Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1996 д.б.н. Эпидермальный и альфа-трансформирующий факторы роста и их рецепторы в некоторых опухолях человека: распределение, характеристика, клиническое значение

Результаты деятельности

Соавторы: Кушлинский Н.Е., Короткова Е.А., Стилиди И.С., Alferov A.A., Бежанова С.Д., Булычёва И.В., Ермилова В.Д., Щербаков А.М., Бабкина И.В., Красильников М.А., Kazantseva I.A., Алиев М.Д., Бассалык Л.С., Кузьмин Ю.Б., Goryacheva I.O., Алферов А.А., Кузнецов И.Н., Матвеев В.Б., Тимофеев А.В., Smirnova K.D., Вашкетова О.И., Костылева О.И., Сушенцов Е.А., Шатская В.А., Kolpakov A.V., Кадагидзе З.Г., Ковалева О.В., Мамедли З.З., Огнерубов Н.А., Черномаз И.С. Letyagin V.P. Ognerubov N.A. Делекторская В.В. Кушлинский Д.Н. Муштенко В.В. Набережнов Д.С. Соловьёв Ю.П. Царапаев П.В. Laktionov K.P. Pushkar D.Y. Анурова О.А. Жорданиа К.И. Мазуренко Н.Н. Щупак М.Ю. Bazaev V.V. Morozov A.A. Prorokov V.V. Shapot V.S. Sokolov N.G. Адамян Л.В. Зыбина Н.Н. Мамедов У.Р. Фридман М.В. Хуламханова М.М. Чанг В.Л. Черткова А.И. Ashrafyan L.A. Dubinina I.G. Dumbrais K.O. Durnov L.A. Tereshkina I.V. Trapeznikov N.N. Vornovitskaia G.I. Аксель Е.М. Бондарев А.В. Брага Э.А. Варфоломеева С.Р. Воротников И.К. Грачев А.Н. Заботина Т.Н. Логинов В.И. Любимова Н.В. Маливанова Т.Ф. Масляев А.В. Муштенко С.В. Никонов Е.Л. Овчинникова Л.К. Паяниди Ю.Г. Петросян А.П. Прищеп П.Л. СОМОНОВА О.В. Самойлова Е.В. Соловьёв Ю.Н. Филипенко М.Л. Чевкина Е.М. Штиль А.А. Щупак Ю.М. Юрченко В.А. Янушевич О.О. Davidov M.I. Dykhno A.I. Koposova T.L. Kushlinsky D.N. Levkina N.V. Lobanova Y.S. Luzai E.V. Makhova E.E. Makretsov N.A. Onopchenko O.V. Polotsky B. Radchenko A.A. Solovykh E.A. Tchemeris G.Y. Timofeev Y.S. Trapeznikova M.F. Vornovitskaya G.I. Адлер В.В. Барышникова М.А. Бекжанова С. Генс Г.П. Дворова Е.К. Заридзе Д.Г. Зуев А.А. Киселев Ф.Л. Короленкова Л.И. Кушлинский Д.Н. Масленников В.В. Медведева С.В. Михайленко Д.С. Мусаев Э.Р. Осташкин А.С. Сметник В.П. Соколов Н.А. Тулеуова А.А. Уткин Д.О. Чернуха Г.Е. Alieva S.K. Amiraslanov A.T. Arapidi G.P. Ausekar B.V. Bagatyrev O.P. Baikova V.N. Batsev A.F. Bocharova L.B. Boyar U. Bulycheva I.V. Chang V.L. Chervinskaya T.A. Chobanian N.S. Davydov M.M. Digayeva M.A. Dubova E.A. Dvorova E.K. Dzampaev A.A. Filippova E.A. Fuks M.A. Glazkova T.G. Glybin P.V. Golovkov D.A. Gritsan A. Gritskevich M.V. Ird E.A. Ivannikov A.A. Kaliyatz T.V. Karabekova Z.K. Karaoglanova T.B. Katunina A.I. Kharitidi T.I. Kilichbekov M.B. Kudlay D. Kushlinskiy D.N. Kuzmina Z.V. Kuz’mina Z.V. Kuz’mina Z.V. Kuz’mina Z.V. Kuz’mina Z.V. Landekhovskii I.D. Levchenko N.E. Liakina L.T. Lukina S.S. Maksimovskaya L.N. Matyakin E.G. Muaviia M.A. Muravyeva N.I. Murav’eva N.I. Murav’eva N.I. Murav’eva N.I. Murav’eva N.I. Musaev E.R. Mushtenko S.V. Nosov V.B. Oskorbin I.A. Os’kina N.A. Petrosyan A.P. Platova A.M. Polikarpova S.B. Ponomarkov V.I. Pushkar’ D.Y. Rashidova M. Rubina A.Y. Saltanov A.I. Shirokii V.P. Solovyev Y.N. Solov’ev Y.N. Usaleva E.N. Utkin D.O. Wang S. Yusifov A.I. Аверинова Е.А. Акуленко Л.В. Алексеев Б.Я. Ануфриева К.С. Артамонова Е.В. Арчаков А.И. Аушев В.Н. Баринов В.В. Барышников А.Ю. Белицкий Г.А. Березов Т.Т. Блюмберг А.Г. Боженко В.К. Бокина Л.И. Борзов К.А. Борунова (Буркова) А.А. Бровкина А.Ф. Бурденный А.М. Валеев Р.М. Винокурова С.В. Гладилина И.А. Говорун В.М. Голубева В. Грицай А.Н. Губина О.В. Гуляева Л.Ф. Гурцевич В.Э. ДЗИКОВИЦКАЯ Л.С. Давыдова Т.В. Дмитриева Н.В. Долинкин А.О. Ерохина М.В. Житняк И.Ю. Журавская А.Ю. Закарян А.Н. Захарова Е.Н. Захарова Т.И. Зборовская И.Б. Зборовская И.Б. Зубрихина Г.Н. Иванов Ю.П. Казанский Д.Б. Казубская Т.П. Кайшева А.Л. Каприн А.Д. Карамышева А.Ф. Карпухин А.В. Карселадзе А.И. Кашкадаева А.В. Кирсанов К.И. Киселева Н.П. Кобляков В.А. Козаченко В.П. Коломиец Л.В. Колонтарев К.Э. Комаров И.Г. Комельков А.В. Кондакова И.В. Конторщиков М.М. Копнин П.Б. Кочоян Т.М. Кривцова О.М. Кудлай А.А. Кузнецов В.В. Лагарькова М.А. Лазарева Н.И. Лазаревич Н.Л. Лактионов К.К. Лебедев А.И. Лесовая Е.А. Лихванцева В.Г. Лузай Е.В. Лукьянченко А.Б. Любченко Л.Н. МУШТЕНКО С.В. Маджуга А.В. Малихова О.А. Мардынский Ю.С. Мещерякова Л.А. Моисеенко Е.И. Мохов А.А. Мочалова А.С. Мукерия А.Ф. Немцова М.В. Никогосян С.О. Нишукова О.Ю. Новикова М.В. Носов Д.А. Нуммаев Б.Г. Овсий О.Г. Петрикова Н.А. Петросян А.П. Петухова И.Н. Подлесная П.А. Поликарпова С.Б. Пронина И.В. Рогожин Д.В. Рубцова С.Н. Самойленко И.В. Сельчук В.Ю. Сенюта Н.Б. Ситилиди И.С. Смирнова З.С. Смирнова К.В. Ставровская А.А. Сулейманов Э.А. Сёмина С.Е. Татарский В.В. Теодорович С.Л. Тимофеев Ю.С. Титова В.А. Тихонов А.А. Торжевская г.И. Тупицын Н.Н. Тюляндин С.А. Федянин М.Ю. Филиппенко М.Л. Фролова Н.Ф. Хван О.Т. Хромых Л.М. Циклаури В.Т. Цыганова И.В. Чекалева М.А. Чуев Ю.В. Шабанов М.А. Шаньгина О.В. Шевченко В.Е. Шевчук А.С. Шелепова В.М. Шендер В.О. Шнайдер П.В. Шолохов В.Н. Шоуа Э.К. Юришич В. Юрьева Т.Ю. Якубовская М.Г. Янушевич О.О. фролова н.с.