Образование

Результаты деятельности

Всего: 3 статьи.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 44, Scopus: 83

Просмотреть публикации »

Соавторы: Jian-Hua X., Wen-Jia W., Yu-Hui D., Zeng-Qiang G., Zhun S., Штыкова Э.В., Aiguo W., Chao-Neng J., Guang-Feng L., Mandal S.K., Mu J., Qiu X., Wei T., Wenpei F., Xiaoyuan C., Yijing L., Zhen Y., Zheyu S., Zijian Z., Брегадзе В.И., Друзина А.А., Ренни Ф.М.