Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2015 д.х.н. Метод малоуглового рентгеновского рассеяния в структурной диагностике надмолекулярных комплексов
  • 1976 к.б.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Дадинова Л.А., Петухов М.В., Федорова Н.В., Дембо К.А., Евдокимов Ю.М., Хохлов А.Р., Батищев О.В., Салянов В., Ксенофонтов А.Л., Скуридин С.Г., Svergun D.I., Бронштейн Л.М., Баратова Л.А., Наумкин А.В., Саид-Галиев Э.Е., Валецкий П.М., Хлебцов Н.Г., Konarev P.V., Кордюкова Л.В., Jian-Hua X., Wen-Jia W., Абрамчук С.С., Свергун Д.И., Barry S., Арутюнян А.М., Васильков А.Ю., Добров Е.Н., Кац Е.И., Guang-Feng L., Mozhaev A.V. Yu-Hui D. Zeng-Qiang G. Конарев П.В. Лапук В.А. Стародубцев С.Г. чвалун с.н. Bogdan D. Heng Z. Jeffries C.M. Knyazev D.G. Volkov V.V. Варламова Е.Ю. Волков И.О. Воробьева Н.Н. Курилова С.А. Музафаров А.М. Назарова Т.И. Попенко В.И. Родина Е.В. Свергун Д.И. Bogacheva E.N. Chernyshov D. Skuridin S.G. Yakunin A.N. Клечковская В.В. Козин М.А. Никитин Л.Н. Николаев А.Ю. Сошинская Е.Ю. Стаханов А.И. Фейгин Л.А. Abd-Elsalam K.A. Andrey M. David B. Dembo K.A. Dyke J.C. Järvekülg L. KATS E. KAYUSHINA R. Loshkarev N.A. Nicholas R. Svergun D.I. Yong W.S. Анашкин В.А. Бакулева Н.П. Бузин А.И. Бузин М.И. Васильев В.Г. Волков В.В. Голаников А.Е. Дементьева О.В. Дубинская В.А. Лепендина О.Л. Моисеенко А.В. Поляков С.Н. Прусов А.Н. Рубина М.С. Рудой В.М. Скурат Е.В. Стрельцов Д.Р. Таланова В.Н. Ташкин В.Ю. DEMBO A. Dolgov A. Feigin V.M. Gasanov A.A. Kamyshinsky R.A. Khripunov A.K. Kondrashina O.V. Liu P.K. Loshkareva A.S. Lyubimov A.A. Malfois M. Manuvera V.A. Migulin V.A. Nysenko Z.N. Razuvaeva E.V. Reynaers H. Shilova L.A. Shilova O.V. Sidorov S.N. Smyslov R.Y. Spontak R.J. Stein B. Tatarinova E.A. Volynsky P.E. Xinfeng G. Xinlei H. Ying L. Yuhui D. Zhirov V. Zhun S. Zimmerberg J. Амарантов С.В. Архарова Н.А. Баклагина Ю.Г. Благодатских И.В. Бутенко И.Е. Ванцян М.А. Волков В.В. Воронова А.А. Галимзянов Т.Р. Галлямов М.О. Гамзазаде А.И. Григорьев Т.Е. Дембо А.Т. Дениева З.Г. Джеффрис С.М. Евтушенко Е.А. Ельяшевич Г.К. Зеленина И.А. Ивакин Г.И. Кабачий Ю.А. Карпова О.В. Катаржнова Е.Ю. Киселева О.И. Клечковская В.В. Кондрашина О.В. Ксенофонтова О.Б. Кулебякина А.И. Локова А.Ю. Лютова И.Г. Манухова Т.И. Махаева Е.Е. Никитин Н.А. Никулина Е.В. Новоскольцева О.А. Переяславцев А.Ю. Писарев С.А. Платонова О.А. Попова М.М. Семенюк П.И. Симакина Е.А. Спиридонов В.В. Сыбачин А.В. Хотина И.А. Хрипунов А.К. Ярославов А.