Образование

Результаты деятельности

Всего: 35 статей, 4 тезисов докладов, 3 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 347, Scopus: 450

Просмотреть публикации »

Соавторы: Калебина Т.С., Рекстина В.В., Быкова А.А., Utkin Y.N., Долгих Д.А., Кирпичников М.П., Кудряшова И.Б., Лопина О.Д., Петровская Л.Е., Цетлин В.И., Kasheverov I.E., Lanyi J.K., Melnikova D.N., Mikhaleva I.I., Negulyaev O.V., Osipov A.V., Starkov V.G., Storey K.B., Балашов С.П., Березина Н.Я., Богданов И.В., Бужилова А.П., Волков А.В., Есипов Д.С., Иванов В.Т., Кошелев В.Б., Крюкова Е.А., Кузнецов С.А., Люкманова Е.Н., Максимов Е.Г. Мармий Н.В. Овчинникова Т.В. Рубин А.Б. Сосулина Л.Ю. Сухова Г.С. Финкина Е.И. Харченко В.Б. Шулепко М.А. Adzhubei A. Altman S. Alvelius G. Amandzholov B.S. Ambrose S.H. Azarkin I.V. Benarous R. Benoit A. Bertrand D. Bianchini C. Bolt G. Bondarenko A.L. Bourdonnec F.L. Bourenkov G.P. Bukato O. Bytchkova E. Cederlund H. Chanhome L. Crucifix C. Dadayan A. Danilova O. Dietrich M. Dubiley S. Dubinnyi M.A. Efferth T. Eiler S. Eliseev I. Emiliani S. Farrell W. GUGLYA E. Gassmann M. Granger F. Hogg R.C. Jornvall H. Kamanina Y.V. Kharybin O.N. Kochetkova T.V. Kolobova K. Kostryukova E.S. Kozik V. Kublitski V. Kulakovskaya T.V. Kuznetsov A.I. Le Dung T. Ledevin R. Luchnikov K.A. Lyashkov A.E. Makarov A.A. Makhro A. Malysheva A.N. Mart'yanov S.V. Matveevskaya N.S. Meng X. Michel F. Moras D. Mouscadet J. Nazabal A. Nevolina E.D. Odoevskaya I.M. Petrushanko I.Y. Plakunov V.K. Plotnikov A.N. Popova N.V. Queffelec A. Rendu W. Rigaud S. Ruff M. Ryabinin V.V. Samoilov A. Saralidze G.Z. Schultz P. Severinov K. Shnaider S.V. Snalina N. Son L.V. Sykilinda N. Thomas B. Tkachev Y.V. Toropygin I.Y. Tsetlin V.I. Vanyushkina A. Vaskovsky B.V. Vlassov V. Wurz P. Yakushev S. Yampolsky I. Yanutsevich E. Yuichi O. Zayulina K.S. Zdorovenko E.L. Zlobinov A.V. kyzy S.A. Агапкина Ю.Ю. Алесенко А.В. Аниканов Н.А. Аржаник В.К. Блищенко А.Ю. Буч Т.Г. Воробьева Е.А. Габибов А.Г. Ганнесен А.В. Гапизов С.Ш. Гасанов Е.В. Говорун В.М. Горбачевский М.В. Готтих М.Б. Данилов Д.В. Деев И.Е. Дмитренок А.С. Долгов С.В. Доненко Ф.В. Евсеев П.В. Егоров С.Н. Журина М.В. Иванов И.А. Ильина Е.Н. Казаков В.С. Кашеверов И.Е. Киселевский М.В. Климко А.И. Колясникова А.С. Корниенко М.Э. Королев С.П. Котлобай А.А. Ксенофонтов А.Л. Кубланов И.В. Кудрявцев Д.С. Кулаковская Е.А. Курбанов Р.Н. Курносова О.П. Курочкина Л.П. Лебедев Д.С. Ломакина Г.Ю. Лукашев Е.П. Малахова М.В. Манагадзе Г.Г. Манагадзе Н.Г. Манолов А.И. Медведев С.П. Меллер М. Миронов В.А. Мирошников К.А. Митькевич В.А. Моисеенко Д.А. Мурашев А.Н. Мясоедов Н.Ф. Назимов И.В. Нелюбина Ю.В. Николаев Е.Н. Новиков А.А. Овчарова Н.В. Осипова (Каськова) З.М. Остерман И.А. Петренко А.Г. Пиунова У.Е. Прокоьфев Н.А. Пуртов К.В. Родионова Н.С. Рубцов А.М. Рубцова М.П. Руденская Ю.А. Сабирзянов Ф.А. Сабирзянова Т.А. Серебрякова М.В. Ситдикова С.М. Скрипников А.Ю. Смирнов И.В. Строкач Н.Н. Терехов С.С. Терешина В.М. Тоукач Ф.В. Царькова А.С. Чумиков А.Е. Шашков А.С. Шингарова Л.Н.