Область научных интересов

Образование

  • 2023 д.б.н. Тканевые механизмы проаритмической активности миокарда легочных вен

Результаты деятельности

Соавторы: Абрамочкин Д.В., Пустовит О.Б., Сухова Г.С., Иванова А.Д., Потехина В.М., Розенштраух Л.В., Филатова Т.С., Воронина Я.А., Rosenshtraukh L., Тарасова О.С., Каменский А.А., Пахомов Н.В., Dobrzynski H., Atkinson A.J., Egorov Y.V., Абрамов А.А., Горбачева Л.Р., Kamkin A., Makarenko E., Аверина О.А., Алексеева Н.В., Ашмарин И.П., Гусева А.А., Егоров С.Ю., Камкина О.В., Ловать М.Л., Ляпина Л.А., Селиванова Е.К., Федоров А.В., Хиразова Е.Э. Швецова А.А. Aminu A.J. Kalugin L. Mitrochin V. Shiels H. Аббасова К.Р. Айсанов З.Р. Алипов Н.Н. Джуманиязова И.Х. Дьяконова И.Н. Каменская М.А. Камкин А.Г. Кирюхина О.О. Кобылина А.А. Кузецова Т.Е. Маслова М.В. Митрохин В.М. Неклюдова Г.В. Озрина Р.Д. Раевская О.С. Самойлова Д.В. Соколова Н.А. Струкова С.М. Сурис М.А. Сутягин П.В. Теннова Н.В. Ткачук В.А. Ушенин К.С. Черняк А.В. Chuchalin A.G. Khoreva M. Kovalchuk L. Natochin Y.V. Nikonova A. Petkova M. Petrov A.M. Razumov A.A. Tian B. Балезина О.П. Богачева П.О. Борзых А.А. Бородинова А.А. Бородков А.С. Ворнанен М. Гайнуллина Д.К. Граф А.В. Дуркина А.В. Закарян А.А. Каплан А.Я. Кархов А.М. Коссова Г.В. Крушинская Я.В. Леонидова С.В. Лозинский В.И. Макаренко Е.Ю. Маклакова А.С. Манченко Д.М. Моисеенко Л.С. Порохня М.В. Тапилина С.В. Челомбитько М.А. Шишелова А.Ю. Arkhipov S.N. Arutyunov G. Bernikova O.G. Bogus S. Chen W. Chen W. Chuchalin A.G. Cуxова Г.C. Gacoin M. Galenko-Yaroshevsky P. Gol'dshtein D.V. Gonotkov M.A. Gonotkov M. Guskova V.O. Haworth T.E. Honda M. Ivanova A.D. JIN Y. Kapelko V.I. Khrenova E.V. Kiseleva I. Kuniewicz M. Kuniewicz M. Lysenko N. Malykhina I.A. Matchkov V.V. Mironov N.Y. Molenaar P. Odnoshivkina Y.G. Paderin N. Perde F. Pizgareva A. Potter D.L. Pозенштpауx Л.В. Schubert R. Sedova K.A. Simanovskii Y.O. Simas R. Suzdalev K. Tennova N. Undrovinas N.A. Voronkov Y.I. Walocha J. Wang T. Yanni J. Yin Z. petkova M.b. АВДЕЕВ С.Н. Абрамов А.А. Абрамов А.А. Азаров Я.Э. Андреев-Андриевский А.А. Артемьева М.М. Беляева Н.Е. Берникова О.Г. Борзых А.А. Браже А.Р. Браже Н.А. Булычев А.А. Васильев А.Н. Велегжанинов И.О. Волкова Е.В. Воронков Ю.И. Гаврилов В.М. Гайдуков А.Е. Ганин И.П. Глазова Н.Ю. Голяко И.А. Голяко И.А. Гречников А.А. Дворжак А.Ю. Дубынин В.А. Егоров Ю.В. Климанова Е.А. Климов Е.А. Кокаева З.Г. Коновалова О.П. Кравец К.Ю. Кушнир Е.А. Лазаренко В.С. Лакомкин В.Л. Лаптинская П.К. Левицкая Н.Г. Ловягина Е.Р. Локтюшкин А.В. Лукошкова Е.В. Лукошкова Е.В. Лунева О.Г. Максимов Г.В. Максимова Е.М. Макуха Ю.А. Мартьянов А.А. Медведева Н.А. Мерзляк Е.М. Миронов Н.Ю. Михалева Н.В. Наточин Ю.В. Науменко Ж.К. Павлов Т.С. Павлова Н.С. Паршина Е.Ю. Пиунова У.Е. Погорелов А.Г. Погосян С.И. Просвиркин А.А. Разумов А.А. Ризниченко Г.Ю. Розанов А.Г. Розенкранц А.А. Себенцова Е.А. Сидоренко С.В. Сиротина Н.С. Смирнова О.В. Сосулина Л.Ю. Столбова В.И. Струкова С.М. Терлова Л.Д. Тимакова С.И. Тимофеев К.Н. Тростянская (Малыхина или Malykhin I.G.) И.Г. Умарова Б.А. Ундровинас Н.А. Фадюкова О.Е. Фурсова П.В. Цыба Е.Т. Черкашин А.А. Чурин А.А. Шевцова А.А. Шубина Т.А. Щелкунова Т.А. Юсипович А.И.