Ozharovskaya T.A.

Ozharovskaya T.A.

Соавторы: Shcheblyakov D., Zubkova O.V., Борисевич С.В., Гинцбург А.Л., Должикова И.В., Народицкий Б.С., Тухватулин А.И., Dzharullaeva A.S., Simakova Y.V., Tokarskaia E.A., Гроусова Д.М., Егорова Д.А., Ерохова А.С. показать полностью..., Логунов Д.Ю., Шмаров М.М., Щербинин Д.С., Babira V.F., Botikov A., Favorskaya I., Kovyrshina A., Lubenets N., Nikitenko N.A., Semikhin A.S., Есмагамбетов И.Б., Andrus A.F., Bel'skih A.N., Belugin B.V., Boyarskaya N.V., Gancheva P.G., Izhaeva F., Izhaeva F.M., Kostarnoi A.V., Kutaev D.A., Logunov D.Y., Morozova L., Pantyukhov V.B., Popova O., Rumyantseva I.G., Scherbinin D.N., Sizikova T.V., Smolyarchuk E.A., Syromyatnikova S.I., Tutykhina I.L., Volchikhina S.V., Voronina D., Voytyuk A.N., Zakharenko S.M., Zhdanov K.V., Громова А.С., Гущин В.А., Джаруллаева А.Ш., Колобухина Л.В., Логинова С.Я., Лысенко А.А., Попова О., Смолярчук Е.А., Тухватулина Н.М., Шатохина И.В.

4 статьи

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 425, Scopus: 550

IstinaResearcherID (IRID): 44343248

Деятельность