Byzov I.V.

Byzov I.V.

Соавторы: Bukhvalov D., Galakhov V.R., Minin A.S., Uimin M.A., Yermakov A.Y., Zhakov S.V., Локтева Е.С.

3 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 6763738

Деятельность