САРСЕНБАЕВА А.С., Савилов Е.Д., Самойлова А.А., Селимзянова Л.Р., Сидоренко С.В., Синицын В.Е., Стефаненко С.М., Сухих Г.Т., Сухоруких О.Т., ТРАГИРА И.Н., Таточенко В.К., Толоконникова Т.В., Торчинский Н.В., Туркутюков В.Б., Тутельян А.В., Тюрин И.Е., Усков А.Н., Федосеенко М.В., Фельдблюм И.В., Филатова Л.Ю., Фомин И.В., Франк Г.А., Фурсиков А.В., Хабарова Ю.В., Царенко С.В., Цинзерлинг В.А., Чернышова Е.А., Чуланов В.П., Шарин В.В., Шелыгин Ю.А., Шепель Н.Э., Шестакова М.В., Шестопалов Н.В., Шипулин Г.А., Шульгина М.В., Шуляк Ю.А., Шумилов В.И., Яковлев С.В., Яковлева Т.В., Янковская, Ярошецкий А.И., киров м.а., лавренова е.а.

16 статей, 2 книги, 1 патент

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 0

IstinaResearcherID (IRID): 4423477

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam