Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2010 д.м.н. ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА: ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Результаты деятельности

Соавторы: Моисеев В.С., Meray I.I., Краснова Т.Н., Самоходская Л.М., Мершина Е.А., Потапенко А.В., Кобалава Ж.Д., Камалов А.А., Мареев В.Ю., Синицын В.Е., Орлова Я.А., Плисюк А.Г., Buravlev Е., Георгинова О.А., Клементьева А.Г., Моисеев С.В., Середенина Е.М., Дячук Л.И., Киякбаев Г.К., Мацкеплишвили С.Т., Тюлькина Е.Е., Беграмбекова Ю.Л., Караваева Ю.Е., Малахов П.С., Тераз Я.М., Шоломова В.И., Юровский А.В., Аверков О.В., Акопян Ж.А., Горева Л.А. Французевич Л.Я. Авдеев В.Г. Балацкий А.В. Бобков А.П. Гурфинкель Ю.И. Ермолинский П.Б. Луговцов А.Е. Макаревич П.И. Приезжев А.В. Розина Т.П. Bulanov N. Kotova E.O. Mishchenko L.G. Safarova A. Агапов М.А. Асратян Д.А. Бакаева Л.А. Банзелюк Е.Н. Баранов А.П. Беляевский А. Борисов Е.Н. Бровко М.Ю. Виллевальде С.В. Волов Н.А. Гордеев И.Г. Джайн М. Жданова Е.А. Караулова Ю.Л. Курилова О.В. Масляницына А.И. Моисеев А.С. Покровская Е.П. Семенов А.Н. Тао Е.А. Труханова М.А. Филатова А.Л. Albrecht D. Deng A. Kotovskaya Y. Lazarev P. Polonskaia A. Sizov A. Аверков О.А. Аверкова А.О. Александрия Л.Г. Амирбегишвили И.М. Бабаева Л.А. Балабаненко И.М. Буланова М.М. Васильева И.С. Влодавец Д.В. Воронцова М.В. Дорошенко Д.А. Зыкова А.С. Иваницкий Л.В. КОТОВСКАЯ Ю.В. Калинкин А.Л. Конышева О.В. Краева В.В. Лапочкина О.Б. Лукина Н.В. Мавлявиева Э.Р. Макаров Е.А. Мельник Е.А. Мерай И.А. Новиков П.И. Павлова З.Ш. Пахомов П.В. Поваляев Н.М. Стерхова Л.М. Стрижаков Л.А. Струтынский А.В. Терещенко О.А. Чеботарева Н.В. Шамтиева К.В. Шатохина Е.А. Шестакова Е.А. Язев Е.Е. Abakirov M. Al-Ameer H.J. Al-Turk H. Albrecht D. Alexandriya L. Alsmadi Y.M. Bawareed O. Boyko A.N. Chandra P. Chandra P. Hadi1 N.R. Iavelov I. Ilina V.V. Ivachtchenko A.V. Kanaeva E.N. Kaprin A.D. Karapetian R.N. Kravchenko D.V. Langenickel T.H. Lvov A.N. Maev I.V. Moiseev A. Oleg A. Papazova N.A. Parasar P. Petrochenkov M. Pierre Jordaan &.I. Plokhova E.V. Potekaev N. Prescott M.F. Rylkov V.V. Savchuk N.P. Sivakov V.A. Smolyarchuk E.A. Surya A. Tikhomolova E.G. Troitskiy A.A. Vasiliev O.S. Wajdy A. nie w.-. Абдулазизов О.Ш. Авакян Г.Н. Алёшина А.Н. Анаев Э.Х. Аришева О.С. Асратян Д.А. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Блинов А. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Булатов Н.В. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Вайпан Д.В. Валеева Д.Л. Ващенко А.А. Востокова А.В. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Гагарина Е.В. Галлингер К.В. Галлямов Э.A. Гиноян Г.А. Григорьева О.А. Громова О.А. Гусев Е.И. Даудов И.Ш. Джагессар Д. Дичива Д.Т. Долгушин Г.О. Дундуа Д.П. Егорова А.Н. Ерохина Е.К. Ерохина Е.И. Есаков Ю.С. Ефименко А.Ю. Ефремов Е.А. Ефремовцева М.А. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Забурдаева Е.В. Зарецкая И.М. Зимакова Е.И. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Кадрев А.В. Казаков Д.А. Какоткин В.В. Калинина Н.И. Камалов Д.М. Камчатнов П.Р. Карпов В.К. Катунина Е.А. Кафарова Х.Р. Кириллова К.И. Козлов Я.А. Колесникова И.А. Кубышкин В.А. Курбатов С.А. Кучиева А.М. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Левчук Н.Н. Летникова Л.И. Литвинова В.В. Ломакин Н.В. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Маркарьян Д.Р. Мерай П.А. Меркулова Е.А. Мильто А.С. Миронов Н.А. Михайлов Н.В. Миченко А.В. Моисеев Б.Н. Моисеев В.С. Мухин Н.А. НИКИФОРОВ А.С. Назаров В.Н. Низов А.Н. Никогосова А.Д. Николаева Т.Н. Охоботов Д.А. ПЕТРОВ Л.О. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Панова А. Парфёнова Е.В. Петрухин А.С. Пикин О.В. Писарюк А.С. Плотников В.В. Плотникова К.В. Поляков Р.С. Потекаев Н.Н. Рамеев В.В. Ринас А.А. Румянцев С.А. Рунихина Н.К. Рябов А.Б. Рябцева О.Ю. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Санадзе А.Г. Свищева С.П. Симакина Е.А. Синопальников А.И. Соловьева А.Е. Сорокина М.П. Стоянова С.С. Стражеско И.Д. Стулин В.Д. Судоша Л. Сытдыков Т.Р. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Тетерина М.А. Тигай Ж.Г. Торшин И.Ю. Троицкая А. Тюрин И.Е. Узун А.А. ФЕСЕНКО О.В. Фетцер Д.В. Филатова Д.А. Фомин В.В. Фомин В.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХОМЯКОВ В.М. Царева Н.А. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Черняк А.В. Шаварова Е.К. Шадловская А. Шатохин Е.А. Шахаров Т.Н. Шестакова М.В. Щукин И.О. Юдина В.Д. Юровский А.Ю. коллектива авторов в.с.