Alexey Kleshchenkov

Alexey Kleshchenkov

Соавторы: Oleg T., Vasily P., Vera S., Лычагин М.Ю., Ткаченко А.Н.

1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 31502730

Деятельность