Shcheblyakov D.

Shcheblyakov D.

Соавторы: Гинцбург А.Л., Должикова И.В., Тухватулин А.И., Борисевич С.В., Народицкий Б.С., Dzharullaeva A.S., Tokarskaia E.A., Zubkova O.V., Логунов Д.Ю., Ozharovskaya T.A., Гроусова Д.М., Колобухина Л.В., Шмаров М.М. показать полностью..., Babira V.F., Botikov A., Kovyrshina A., Logunov D.Y., Simakova Y.V., Воронина О.Л., Егорова Д.А., Ерохова А.С., Щербинин Д.С., Favorskaya I., Lubenets N., Nikitenko N.A., Pantyukhov V.B., Semikhin A.S., Syromyatnikova S.I., Гущин В.А., Джаруллаева А.Ш., Есмагамбетов И.Б., Тухватулина Н.М., Aksenova E.I., Andrus A.F., Bel'skih A.N., Belugin B.V., Boyarskaya N.V., Danilenko, Gancheva P.G., Gudkov A.V., Iliukhina A.A., Izhaeva F., Izhaeva F.M., Karpova O.V., Kostarnoi A.V., Kunda M.S., Kutaev D.A., Kuznetsova N.A., Lioznov D., Morozova L., Naroditsky B.S., Nikiforova M.A., Odintsova A.S., Popova O., Rumyantseva I.G., Ryzhova N.N., Scherbinin D.N., Shidlovskaya E.V., Siniavin A.E., Sizikova T.V., Smolyarchuk E.A., Stanhope-Baker P., Tukhvatulin A., Tutykhina I.L., Volchikhina S.V., Voronina D., Voytyuk A.N., Zakharenko S.M., Zhdanov K.V., komissarov, Бабира В.Ф., Бургасова О.А., Взоров А.Н., Громова А.С., Кузина А.В., Логинова С.Я., Лысенко А.А., Пантюхов В.Б., Попова О., Почтовый А.А., Смолярчук Е.А., Сыромятникова С.И., Ткачук А.П., Шатохина И.В., Щетинин А.М.

9 статей, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 290, Scopus: 347

IstinaResearcherID (IRID): 11213777

Деятельность