Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2013 к.б.н.

Результаты деятельности

Всего: 98 статей, 4 тезисов докладов, 1 книга, 5 докладов на конференциях, 4 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 12, Scopus: 18

Просмотреть публикации »

Соавторы: Логинов В.И., Пронина И.В., Казубская Т.П., Filippova E., Брага Э.А., Кушлинский Н.Е., Filippova E.A., Брага Э.А., Фридман М.В., Карпухин А.В., Тверитинова Е.А., Логинов В.Я., Лукина С.А., Lukina S.S., Brovkina O.I., Иванова Н.А., Ходырев Д.С., Лукина С.С., Филиппова Е.А., Рябчиков Д.А., Uroshlev L.A., Дмитриев А.А., Воротников И.К., Ермилова В.Д., Жорданиа К.И., Губенко М.Г., Денчик Д.А., Зайцева Г.В., Кутырина И.М., Носиков В.В. Саакян С.В. Сафонова Т.Н. Фридман М.В. IVANOVA N. Utkin D.P. Zaichenko D.M. Апанович Н.В. Дудина И.А. Заварыкина Т.М. Камышова Е.С. Московцев А.А. Перцов С.С. Титов В.С. Халилов В.Р. Хлгатян М.Р. Цыганков А.Ю. Чжэн А. 1 2.2. Dmitriev A.A. Kurevlev S. Kushlinskii D. Kushlinsky D. Lukina S. Pronina I.N. Rykov S.V. Береснева Е.В. Бобкова И.Н. Дмитриев А.В. Климов Е.А. Круглова М.А. Матвеев В.Б. Морозов С.Г. Мякошина Е.Б. Селезнева А.Е. Селезнева А.С. Стилиди И.С. Уткин А.И. Уткин Д.О. Филиппова и.А. Фридман М. Чулкова С.В. Швецов М.Ю. Швецов М.Ю. Atkarskaya M.V. BragaLoginov V. Brunner B. Filippova e. Kamyshova E. Kapralova М.А. Kazakov A.M. Khabas G. Kruglova M.P. Kurevlev S. Kushlinskii D. Kushlinsky D. Loginov B.A. Loginov Utkin DO F.E. Martirosyan N.S. Nosikov V.V. Pronina L.a. Tjulandina A. Utkin D.O. Zavarykina T.M. Zavarykina Т.М. Абу-Хайдар О.Б. Адамян Л.В. Акатова Е.В. Александрин В.В. Асатурова А.В. Асейчева О.Ю. Аткарская М.В. Батырбекова Ф.Х. Благодатских К.А. Бреннер П.К. Бровкина О.И. Вирюс Э.Д. Волкова Э.Г. Галявич А.С. Герштейн Е.С. Глезер М.Г. Гузь И.О. Джаиани Н.А. Дмитриев А.А. Донская О.А. Дудина И.А. Евдокимова М.А. Егорова А.В. Закирова В.Б. Затейщиков Д.А. Зимина И.С. Казубская Перцов Т.П. Капралов М.И. Козиолова Н.А. Константинов В.О. Короткова Е.А. Кураева Т.Л. Кушлинский Д.Н. Логинов В.Ю. Лукина С. Маргарян М.П. Минушкина Л.О. Н Л.С. Никитин А.Г. Носиков В.В. Осмоловская В.С. Пантелеева О.Г. Пронина Филиппова И.В. Пучков А.А. РАЗУВАЕВА О.В. Рябчиков А.М. Селезнева А.Д. Сидоренко М.В. Сирмайс О.С. Стенина М.Б. Сурнина З.В. Талызин П.А. Терещенко С.Н. Тюляндина А.С. Урошлев Л.А. Уткин В.В. Филиппова А.А. Филиппова Е.С. Хоролец Е.В. Хохлов С.В. Чжан А.В. Чудакова Д.А. ШЛЫК С.В. Шоева О.Ю.