Образование

Результаты деятельности

Всего: 4 статьи.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 387, Scopus: 434

Просмотреть публикации »

Соавторы: Domogatskii G.V., Spiering C., Streicher O., Thon T., Wischnewski R., Кузьмичев Л.А., Belolaptikov I.A., Chensky A., Danilchenko I.A., Fialkovskii S.V., Klimushin S., Koshechkin A.P., Moiseiko N.I., Sokalski I.A., Осипова Э.А., Парфенов К.В., Balkanov V., Borisovets B.A., Budnev N.M., Donskych L.A., Golikov A.V., Heller S.R., Kabikov V.B., Klabukov A., Kulepov V.F., Kuznetzov V.E., Mikolajski T., Milenin M.B., Netikov V.A., Panfilov A.I. Pliskovskii E.N. Pokolev P.A. Rozanov M.I. Tarashansky B. Лубсандоржиев Б.К. Попова Е.Г. Bezrukov L. DOBRYNIN V. Djilkibaev J.A. Djilkibaev Z.A. Doroshenko A.A. Dudkin G.N. Dzhilkibaev Z.A. EGOROV Gaponenko O.N. Gluchovskoj B.M. Gress T. Gushtan M.N. Heukenkamp H. Karle A. Khripunova M.P. Kiss D.D. Krabi J. Lanin O.Y. Laudenskaite J.J. Laudinskaite J.J. Lisovski G.V. Lopin A.L. Lovtzov S.V. Lovzov S.V. Nemchenko M.N. Ogievetsky N.V. Padusenko A.N. Pocheikin K.A. Putilov P.A. Rubzov V.Y. Rzhestshitski A.V. Sinegovsky S.I. Sumanov A.A. Tanko L. Tarashanski B.A. Toht G. Vasiljev R.V. Vorobiev A.A. Wiebusch C. Yashin Y.S. Zurbanov V.L. Безруков Л.Б. Васильев Р.Б. Гапоненко А.Ю. Похил Г.П. Яшин И.В.