А. Aldo P. Alghuthaymi M.A. Ashwag S. Astaf'ev D.A. Babak V.G. Babushkina T.A. Baklagina Khripunov A.K. Batsalova T. Borovikova L.N. Bursian A.E. Chao-Neng J. Chesnokov Y.M. DEIGIN V. Dzhambazov B. EVMENENKO G. Emily G. Erkey C. Evseev A.I. Galbraikh L.S. Gianni A.D. Goerigk G. Goryashenko A.S. Gruzinov A. Gubin S.P. Haifeng H. Huajie W. Jeffries C.D. John T. Jr Kataeva N.A. Kh R. Khlebtsov B.N. Khrustalev V. Khrustaleva T. Kokorin A.I. Kostylev M.P. Kruchinina E. L-W H. Lan-Fen L. Lavrentyeva E. Lavrent’ev V.K. Lisitsyn A.I. Lisitsyna E.S. Lyushnyak A.S. Magdanurov G.I. Maikun T. Martel C. Matveev V.V. Mochalov K. Niu F. Nizovtsev A.V. Paalme V. Praslova O.E. Prikhodko A.T. Qian D. Qiong G. Quan-Sheng L. Rakitina T.V. Rinaudo M. Roberta B. Saenko E.V. Said-Galiyev E.E. Salyanov V. Samoshin V.V. Samoshin V.V. Schmucker A.L. Schroder M. Selezneva E.V. Shetinin I. Shishkov A.V. Shtykova-Jr E.V. Slusheva A.S. Snalina N. Solov'eva D.O. Spirin P.V. Stephan H. Suraj D. Tetsuro F. Toropova A.I. Tseomashko N. Ulrike W. Vasiliev A.L. Vaskan I.S. Vlahu T. Xiao-Dong S. Xu R. Yesakova A.S. Yurkov G.Y. Zalygin A.V. Zuo X.  Губин С.П. А А.В. Анисимов А.А. Астафьев Д.А. Бакиров А.В. Балабаев Н.К. Бовин Н.В. Богачева Е.Н. Болдырев К.Л. Букалов С.С. Бурсиан А.Э. Буяновская А.Г. Быков В.А. Быстрова А.В. В Василенко Н.Г. Васильев А.А. Васильков А.В. Васнев В.А. Васькин А.А. Волков Д.С. Волынский П.Е. Гарбузова И.А. Головко А.О. Голубь А.С. Гордиенко А.М. Деев И.Е. Денисов В.М. Друца В.Л. Дубровин Е.В. Е В. Ефремов Р.Г. Занавескина И.С. Захидов С.Т. Зиганьшин Р.Х. Игнатьева Г.М. Ионов Д.А. Истратов В.В. Катаева Н.А. Кештов М.Л. Ким Э.Е. Киреев В.В. Климова Т.П. Кокшаров Ю.А. Комаров П.В. Компанец О.Н. Кононевич Ю.Н. Корлюков А.А. Кочев С.Ю. Крамаренко Е.Ю. Краснов А.П. Крупянский Ю.Ф. Кручинина Е.В. Кузнецов Н.М. Кузьмина Н.В. Курбатов А.О. Кучкина Н.В. Лаврентьев В.К. Лаптинская Т.В. Лисицына Е.С. Логинова Т.П. Лойко Н.Г. Магдануров Г.И. Малахова Ю.Н. Мальфуа М. Матвеев В.В. Матюшин А.А. Мельникова А.К. Мешков И.Б. Миленин С.А. Н Ю.В. Назаров А.А. Олейников В.А. Олейниченко Е.А. Орехов А.С. Петерс Г.С. Петренко А.Г. Побойнев В.В. Праслова О.Е. Прасолов В.С. Пучков А.А. Пучкова Ю.А. Радюхин В.А. Ронова И.А. Рыжов И.М. Садыкова В.С. Седуш Н.Г. Серебрякова М.В. Смыслов Р.Ю. Соколова А.В. Сорокина С.А. Суханова Т.Е. Тимофеева Т.А. Тихонов П.А. Третьякова А.Н. Тужиков А.И. Федорова Н.В. Ханин Д.А. Хлебцов Б.Н. Чернышов Д.М. Шафеев Г.А. Шифрина З.Б. Штыкова Е.В. Юрков Г.Ю.