Kulepov V.F.

Kulepov V.F.

Соавторы: Осипова Э.А., Konischev K., Fialkovskii S.V., Milenin M.B., Gress T., Pan’kov G.L., Koshechkin A.P., Panfilov A.I., Pliskovskii E.N., Shaibonov B.A., Mirgazov R.R., Danilchenko I.A., Belolaptikov I.A. показать полностью..., D’Yachok A.N., Dzhilkibaev Z.A., Ainutdinov V.M., Domogatskii G.V., Gaponenko O.N., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Doroshenko A.A., Klabukov A., Полещук В.А., Попова Е.Г., Golubkov K., Tarashansky B., Гресь О.А., Spiering C., Просин В.В., Budnev N.M., Wischnewski R., Sheifler A., Rubzov V.Y., Широков А.В., Яшин И.В., Bogorodsky D., Balkanov V., Zhukov V.A., Mikheyev S., Grishin O., Lyashuk V., Rjabov E.V., Avrorin A.V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Климов Е.А., Kochanov A., Zagorodnikov A.V., Скурихин А.В., Lubsandorzhiev B.K., Gafarov A.R., Shelepov M.D., Tabolenko V., Kebkal O.G., Kuleshov D., Koshel F.K., Chensky A., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Mikolajski T., Semenei Y.A., Аврорин А.Д., Коробченко А.В., Смагина Т.И., Суворова О.С., Middell E., Tarashanky B., Honz Z., Klimushin S., Кочин А.В., Парфенов К.В., Bezrukov L., Domogatsky G.V., Kuleshov D.A., Kuznetzov V.E., Pavlov A.I., Буднев Н.М., Korobchenko A., ЗУРБАНОВ В.Л., Borschov D., Davidov Y., Budnev N.M., Klimov A.I., Streicher O., Кожин В.А., Moiseiko N.I., Suvorova O.V., Zurbanov V.L., Яковлев С.А., Aynutdinov V.M., Burmistrov K.V., Djilkibaev Z.A., Pan’kov A.L., Perevalov A., Tarashanski B.A., Vasiljev R.V., Vyatchin E., Yagunov A., Zhukov V.A., Fajs L., Honz Z., Simkovic F., Stekl I., Миргазов Р.Р., Сафронов Г.Б., Чернов Д.В., Яковлев С.Г., Kiss D.D., Koshel' F.K., Petuhov D.P., Rozinov M., Tarashchanskii B.A., Thon T., Васильев Р.Б., Козликин М.Б., Baier S., Eugene R.Z., Hons Z., Igor R., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Rastislav V., Sokalski I.A., Yu R.V., Бережнев С.Ф., Гришин Н.И., Дорошенко А.А., Дьячок А.Н., Ермаков Г.Г., Загородников А.В., Кошечкин А.В., Кулешов Д.С., Мишенин М.В., Панфилов А.Н., Розанов М.Н., Турбанов В.А., Хан Д.Е., Яковлев С.А., Antipin K.V., DOBRYNIN V., Diachok A.N., Dvornicky R., Garus A.A., LOVTSOV S., Lovzov S.V., Mikheev S.P., Netikov V.A., Portyanskaya I., Rastegin A., Rubtsov P., Rubtsov V.F., Rushai V.D., Sinegovsky S.I., Безруков Л.Б., Григорий Г., Карамов Э.В., Панфилов А.И., Паньков Л.В., Перевалов А.А., Похил Г.П., Borisovets B.A., Djilkibaev J.A., Dobrinin V., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Golikov A.V., Gress T., Gushtan M.N., Heller S.R., Heukenkamp H., Il’yasov R., Kabikov V.B., Karle A., Klimushin B., Kostunin D., Krabi J., Lanin O.Y., Laudenskaite J.J., Ljaudenskaite J.J., Lopin A.L., M I.R., M I.R., M I.R., Middell A., Migneco E., Nemchenko M.N., Nikiforov S., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pakhorukov A.L., Pan\textquotesinglekov L.V., Petruccetti M., Pocheikin K.A., Pokolev P.A., Polityko S.I., Rzhestshitski A.V., Rzhetsichkii A.V., Sorokovikov M.N., Sorokovikov M.N., Sumanov A.A., Surovovaa O.V., T Gress (Irkutsk State I.U., Tanko L., Toht G., Toth G., Tothi G., Vishnevskii R., Wiebusch C., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o., Вольпин М.Е., Гапоненко А.Ю., Лубсандоржиев Б.К., Павлов А.А.

67 статей, 14 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 874, Scopus: 983

IstinaResearcherID (IRID): 577408

Деятельность