Bulanov N.

Bulanov N.

Соавторы: Новиков П.И., Моисеев С.В., Зыкова А.С., Мешков А.Д., Виноградова Е.С., Макаров Е.А., Моисеев С.В., Кузнецова Е.И., Лопатина И.А., Сафонова Е.Д., Baranova M., Mukhin N.A., Vasiliev O.S. показать полностью..., Аверков О.В., Аришева О.С., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., Виллевальде С.В., Гуляев С.В., Дубровская Л.В., Жабина Е.С., Мешков А.Н., Мухин Н.А., Никифорова Н.В., Панасюк В.В., Семенкова Е.Н., Сорокин Ю.Д., Сорокина А.Г., Стрижаков Л.А., Янушкевич Т.Н., Boyko A.N., Golub V.V., Kaprin A.D., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Lazarev P., Lvov A.N., Maev I.V., Nimiritskaya S., Plokhova E.V., Potekaev N., Safarova A., Shchegoleva E., Smitienko I., Troitskiy A.A., Zykov A.O., Авакян Г.Н., Авакян Г.Н., Акулкина Л.А., Анаев Э.Х., Анаев Э.Х., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бакланова Т.И., Балацкий А.В., Бойко А.Н., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Визен Н.С., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Дундуа Д.П., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жабина Е., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Караулова Ю.Л., Карпов В.К., Катунина Е.А., Киякбаев Г.К., Кобалава Ж.Д., Козловская Л.В., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лобко С.И., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., МОИСЕЕВ А.С., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Мацкеплишвили С.Т., Миченко А.В., Моисеев В.С., НИКИФОРОВ А.С., Низов А.Н., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павликова Е.П., Павлова З.Ш., Панова А.П., Парфёнова Е.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Потекаев Н.Н., Рамеев В.В., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Самоходская Л.М., Санадзе А.Г., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Соколова М.В., Соловьева А.Е., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тюрин И.Е., ФЕСЕНКО О.В., ХАСАНОВА Э.Р., ХОМЯКОВ В.М., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Шаварова Е.К., Шваров А.П., Шевцова Т.П., Шестакова М.В., борисов и., краснова т.н.

23 статьи, 2 книги, 3 доклада на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 8, Scopus: 45

IstinaResearcherID (IRID): 41180375

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam