Область научных интересов

Образование

  • 1992 к.г.н.

Результаты деятельности

Всего: 104 статьи, 2 тезисов докладов, 23 книги, 4 НИР, 1 курсовая работа, 17 докладов на конференциях, 23 выступление в СМИ.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 73, Scopus: 95

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кононов Ю.М., Давидович Н.В., Лосев К.С., Анисимов О.А., Михайлов А.Ю., Чеснокова И.В., Kattsov V.M., Груза Г.В., Золотокрылин A.Н., Корзухин М.Д., Хлебникова Е.И., Шерстюков Б.Г., Шмакин А.Б., Ashik I.M., Булыгина О.Н., Костяной А.Г., Попова Е.Н., Романовская А.А., Стадник В.В., Школьник И.М., Karol I.L., Meshcherskaya A.V., Георгиевский В.Ю., Кондратьев К.Я., Кренке А.Н., Носенко Г.А., Павлова В.Н., Ранькова Э.Я., Семенов С.М., Alekseev G.V., Davidovich N.V., Meleshko V.P., Takahashi S., Абрамов А.А., Инсаров Г.Э., Корейша М.М., Пакин Г.Ю., Ревич Б.А., Спорышев П.В., Хромова Т.Е., Ясюкевич В.В., Barkin M., Malkova G.V., Pakin G.Y., Антонов Е.В., Бардин М.Ю., Богданова Е.М., Глазовский А.Ф., Демченко П.Ф., Дрейер Н.Н., Капустин Г.А., Колосов В.А., Котляков В.М., Сирин А.А., Тишков А.А., Barry R.G., DANILOV A., Gudkovich Z.M., Kameda T., Pavlova T.V., Speranskaya N., Sugiura K., Алексеев Г.В., Андреева А.П., Анохин Ю.А., Асоян Д.С., БАЛОНИШНИКОВА Ж.А., Баденков Ю.П., Гинзбург А.И., Глезер О.Б., Данилов А., Еремина Т.Р., Еремина Т.Р., Замолодчиков Д.Г., Зоидзе Э.А., Калугин А.С., Карелин В.П., Карпачевский А.М., Китаев Л.М., Кобышева Н.В., Кутузов С.С., Липка О.Н., Литвиненко Т.В., Лобанов В.Б., Лосев К.С., Лукьянычева М.С., МЯЧ Л.Т., Мачерет Ю.Я., Михаленко В.Н., Муравьев А.Я., Огуреева Г.Н., Пакин Г.Ю., Поповнин В.В., Ревич Б.А., Терзиев Ф.С., Турков Д.В., Чернокульский А.В., Ясюкевич В.В., Alexander K., Amy L.L., Asarin A.E., Ashlee C., Berill B., Burgess M.D., Callaghan T.V., Dmitry S., Donald L., Dvigalo V., Emily K., Enomoto H., Eugene A., Fujii Y., Gensuo J., George N., Gerlach S.C., Guðfinna A., Hanna E., Huntington H.R., Jeff K., Jo H.S., Johansson M., Johnny L., Jon O.O., Kapustin G.I., Kashbrasiev R.V., Kazakov N.A., Kevin H., Kolosov P., Komedchikov N.N., Korytny L.M., Lois H., Loring P.A., Meyer H., Michael B., Mikhailov A., Nancy F., Nathan K., Naurzbaev M., Nezlin N., Nina P., Outridge P.M., Phil M., Prasad G., Sanderson W., Scott L., Sharp M., Sheremet N.A., Shuvaeva L.N., Syeda M.A., Terry C., Terry P., Volker R., YAMADA T., Zaytseva N.A., leading a., Абашина Е.В., Абрамов А.А., Абшаев М.Т., Агзагова М.Б., Аджиев А.Х., Аджиева А.А., Акентьева Е.М., Алейников А.А., Амосова В.М., Анисимов О.А., Аржанова Н.М., Архипов С.В., Асмус В.В., Афанасьев Д.Ф., Бадина С.В., Байкалов Р.В., Бакланов П.Я., Барабанов В.С., Бардин М.Ю., Баринова С.П., Бармин А.А., Белозёров Е.В., Белоусов В.В., Бичекуева С.Х., Богданович А.Ю., Богоявленская Г.Е., Болгов М.В., Болов В.Р., Борзенкова И.И., Борисова О.К., Борщ С.В., Бударина О.И., Буторин А.А., Бушуева О.Г., Ванштейн Б.Г., Варенцов М.И., Веденин Ю.А., Вертянкина В.Ю., Виноградова В.В., Володкович Ю.Л., Волощук Е.В., ГЕЛЬВЕР Е.С., ГРОНСКАЯ Т.П., Гаврило М.В., Гаврин В.В., Глазовская Т.Г., Говоркова В.А., Гордеева С.М., Гореликова Е.М., Грингоф И.Г., Грязнова В.В., Давлетшин С.Г., Дементьева Т.В., Десинов Л.В., Добровольская Н.Г., Добролюбов С.А., Докукин М.Д., Дьякова Дьяконова А.М., Ж-Л М., Жукова С.В., ЗАКЛИНСКИЙ Г.В., Загурский А.М., Зайцева И.С., Зезера А.С., Зуенко Ю.И., Ивановская Т.Э., Ивахов В.М., Израэль Ю.А., КОПАЛИАНИ З.Д., Карлин Л.Н., Касимов Н.С., Кивва К.К., Кирюхина З.П., Кислов А.В., Кислов А.В., Клепиков А.В., Клюева М.В., Коновалов В.Г., Кононова Н.К., Константинов П.И., Конюшкова М.В., Корниенко Е., Коронкевич Н.И., Коротков В.Н., Коршунова Н.Н., Кровнин А.С., Кровотынцев В.А., Крыленко С.В., Кряжков в.а., Курганова И.Н., Лардыгина Е.Г., Лебедева И.М., Леменкова П.А., Лузин И.П., Лупачёв ю.В., Лурье П.М., Лучин В.А., МАЛЕВСКИЙ-МАЛЕВИЧ С.П., Мавлюдов Б.Р., Маркин В.А., Маслаков А.А., Медведев А.А., Мезенцева Л.И., Мокрушина Л.С., Муравьев Я.Д., Никонова Р.Е., Оганесян В.С., Ольчев А.В., Осипова Г.Б., Осипова О.П., Павлова Т.В., Панов В.Д., Парамонова Н.Н., Патрикеева И.А., Пигольцина Г.Б., Пикалева А.А., Платова Т.В., Плюснин В.М., Полунин А.Я., Попова В.В., Пряников И.В., Пчелкин А.В., Разинков В.П., Разова Е.Н., Романенков В.А., Романовский Б.В., Ростов И.Д., Рототаева О.В., Рудакова Ю.А., Русина Е.Н., Саватюгин Л.М., Самборский Т.В., Самойлова Е.П., Серых И.В., Сиротенко О.Д., Смоляницкий В.М., Соломатникова А.А., Супруненко Ю.П., Титкова Т.Б., Трусенкова О.О., Тханг Н.Т., Умбрумянц И.О., Устинова Е.И., Фасолько Д.В., Филиппова В.В., Хен Г.В., Хлебосолова О.А., Хмелевской И.Ф., Хропов А.Г., Хуббертен Г.В., Царева Л.А., Цыбань А.В., Чернов Р.А., Чернянский С.С., Шайдулин И.З., Шамин С.И., Шахгеданова М.В., Шерстюков А.Б., Шираива Т., Шишкин А.В., Шиятов С.Г., Щука Т.А., Энтин А.Л., Ясюкевич В.В.