Zhakov S.V.

Zhakov S.V.

Соавторы: Bukhvalov D., Byzov I.V., Galakhov V.R., Minin A.S., Uimin M.A., Yermakov A.Y., Локтева Е.С.

3 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 6763740

Деятельность