Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2000 к.м.н. Особенности распространения и основные направления профилактики вирусных гепатитов В и С в многопрофильных стационарах

Результаты деятельности

Соавторы: Балацкий А.В., Камалов А.А., Краснова Т.Н., Ткачук В.А., Макаревич П.И., Джайн М., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., Тивтикян А.С., Панина О.Б., Кириллова К.И., Мареев В.Ю., Андреенко Е.Ю., Садекова О.Н., Колотвин А.В., Таратина О.В., Беграмбекова Ю.Л., Павликова Е.П., Афанасьевская Е.В., Бочков В.Н., Мершина Е.А., Старостина Е.Е., Стригунов А.А., Данилов С.М., Камалов Д.М., Кузнецова Т.Ю., Никитина Л.А., Плисюк А.Г., Розина Т.П., Гаврилов Д.В. Мамедов В.Н. Нестерова О.Ю. Синицын В.Е. Французевич Л.Я. Яровая Е.Б. Демидова Е.М. Дуданов И.П. Мацкеплишвили С.Т. Акопян А.А. Акопян Ж.А. Бобков А.П. Середенина Е.М. Щербакова Л.Н. Асратян Д.А. Ефименко А.Ю. Кадрев А.В. Клементьева А.Г. Мареев Ю.В. Парфёнова Е.В. Потапенко А.В. Стражеско И.Д. Щелкунова Т.А. Бойцов С.А. Мухин H.А. Мухин Н.А. Мухин Н.А. Ревина Д.Б. Шоломова В.И. Бровко М.Ю. Радзинский В.Е. Сагинова Е.А. Альховский С.В. Карпов В.К. Курилова О.В. Малахов П.С. Николаеа Л.И. Орехов А.Н. Рахматуллин Т.И. Рубцов П.М. Самохвалов И.В. Смирнов А.Н. Агапов М.А. Александрушкина Н.А. Басалова Н.А. Белокурова М.В. Борисов Е.Н. Виговский М.А. Григорьева О.А. Данилова Н.В. Дьячкова У.Д. Зверева М.Э. Иваницкий Л.В. Игнатова Т.М. Какоткин В.В. Козлова П.С. Коробова А.Г. Лалаянц М.Р. Макашова В.В. Моисеев В.С. Новоселецкая Е.С. Садовничий В.А. Семина Е.В. Фастовец С.В. Boytsov S.A. Rashidov T. Беляевский А. Буланова М.М. Волкова В.В. Дзитиев В.К. Кост О.А. Ларина Е.Б. Моисеев С.В. Некрасова Л.А. Павлова З.Ш. Пахомов П.В. Рунова Г.С. Савинов А.В. Тераз Я.М. Шерстнев В.В. Mukhin N.A. Pershina Абдуллаев С.М. Алексеенкова М.В. Андреева Т.В. Андрианова И.В. Анохин Д.М. Бугеренко Е.Ю. Гибадулин Р.А. Дячук Л.И. Жданова Е.А. Клименко С.М. Лидеман Л.Ф. Мальков П.Г. Мещурова С.Ю. Мишуровский Г.А. Новиков П.И. Олейникова Н.А. Решетов Д.А. Рубина К.А. Собенин И.А. Стоянова С.С. Тихомирова В.Е. Троскина Е.Ю. Фомин В.В. Цигура Д.А. Faskhutdinova G. Golenkina S.A. Goltsov A.Y. Voloschuk I.N. Zaĭnullina A. Авдеев В.Г. Азарова О.Ю. Асратян Д.А. Балацкая М.Н. Гайфуллин Н.М. Галлямов М.Г. Гейнц А.А. Григоренко А.П. Гуревич К.Г. Демидов Б.С. Джауари С.С. Ершова А.И. Иваницкая О.Н. Калинина Н.И. Калинкин А.Л. Карагяур М.Н. Климович П.С. Конюшкова М.В. Красильников П.В. Крюкова О.В. Кубышкин В.А. Кунижева С.С. Кутырина И.М. Лебедева М.В. Лопаткина Т.Н. Мамедов Н.Н. Мешков А.Н. Минакова Е.Г. Морозова И.Ю. Мухин П.А. Нейфельд Е.А. Никифорова Н.В. Писарев Э.К. Попов В.