Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2016 д.б.н. Секреция ацетилхолина в сердце и механизмы холинергической регуляции миокарда
  • 2016 стажировка University of Alaska Anchorage (США)
  • 2014 стажировка University of Eastern Finland (Финляндия)
  • 2014 стажировка University of Manchester, UK (Великобритания)
  • 2009 к.б.н. Миграция водителя ритма в синоатриальном узле и ее механизмы

Результаты деятельности

Соавторы: Кузьмин В.С., Сухова Г.С., Филатова Т.С., Пустовит О.Б., Rosenshtraukh L., Розенштраух Л.В., Ворнанен М., Kamkin A., Тапилина С.В., Соколова О.С., Nikolsky E., Иванова А.Д., Бородинова А.А., Митрохин В.М., Сурис М.А., Карлова М.Г., Порохня М.В., Shiels H., Джуманиязова И.Х., Потехина В.М., Borodinova A., Hassinen M., Биличенко А.С., Никольский Е.Е., Makarenko E., Коновалова О.П., Нуруллин Л.Ф., Bogus S., Kalugin L., Matchkov V.V. Suzdalev K. Tapilina S. Tian B. Глухов Г.С. Камкин А.Г. Карпушев А.В. Лозинский В.И. Манухина Е.Б. Сутягин П.В. Тарасова О.С. Belkina L.M. Dobrzynski H. Galenko-Yaroshevsky P. Loussouarn G. Mitrochin V. Zefirov A. Заклязьминская Е.В. Заклязьминская Е.В. Зиятдинова Н.И. Каменский А.А. Качер Ю.Г. Кобылина А.А. Макаренко Е.Ю. Новоселецкий В.Н. Пахомов Н.В. Теннова Н.В. Фасхутдинов Л.И. Atkinson A.J. Downey H. Haverinen J. Kamkina O. Kazansky V.B. Khoreva M. Kompella S.N. Kovalchuk L. Nesterova T. Nikonova A. Nurullin L. Petrov K.A. Shim A. Sitdikova G. Terekhina O. Wang T. Yagodina L.O. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Zhang H. Алексеева Е.И. Ашмарин И.П. Брейгина М.А. Буданова О.П. Воронина Я.А. Воронков Ю.И. Галенко-Ярошевский П.А. Гусева А.А. Дауни Г.Ф. Ермаков И.П. Камкина О.В. Каплан А.Я. Максимов Н.М. Михайлова В.Б. Моисеенко Л.С. Павлова Н.С. Подоляк Д.Ю. Салтыкова М.М. Ситдикова Г.Ф. Смирин Б.В. Тарасова Н.В. Терехина О.Л. Хаертдинов Н.Н. Хиразова Е.Э. Aalkjaer C. Arrant-Howell A. Arutyunov G. Baxter N. Bechtold D.A. Beck H.C. Budanova O. Bøtker H.E. Corydon K.K. Couturier C. Cуxова Г.C. England E. Gacoin M. Galenko-Yaroshevsky P. Guskova V.O. Guskova V.O. Haertdinov N. Hall D. Hancox J.C. Haverinen J. Haworth T.E. Hedegaard E.R. Jespersen N.R. Johnsen J. Kamkin A.G. Kamkina O.V. Kazansky V.E. Khushkina A.Y. Kiseleva I. Komoliatova V. Korajoki H. Krarup N.T. Krivosheya P. Kubly K.L. Laustsen C. Li Bowen Li Bowen Lockmann S. Logue K. Lykke‐Hartmann K. Lysenko N. Malak O. Mallet R. Mironov N.Y. Mironov N.Y. Mitrokhin V.M. Mladenov M. Mladenov M.I. Morth J.P. Naumenko N. Nielsen R. Nyegaard M. Petkova M. Pinard J. Pizgareva A. Porokhnya M. Pозенштpауx Л.В. Rafael F. Ringgaard S. Rogoza A.N. Rohde P.D. Sadekova M. Schubert R. Shestak A. Shim A.L. Simon C. Staehr C. Stecyk J. Steinhoff H. Swalling C. Tarasova N. Tennova N. Trueblood L. Ulf S. VOSKOBOYNIKOVA N. Venetucci L. Vogt A. Voronkov Y.I. Wang T. Yaar S. ZAKLYAZMINSKAYA E.V. Zobov V.V. Аббасова К.Р. Абрамов А.А. Абрамов А.А. Алексеева Е.И. Алиев Р.Р. Балезина О.П. Белкина Л.М. Борзых А.А. Боровик А.С. Виноградова О.Л. Гаврилов В.М. Гайдуков А.Е. Горячева А.В. Дворжак А.Ю. Дубынин В.А. Закарян А.А. Зеленская А.В. Зобов В.В. Калугин Л.Ю. Климов Е.А. Кокаева З.Г. Кравчук Е.В. Кузьмин И.В. Лемешева Ю.С. Ловать М.Л. Ляпина Л.А. Мазуров М.Е. Май Л. Макаров Л.Н. Максимова Е.М. Малышев И.Ю. Мартьянов А.А. Маслова М.В. Машина С.Ю. Медведева Н.А. Мерзляк Е.М. Миллер Т.Ф. Миронов Н.Ю. Митенков Ю.А. Мойсенович А.М. Мулкиджанян А.Я. Петров К.А. Поляк М.Е. Попов Д.В. Розанов А.Г. Русинов В.Л. Самойлова Д.В. Смирнова О.В. Соколова Н.А. Струкова С.М. Умарова Б.А. Ушенин К.С. Хушкина А.Ю. Шайтан К.В. Шарова А.П. Шестак А.А. Щелкунова Т.А. Ягодина Л.О. Якунина Е.Б.