С. Постнов А.Ю. Потехина Е.С. Примак А.Л. Проскурнина Е.В. Рогаев Е.И. Савельева Г.М. Самусевич А.Н. Северова М.В. Селезнева Н.Д. Соколова М.В. Справцева А.А. Сулимов А.В. Сулимов В.Б. Тетерина М.А. Третьяков А.А. Филипенкова Т.Е. Фукс А.А. Хазанов А.И. Хуснутдинова Э.К. Цурская Д.Д. Цыганков Б.Д. Чотчаева Ф.Р. Шатохина Е.А. Шелег Д.А. Шипулин Г.А. Шурыгина А.С. Andrianova I.V. Arbieva Z.H. Atochina E.N. Bulanov N. Butkovsky O. Dakhtler T. Dudek S.M. Gallvantov M.G. Gareeva A. Gelfand E. Goker-Alpan O. Goldenkova-Pavlova S.K. Gubenko N.S. Khusnutdinova É. Kotsepuga M.E. Lalayantz M.R. Larina E. Leonov S. Malyshev P. Meray I.I. Naperova I.A. Orlov A.V. Puzyrev V. Schwartz D.E. Shagam L.I. Shagam L. Sidransky E. Tayebi N. Turchina T. Viacheslavova A. Viborniy M. Yaskov P. Авдеев М.В. Авдонин С.Т. Айсина Р.Б. Акопян Ж.А. Акулкина Л.А. Алешина А.Н. Алябина И.О. Алёшина А.Н. Арбатский М.С. Артемова М.Г. Атаян Д.П. Баев А.А. Балабаненко И.М. Балацкий А.С. Белова Е.В. Белугин А.Ю. Бозов К.Д. Бочков Н.П. Бугеренко А.Е. Бугеренко К.А. Будко А.А. Булинский А.В. Буравлева К.В. Варфоломеев С.Д. Величко А.Я. Вознюк Д.А. Воротников А.В. Вячеславова А.О. Гаврилова С.И. Галеева А.Э. Гельфанд Е.М. Гетия Т.С. Гителъ Е.П. Гитель Е.П. Голденкова-Павлова И.В. Гордовская Н.Б. Дахтлер Т.Е. Демидов М.Б. Демидова Е.М. Домрачева Т.С. Драч М.Д. Дячук Л.И. Евдокимов В.В. Еланский С.Н. Зыкова А.С. Иваницкий Л.В. Илларионова М.Е. Каменецкая О.В. Квасовка В.В. Киреев Р.А. Князева И.П. Кодиров Х.Н. Козловская Л.В. Контобойцева А.А. Корогодина А.Д. Королев Ю.М. Коротаева А.А. Коротчаева Ю.В. Коцепуга М.Е. Кочегура Т.Н. Краева В.В. Крамор Р.В. Кременчугская Т.А. Кривоносова Д.А. Кузнецова А.А. Кухарчук В.В. Лавров А.В. Лейбман Е.А. Леонов С.Л. Литвинова М.М. Макаров Е.А. Макусь Ю.В. Малышев П.П. Морозова С.А. Мухаметова Л.И. Назарова Г.Б. Некрасова Т.П. Несмиянов П.П. Никифорова Н.В. Павленко А.В. Павликова Е.П. Панкова М.Ю. Парфененко М.А. Петрова Е.В. Пиневич Ю.С. Писарюк А.С. Потапов П.П. Прокопьева К.О. Ребриков Д.В. Романенков В.А. Ромашкин Р.А. Рудимов Е.Г. Русских Н.В. Савилов А.В. Савилов А.В. Савкин А.Г. Савкин И.А. Сагинова Е.А. Сапанов П.М. Сапанова С.А. Сапронов Г.В. Северова М.М. Синицин В.Е. Скрябина М.Н. Смирнова Е.В. Совершаева Е.П. Созарукова М.М. Соловченко А.Е. Сорокин Ю.Д. Сотская Е.А. Сперанский А.И. Стамбольский Д.В. Суркова И.К. Тишук А. Трушина Е.Е. Тутубалин В.Н. Федорова Е.Ю. Федотов Д.А. Фомин В.В. Халфорд-Князева И.П. Хомяков Д.М. Цветнов Е.В. Цейц М.А. Целищева Ю.И. Черников А.В. Шахнова Е.А. Шашкин А.П. Швецов М.Ю. Шимшилашвили Х.Р. Шмакова А.А. Шоба С.А. Шурыгина А.С. Юровский А.Ю. Якушева Т.Е. Ямова И.С. Ярославов А.А.